Primerjalna književnost v današnji Romuniji: med nacionalnim samouveljavljanjem in mednarodnim priznanjem

  • Andrei Terian
Ključne besede: primerjalna književnost, Romunija, romunska literarna veda, postkomunizem, institucionalizacija, internacionalizacija

Povzetek

Članek preučuje trenutne razmere in obete v romunski primerjalni književnosti. V Romuniji se je primerjalna književnost razvila konec 19. stoletja na podlagi različnih prispevkov več kulturnih ideologov in strokovnjakov, na univerzitetni ravni pa je bila institucionalizirana šele po drugi svetovni vojni. V 20. stoletju se je nenehno soočala s številnimi težavami, kot so podrejenost primerjalnih vidikov nacionalnemu literarnemu zgodovinopisju, odsotnost močne lokalne metodološke tradicije ter prevlada esejistične in impresionistične kritike. Kljub temu je romunska komparativistika celo med komunizmom dosegla pomembne uspehe, kar dokazujejo tudi dela Paula Cornee in Adriana Marina. Članek se osredotoča na oblike institucionalizacije primerjalne vede v postkomunistični Romuniji (društva, raziskovalna središča, strokovne revije) in pojav različnih primerjalnih »šol« in posameznih projektov. Izmed šol so najvidnejše tiste v Timisoari (ki je urejala revijo A Treia Europă in se posveča primerjalnim raziskavam srednjeevropskih držav), Cluju (ki objavlja revijo Caietele Echinox in se ukvarja s teorijo in poetiko imaginarnega) in Brasovu (ki se večinoma ukvarja s poetiko in kulturologijo), med projekti pa je pomembno delo več samostojnih raziskovalcev, kot je Monica Spiridon. Članek obravnava nekatere aktualne težave primerjalne književnosti v Romuniji (majhen vpliv raziskav, mešanje akademskih raziskav in novinarstva, metodološka zaostalost v primerjavi s primerjalno književnostjo v drugih, predvsem zahodnih evropskih državah), pa tudi potencialno izvirnost, ki se kaže v različnih teorijah in konceptih, ki so jih predlagali romunski strokovnjaki; na primer »melanholija izvora« (Monica Spiridon), »tranzitivna poezija« (George Crăciun) in »anarhetip« (Corin Braga).

Literatura

Babeţi, Adriana. Dandysmul. O istorie. Iaşi: Polirom, 2004.

– – –. Dilemele Europei Centrale. Timişoara: Mirton, 1998.

Borbély, Ştefan. De la Herakles la Eulenspiegel. Eroicul. Cluj-Napoca: Dacia, 2001.

– – –. Despre Thomas Mann şi alte eseuri. Cluj-Napoca: Biblioteca Apostrof, 2005.

– – –. Mitologie generală. Cluj-Napoca: Limes, 2004.

Braga, Corin. (ed.). Concepte şi metode în cercetarea imaginarului. Dezbaterile Phantasma. Iaşi: Polirom, 2007.

Braga, Corin. De la arhetip la anarhetip. Iaşi: Polirom, 2006.

– – –. Du paradis perdu à l’antiutopie aux XVIe–XVIIIe siècles. Paris: Classiques Garnier, 2010.

– – –. La quête manquée de l’Avalon occidentale. Le paradis intérdit au Moyen Âge – 2. Paris: L’Harmattan, 2006.

– – –. Le paradis intérdit au Moyen Âge. La quête manquée de l’Eden oriental. Preface by Jean-Jacques Wunenburger: Paris: L’Harmattan, 2004.

– – –. Les antiutopies classiques. Paris: Classiques Garnier, 2012.

– – –. 10 studii de arhetipologie. Cluj-Napoca: Dacia, 1999.

Brânzeu, Pia. Corridors of Mirrors: The Spirit of Europe in Contemporary British and Romanian Fiction. Timişoara: Amarcord, 1997.

Călinescu, G. History of Romanian Literature. Trans. Leon Leviţchi. Milan: UNESCO – Nagard Publishers, 1988.

Cărtărescu, Mircea. Postmodernismul românesc. Afterword by Paul Cornea. Bucharest: Humanitas, 1999.

Cordoş, Sanda. Literatura între revoluţie şi reacţiune: Problema crizei în literatura română şi rusă a secolului XX. Cluj-Napoca: Biblioteca Apostrof, 2002.

Cornea, Paul. Delimitări şi ipoteze. Comunicări şi eseuri de teorie literară şi studii culturale. Iaşi: Polirom, 2009.

– – –. Interpretare şi raţionalitate. Iaşi: Polirom, 2006.

– – –. Introducere în teoria lecturii. 2nd edition. Iaşi: Polirom, 1998 [1988].

– – –. “La littérature comparée en Roumanie.” Comparative Literature Worldwide: Issues and Methods. Ed. Tania Franco Carvalhal. Porto Alegre: L&PM Editores, 1997. 99–137.

– – –. Originile romantismului românesc. Spiritul public, mişcarea ideilor şi literatura între 1780–1840. Bucharest: Cartea Românească, 2008 [1972].

– – –. Regula jocului. Versantul colectiv al literaturii. Concepte, convenţii, modele. Bucharest: Eminescu, 1980.

Crăciun, Gheorghe. Aisbergul poeziei moderne. Foreword by Mircea Martin. Piteşti: Paralela 45, 2002.

Dima, Al. Conceptul de literatură universală şi comparată. Studii teoretice şi aplicative. Bucharest: Editura Academiei R.S.R., 1967.

– – –. Principii de literatură comparată. 2nd edition. Bucharest: Editura Enciclopedică Română, 1972. [1960].

Dima, Al. and Ovidiu Papadima (eds.). Istoria şi teoria comparatismului în România. Bucharest: Editura Academiei R.S.R., 1972.

Dobrescu, Caius. “European Literary Canon-Building as Federalist Phenomenology.” The Canonical Debate Today: Crossing Disciplinary and Cultural Boundaries. Ed. Liviu Papadima, David Damrosch and Theo D’haen. Amsterdam – Philadelphia: Rodopi, 2011. 73–85.

– – –. Inamicul impersonal. Piteşti: Paralela 45, 2001.

– – –. “Literary Criticism, Cognitive Culture, and the World Intangible Cultural Heritage.” Interlitteraria 17 (2012): 108–121.

– – –. Modernitatea ultimă. Eseuri. Bucharest: Univers, 1998.

– – –. Revoluţia radială. O critică a conceptului de postmodernism dinspre înţelegerea plurală şi deschisă a culturii burgheze. Braşov: Editura Universităţii “Transilvania”, 2008.

Goldiş, Alex. Critica în tranşee. De la realismul socialist la instaurarea autonomiei esteticului. Bucharest: Cartea Românească, 2011.

Grigore, Rodica. Meridianele prozei. Cluj-Napoca: Casa Cărţii de Ştiinţă, 2013.

Ilie, Rodica. Manifestul literar. Poetici ale avangardei în spaţiul cultural romanic. Braşov: Editura Universităţii „Transilvania”, 2008.

Juvan, Marko. “Recouvrement palimpsestique des frontières: ’le syndrome de la culture slovène’ dans l’histoire de la littérature nationale et comparée.” Histoire de la littérature et jeux d’échange entre centres et périphéries. Les identités relatives des littératures. Ed. Jean Bessière and Judit Maár. Preface by Jean Bessière. Paris: L’Harmattan, 2010. 111–122.

Lăcătuş, Adrian. Modernitatea conservatoare. Aspecte ale culturii Europei Centrale. Braşov: Editura Universităţii “Transilvania”, 2009.

Lefter, Ion Bogdan. Postmodernism. Din dosarul unei bătălii culturale. Piteşti: Paralela 45, 2000.

Maiorescu, Titu. “Literatura română şi străinătatea.” [1882] Opere I. Ed. D. Vatamaniuc. Foreword by Eugen Simion. Bucharest: Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă, 2005. 37–50.

Marino, Adrian. Biografia ideii de literatură. Vol. I–VI. Cluj-Napoca: Dacia, 1991–2000.

– – –. Comparatisme et théorie de la littérature. Paris: PUF, 1988.

– – –. Critica ideilor literare. Cluj: Dacia, 1974.

– – –. Dicţionar de idei literare. Vol. I (A–G). Bucharest: Eminescu, 1973.

– – –. Étiemble ou le comparatisme militant. Paris: Gallimard, 1982.

– – –. Hermeneutica ideii de literatură. Cluj-Napoca: Dacia, 1987.

– – –. Pentru Europa. Integrarea României. Aspecte culturale şi ideologice. Iaşi: Polirom, 1995.

Martin, Mircea. “D’un postmodernisme sans rivages et d’un postmodernisme sans postmodernité.” Euresis. Cahiers roumains d’études littéraires et culturelles, nouvelle série 1–4 (2009): 11–22.

Matei, Alexandru. “Changement de paradigme en histoire littéraire? Le germe et le détail.” Transylvanian Review 18.1 (2009): 15–31.

Mihăieş, Mircea. Cărţile crude. Jurnalul intim şi sinuciderea. 2nd edition. Iaşi: Polirom, 2005. [1995]

– – –. De veghe în oglindă. 2nd edition. Bucharest: Cartea Românească, 2005. [1989]

Muşat, Carmen. Strategiile subversiunii. Incursiuni în proza postmodernă. 2nd edition. Bucharest: Cartea Românească, 2008. [2002]

Muşina, Alexandru. Paradigma poeziei moderne. Braşov: Aula, 2004. [1996]

Muthu, Mircea. Balcanismul literar românesc. Vol. I–III. Cluj-Napoca: Dacia, 2002.

Papadima, Liviu, David Damrosch and Theo D’haen (eds.). The Canonical Debate Today: Crossing Disciplinary and Cultural Boundaries. Amsterdam – Philadelphia: Rodopi, 2011.

Papu, Edgar. Din clasicii noştri. Contribuţii la ideea unui protocronism românesc. Bucureţti: Eminescu, 1977.

Petrescu, Liviu. Poetica postmodernismului. Piteşti: Paralela 45, 1995.

Schneider, Ana-Karina. Critical Perspectives in the Late Twentieth Century. William Faulkner: A Case Study. Sibiu: Editura Universităţii “Lucian Blaga”, 2006.

– – –. “The Romanian Context: Between Realism and Postmodernism.” The 1980s: A Decade of Contemporary British Fiction. Eds. Philip Tew, Leigh Wilson and Emily Horton. London: Continuum, 2014. 203–227.

Simion, Eugen. Ficţiunea jurnalului intim. Vol. I–III. Bucharest: Univers Enciclopedic, 2001.

Spiridon, Monica. “’Bucharest-on-the-Seine’: the Anatomy of a National Obsession.” Paris–Bucharest, Bucharest–Paris: Francophone Writers from Romania. Ed. Anne Quinney. Amsterdam – Philadelphia: Rodopi, 2012. 23–36.

– – –. “Cum poţi să fii român?” Variaţiuni pe teme identitare. Craiova: Scrisul Românesc, 2006.

– – –. Despre “aparenţa” şi “realitatea” literaturii. Bucharest: Univers, 1984.

– – –. “Identity Discourses on Borders in Eastern Europe.” Comparative Literature 58.4 (2006): 376–386.

– – –. Les dilemmes de l’identité aux confins de l’Europe : le cas roumain. Paris: L’Harmattan, 2004.

– – –. Melancolia descendenţei. O perspectivă fenomenologică asupra memoriei generice a literaturii. 2nd edition. Iaşi: Polirom, 2000.

Terian, Andrei. G. Călinescu. A cincea esenţă. Bucharest: Cartea Românească, 2009.

– – –. “Legalized Translations: The Ideological Filtering of Literary Criticism Works Translated into Romanian During National-Communism (1965–1989).” Preklad a kultúra 4. Ed. Edita Gromová and Mária Kusá. Nitra – Bratislava: Univerzita Konštantina Filozofa and Ústav svetovej literatúy SAV, 2012. 240–249.

Ungureanu, Cornel. Europa Centrală. Geografia unei iluzii. Bucharest: Curtea Veche, 2004.

– – –. Mitteleuropa periferiilor. Iaşi: Polirom, 2002.

Ursa, Mihaela. “Comparative Literature in Romania at the Digital Hour.” Caietele Echinox 20 (2011): 11–19.

– – –. Scriitopia. 2nd edition. Cluj-Napoca: Dacia XXI, 2010.

Vianu, Tudor. Studii de literatură universală şi comparată. 2nd edition. Bucureţti: ELU, 1963. [1960]

Objavljeno
2017-10-26
Rubrike
Razprave