Kartiranje biografij slovenskih književnikov: od začetkov do sodobne prostorske analize v GIS

  • Urška Perenič
Ključne besede: literarni sistem, literarna kultura, literarno kartiranje, slovenska književnost, tematski zemljevidi

Povzetek

Razprava je del projekta, ki s pomočjo geografskega informacijskega sistema (GIS) kartira biografske podatke pomembnejših literarnih akterjev od začetkov literarne produkcije v slovenščini. Podatki za vnos na zemljevid in njihovo prikazovanje so določeni ob kritiki pionirskih dosežkov literarne geografije (Nagel, Nadler), povezanih z ideologijo »krvi in zemlje«, in novejših dosežkih literarnega kartiranja (Schlosser). Ob oceni njihovih rešitev in z ozirom na namere slovenskega projekta je podanih nekaj predlogov za določitev nabornih nizov prostorsko vezanih biografskih podatkov ter relevantnih medsebojnih korelacij med njimi. To bo podlaga za oblikovanje tematskih analitičnih kart za sodobno prostorsko analizo literature. Podane so prve karte krajev rojstva in smrti ter prve ugotovitve analitične uporabe kart.

Literatura

Dović, Marijan. »Mreža spomenikov slovenske literarne kulture«. Slavistična revija 60.3 (2012): 339–350.

Fridl, Jerneja. »National Atlas of Slovenia: Current Trends and Future Opportunities«. The Cartographic Journal 41.2 (2004): 167–176.

Fridl, Jerneja, in Mimi Urbanc. »Sporočilnost zemljevidov v luči prvega svetovnega atlasa v slovenskem jeziku«. Geografski vestnik 78.2 (2006): 53–64.

Harley, John Brian. Deconstructing the Map. London: Routledge, 1992.

– – –. The New Nature of Maps. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2001.

Hladnik, Miran, in Jerneja Fridl. »Prostor v slovenski zgodovinski povesti in njegova geografska prezentacija«. Slavistična revija 60.3 (2012): 431–442.

Könnecke, Gustav. Bilderatlas zur Geschichte der deutschen Nationalliteratur. Eine Ergänzung zu jeder deutschen Literaturgeschichte. Marburg: N. G. Elwert, 1886.

– – –. Deutscher Literaturatlas. Marburg: N. G. Elwert, 1909.

Muff, Christian. »Zur Einführung«. Gustav Könnecke, Deutscher Literaturatlas. Marburg: N. G. Elwert, 1886. I–VIII.

Nadler, Josef. Literaturgeschichte der deutschen Stämme und Landschaften. 1. Band. Regensburg: J. Habbel, 1912.

Nagel, S. R. Deutscher Literaturatlas: Die geographische und politische Verteilung der deutschen Dichtung in ihrer Entwicklung nebst einem Anhang von Lebenskarten der bedeutendsten Dichter auf 15 Haupt- und 30 Nebenkarten. Dunaj: C. Fromme, 1907.

Perenič, Urška. »Perspektive empirične sistemske teorije z vidika mlajše generacije – doslednost, odprtost, zanesljivost«. Primerjalna književnost 31.2 (2008): 113–135.

– – –. Empirično-sistemsko raziskovanje literature: konceptualne podlage, teoretski modeli in uporabni primeri. Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, 2010.

– – –. »Čitalništvo v perspektivi družbenogeografskih dejavnikov«. Slavistična revija 60.3 (2012): 365–382.

– – –, ur. »Prostor v literaturi in literatura v prostoru (tematska številka)«. Slavistična revija 60.3 (2012).

Piatti, Barbara. Die Geographie der Literatur: Schauplätze, Handlungsräume, Raumphantasien. 2. izd. Göttingen: Wallsten, 2009.

Schlosser, H. D. Dtv-Atlas zur deutschen Literatur. Tafeln und Texte. 3. izd. München: dtv, 1987.

Schmidt, S. J. Grundriß der Empirischen Literaturwissenschaft. Frankfurt ob Majni: Suhrkamp, 1980.

Urbanc, Mimi, idr. »Atlant and Slovene National Consciousness in the Second Half of the 19th Century«. Acta Geographica Slovenica 46.2 (2006): 251–283.

Urbanc, Mimi, in Marko Juvan. »Na stičišču literature in geografije«. Slavistična revija 60.3 (2012): 297–316.

Objavljeno
2017-10-26
Rubrike
Tematski sklop