Ameriška eksperimentalna poezija: Družbeni obrat?

  • Catherine Wagner
Ključne besede: ameriška poezija, eksperimentalna poezija, konceptualizem, flarf, nova vizualna poezija, emo poezija

Povzetek

Jezikovni materializem ali »jezikovni obrat«, ki je bil pomembna plat eksperimentalne prakse modernistov in neoavantgarde šestdesetih in sedemdesetih let, trenutno ni pomembna tema za pesniške skupnosti v ZDA, ki se posvečajo eksperimentalni poeziji. Najpoznejši »jezikovni obrat« v ameriški poeziji se je zgodil v sedemdesetih in osemdesetih letih; najznačilnejša zanj pa so besedila language poets, katerih »prelom z jezikovno konvencijo kot sporazumevalno transparentnostjo« je bila družbeno radikalna kritika pesmi, utemeljenih v vsakdanji govorici, torej pesmi, ki so bile značilne za poezijo predhodnega obdobja. V zadnjih dveh desetletjih so jezikovne posege language poets razvile in kritizirale druge eksperimentalne prakse, ki ne bi bile prepoznane kot takšne, če bi se izraz »eksperimentalno « moral nanašati samo na pisanje, ki kaže stilistične značilnosti, povezane z »jezikovnim obratom«: razvezan in razdrobljen jezik, priredja, antireferencialnost, pozornost do materialnosti besede ali črke, izogibanje reprezentaciji subjektivnosti. Tistih, ki v novejšem času prakticirajo eksperimentalno poezijo v ZDA, ne zanima toliko raziskovanje jezikovnega materiala in njegovega odnosa do družbenih in političnih struktur, pač pa bolj konstrukcija literarne prakse in njeno uokvirjanje v institucije, ki jo obdajajo. Ta obrat, v članku poimenovan družbeni obrat, v večini mlajših eksperimentalnih skupin spremlja zanimanje za performans, sodelovanje in načine distribucije, kakor tudi živo zanimanje za aktivizem. Članek skuša raziskati, kaj bi utegnilo veljati za jezikovno eksperimentiranje, kadar referencialna funkcija jezika ni pod znatnim pritiskom. Zato obravnava štiri usmeritve, tako da oriše njihove estetske in zgodovinske kontekste: konceptualistično pisanje, flarf, eksperimentalna vizualna retorika in emo, tj. pisanje, ki posveča pozornost afektu in z njim eksperimentira.

Literatura

Benson, Steve, et al. “Aesthetic Tendency and the Politics of Poetry.” Web 10 April 2014. http://thegrandpiano.org/aesthetictendency.pdf.

Berlant, Lauren. Cruel Optimism. Durham: Duke University Press, 2011.

Degentesh, Katie. The Anger Scale. New York: Combo Books, 2006.

Goldsmith, Kenneth. “Against Expression: Kenneth Goldsmith in Conversation.” Web 10 April 2014. http://www.poets.org/viewmedia.php/prmMID/22407.

− − −. Traffic. Los Angeles: Make Now, 2007.

− − −. Soliloquy. New York: Granary Books, 2001.

Melgard, Holly. Black Friday. Buffalo, NY: Troll Thread, 2012.

Place, Vanessa. “Afterword.” I’ll Drown My Book: Conceptual Writing by Women. Eds. Caroline Bergvall, Laynie Browne, Theresa Carmody and Vanessa Place. Los Angeles: Les Figues, 2012.

− − −. Boycott. New York: Ugly Duckling, 2013.

Rubinstein, Lev. Complete Catalogue of Comedic Novelties. Trans. Philip Metres and Tatiana Tulchinsky. New York: Ugly Duckling, 2014.

Kirschenbaum, Matthew G. “Done: Finishing Projects in the Digital Humanities.” Digital Humanities Quarterly 3.2 (2009). Web 24 September 2009. http://www.digitalhumanities.org/dhq/.

Shirinyan, Ara. “Your Country Is Great.” Triple Canopy (June 18 2008). Web 10 April 2014. http://canopycanopycanopy.com/contents/your_country_is_great.

Ward, Dana. This Can’t Be Life. Washington, DC: Edge Books, 2012.

Objavljeno
2017-11-01
Rubrike
Tematski sklop