Stilistika ulične poezije

  • Jernej Kusterle
Ključne besede: ulična poezija, rap, stilistična sredstva, rima, ritem, besedne igre

Povzetek

Članek obravnava izbor stilističnih sredstev, ki so skupna ulični in tradicionalni poeziji, ter tista, ki so lastna samo ulični poeziji. Skozi primerjalno obravnavo sledimo najbolj tipičnim elementom ulične poezije, kot je denimo flow, tj. glasovni artikulacijsko povezani ritem, ki se zaradi svoje on-beat tehnike večkrat približa metrumu.

Literatura

Alen feat Zlatko & BMD. »Prva runda.« 2012.

Ali-En. »Plestenjak.« Leva scena [audio kaseta]. Ljubljana: Mačji disk, 1994.

Bradley, Adam. Book of Rhymes. The Poetics of Hip Hop. New York: Basic Civitas, 2009.

Cankar, Ivan. »Vzduh opójen težák«. Erotika [elektronska izdaja]. Omnibus, 2001.

Dr. Linguist. »Decapitator diss.« 2006.

Edwards, Paul. How to Rap: The Art and Science of the Hip-Hop MC. Chicago: Chicago Review Press, 2009.

Ghet. »Z bloka snajper.« Ghetbangarap (mixtape). Velenje, 2012.

Kmecl, Matjaž. Mala literarna teorija. Ljubljana: Zavod SR Slovenije za šolstvo, Založba Borec, 1977.

Locky. »Hip-hop diva.« 2009.

Locky. »Ni več placa za poete.« 2010.

Locky feat Svenson. »Komedija del Arte.« 2011.

Mirko. »Mikrofon tehnik.« Borec v meni. Novo mesto: samozaložba, 2011.

Mrigo & Ghet. »Povelenju.« Mrigz ‘n’ Ghet hitz. Velenje: samozaložba, 2011.

Murn, Josip. »Pomladanska slutnja.« Pesmi. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1979.

Novak, Boris A. Oblike sveta. Ljubljana: Založba Mladika, 1991.

Novak, Boris A. »Zgodovina rime in njena kriza v sodobni poeziji.« Primerjalna književnost 33.3 (2010): 27–53.

Novak, Boris A. »Kosovel, velik pesnik in slab verzifikator.« Primerjalna književnost 28. Posebna številka (2005): 7–17.

Ocvirk, Anton. Literarno delo in jezikovna izrazna sredstva. Ljubljana: DZS, 1981. (Literarni leksikon 11).

Pate, Alexs. In the Heart of the Beat. The Poetry of Rap. Lanham, Maryland: Scarecrow Press, Inc., 2010.

Prešeren, France. »Sonetni venec: Obdajale so utrjene jih skale.« Pesnitve in pisma. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1971.

Prešeren, France. »Sonetni venec: Vihárjev jeznih mrzle domačije.« Pesnitve in pisma. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1971.

Rock, Chris. »Stand Up. Defending Rap Music.« Never Scared [video]. HBO, 2004.

Sodnik. »Doup diss final.« 2006.

Sonjkin, Viktor. »Kettejev sonetizem.« Jezik in slovstvo 41.3 (1995–96): 119–128.

Objavljeno
2017-11-01
Rubrike
Razprave