William Butler Yeats: Cathleen Ni Houlihan kot smisel žrtvovanja

  • Nebojša Vukčević
Ključne besede: irska književnost, irsko gledališče, nacionalno vprašanje, nacionalizem, Yeats, William Butler, Cathleen Ni Houlihan

Povzetek

Članek obravnava prepričanje, da je William Butler Yeats z gledališko uprizoritvijo igre Cathleen Ni Houlihan na Irskem leta 1902 potegnil premišljeno potezo, s katero bi lahko celo žrtvoval svojo kariero; uprizoritev naj bi ga po eni strani prikazala kot večnega nacionalista, po drugi pa bi šokirala gledalce z močnim sporočilom in tako povzročila preobrat v njegovi karieri. Priljubljenost, ki bi jo na ta način dosegel med domačimi množicami, bi mu pomagala izpolniti načrte v zvezi s preoblikovanjem nacionalne književnosti. Izid tega žrtvovanja se kaže v vplivu te igre in poznejših Yeatsovih del na Irskem in drugod, saj je dobro znano, da so se njegove pesmi uporabljale za razpihovanje nacionalizma med irskim uporom leta 1916, pa tudi še veliko pozneje v Kataloniji in Galiciji. Raziskovalci so prišli do zaključka, da je Cathleen Ni Houlihan izredno vplivna nacionalistična igra, članek pa skuša uporabiti drugačen pristop in predstaviti dejstva o razlogih za njeno odrsko uprizoritev. Glavni cilj članka je predstaviti sociološke, zgodovinske in literarne okoliščine pred nastankom igre, ki bi pojasnile razlog za Yeatsovo žrtvovanje in posledično tudi njegov dejanski smisel.

Literatura

Booker, Keith M. Joyce, Bakhtin, and the Literary Tradition: Toward a Comparative Cultural Poetics. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1997.

Bowra, Cecil Maurice. The Heritage of Symbolism. New York: Schocken Books, 1961.

Brown, Terence. The Life of W. B. Yeats: A Critical Biography. Dublin: Gill & Macmillan, 1999.

Cantwell, Eamonn and Jochum, Klaus Peter. “Yeats’s Early Irish Reception.” The Reception of W. B. Yeats in Europe. Ed. Klaus Peter Jochum. London: Continuum, 2006. 188–207.

Dolan, Terence Patrick. A Dictionary of Hiberno-English: The Irish Use of English. Dublin: Gill & Macmillan, 1999.

Ellmann, Richard. Yeats: The Man and the Masks. London: Faber and Faber, 1973.

Ellmann, Richard (ed.). Selected Letters of James Joyce. New York: The Viking Press, 1975.

Frazier, Adrian. “Behind the Scenes: Yeats, Horniman and the Struggle for the Abbey Theatre.” Web 19 June 2012. http://publishing.cdlib.org/ucpressebooks/view?docId=ft8489p283&brand=ucpress.

Gonne, Mode. “The Famine Queen.” Web 17 Aug 2012. http://www.arts.gla.ac.uk/STELLA/C16/texts.html.

Heyck, Thomas William. The Peoples of the British Isles: A New History: From 1688 to 1914 (Vol. 2). London: Routledge, 2002.

Hurtley, Jacqueline A. “Lands of Desire: Yeats in Catalonia, Galicia and the Basque Country.” The Reception of W. B. Yeats in Europe. Ed. Klaus Peter Jochum. London: Continuum, 2006. 76–95.

Jonsen, William. A. Violence and Modernism: Ibsen, Joyce, and Woolf. Gainesville: University Press of Florida, 2003.

Joyce, James. “The Day of Rabblement.” Web 23 Jan 2012. http://andromeda.rutgers.edu/~ehrlich/382/RABBLEMT.

Martin, Augustine. “‘The Secret Rose’ and Yeats’s Dialogue with History.” A Review of International English Literature 3.3 (1972): 91–103. Web 14 Apr 2012. http://www.ariel.ucalgary.ca/ariel/index.php/ariel/article/view/753/740.

Martin, Augustine. W. B. Yeats. London: Paperview-Irish Independent, 2006.

McKenna, Bernard. “Yeats, Samhain, and the Aesthetics of Cultural Nationalism: A Supreme Moment in the Life of a Nation.” Web 14 Feb 2012. http://ehis.ebscohost.com.nukweb.nuk.uni-lj.si/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=3&sid=96ee358d-a8ec-4e50-ba2f-8abf91ded6aa%40sessionmgr15&hid=17.

Schuchard, Ronald. “The Countess Cathleen and the Revival of the Bardic Arts.” Web 12 Apr 2012. http://www.dolmetsch.com/024_Schuchard.pdf.

Smith, Lacey Baldwin. Fools, Martyrs, Traitors: The Story of Martyrdom in the Western World. New York: Alfred A. Knopf, 1997.

Yeats, William Butler. Autobiographies: Memories and Reflections. London: Bracken Books, 1995.

– – –. “Ideas of Good and Evil.” Web 3 Jan 2012. http://www.gutenberg.org/files/32884/32884-h/32884-h.htm.

– – –. The Hour Glass, Cathleen Ni Houlihan, The Pot of Broth: Being Volume Two of Plays for an Irish Theatre. London: A. H. Bullen, 1904.

– – –. “The Secret Rose.” Web 8 Dec 2011. http://www.gutenberg.org/cache/epub/5795/pg5795.html.

Objavljeno
2017-10-26
Rubrike
Razprave