Intertekstualni vidiki kronotopa uboja na hišnem pragu pri Ivu Andriću in Gabrielu Garcíi Márquezu v luči semiotike kulture

  • Sofija M. Košničar
Ključne besede: srbska književnost, Andrić, Ivo, kolumbijska književnost, García Márquez, Gabriel, semiotika kulture, medbesedilnost, kronotop, umor

Povzetek

Neraziskani intertekstualni kronotopi uboja na hišnem pragu v romanih Omerpaša Latas Iva Andrića in Kronika napovedane smrti Gabriela Garcíe Márqueza so obravnavani z vidika intertekstualnosti, vendar po semiotičnem ključu teorije o semiosferi. Raziskovalna pozornost je usmerjena tudi na retorično-dramaturški vidik referenčnega kronotopa, ki z osupljivo podobnostjo korelira pri obeh nobelovcih.

Literatura

Andrić, Ivo. Omerpaša Latas. Prev. Janko Moder. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1976.

Bahtin, Mihail. Formy vremeni i hronotopa v romane. Voprosy literatury i estetiki. Moskva: Hudožestvennaja literatura, 1975. 234–407.

García Márquez, Gabriel. Kronika napovedane smrti. Prev. Nina Kovič. Murska Sobota: Pomurska založba, 1982.

Jablan, Slavik V. »Modularity in Science and Art.« Visual Mathematics 4.1 (2002). Splet 23. 4. 2012. http://www.mi.sanu.ac.yu/vismath/jablan/cover.htm.

Konstantinović, Zoran. Intertekstualna komparatistika. Beograd: Narodna knjiga – Alfa, 2002.

Košničar, Sofija. »Semiosfera.« Pregledni rečnik komparatističke terminologije u književnosti i kulturi. Ur. Bojana Stojanović Pantović, Miodrag Radović in Vladimir Gvozden. Novi Sad: Akademska knjiga, 2011. 347–352.

Lotman, Jurij M. »Ogledi iz tipologije kulture.« Treći program Radio Beograd 23.4 (1974). 439–489.

– – –. »O semiofere. Semiotika kul’tury.« Izbrannye stat’i v trëh tomah. Tom I. Stat’i po semiotike i topologii kul’tury. Talin: Aleksandra, 1992. Splet 6. 2. 2010. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Lotm/index.php.

– – –. Stat’i po tipologii kul’tury. Vyp. 1. Tartu: Tartuskij Universitet, 1970. (zbirka Materialy k kursu teorii literatury I)

Vuksanović, Miro, ur. Bibliografija Ive Andrića (1911–2011). Beograd–Novi Sad: Zadužbina Ive Andrića; SANU; Biblioteka Matice srpske, 2011.

Objavljeno
2017-11-01
Rubrike
Razprave