Sodobne eksperimentalne pesniške prakse središča in pol-obrobja: ameriške in postjugoslovanske pesniške kulture

  • Dubravka Đurić
Ključne besede: eksperimentalna poezija, avantgardna poezija, hibridna poezija, ameriška kultura, postjugoslovanska kultura, novi mediji

Povzetek

Izhodišče članka je definicija eksperimentalne, inovativne, avantgardne poezije v ameriških pesniških kulturah. Avtorica pokaže na transformacijo področja, kjer svetovni splet in novi mediji kot nova dejstva v okolju povzročajo spremembe pri nastajanju sodobne poezije. Opozori tudi na dejstvo, da se v ameriški poeziji pojmovanje pesniškega eksperimenta razteza od performansov na računalniškem zaslonu do performansov v živo, ki postajajo čedalje pomembnejši dogodki. Drugi pomemben fenomen ameriške poezije je hibridna pesem, za katero avtorica meni, da je vplivala na različne pesniške kulture v svetu, tudi na postjugoslovanske. Pojem »hibridna pesem« se nanaša na dejstvo, da so konservativnejše mainstream poezije v ZDA vsrkale različne plati radikalizma, od newyorške šole in beat poezije do jezikovne poezije (language poetry). Avtorica opozarja na kritičen odnos do hibridnih pesmi znotraj radikalnega ameriškega pesniškega prizorišča. – Med orisom jugoslovanskih in postjugoslovanskih poezij članek zatrjuje, da je eksperimentalna pesniška praksa, če je obstajala, na ravni nacionalnega kanona lahko veljala samo kot bolj ali manj pomembna praksa iz preteklosti. Za tako imenovane male kulture bi bilo po eni strani nemogoče zasnovati vzporedne kanone v smislu izraza »druga tradicija«, saj se pri njih eksperiment kaže kot nekaj, kar ne more biti pomembno za sodobno pesniško prakso; po drugi strani pa je fenomen hibridne pesmi čedalje pomembnejši, tako da lokalna postjugoslovanska pesniška prizorišča prakticirajo tri globalno prevladujoče pesniške modele: 1) realizem, kjer je jezik pojmovan kot zgolj inertno sredstvo za posredovanje transparentnega pomena; 2) realizem na način newyorške pesniške šole, ki deluje na način pesnika O’Hara: »Delam to, delam ono,« in 3) model hibridne pesmi, ki kombinira eksperimente, značilne za newyorško pesniško šolo, beatniško poezijo in, nekoliko manj, jezikovno poezijo.

Literatura

Arsenijević, Damir. Forgotten Future: The Politics of Poetry in Bosnia and Herzegovina. Baden-Baden: Nomos, 2010.

Bernstein, Charles. Attack of the Difficult Poems: Essays and Inventions. Chicago: University of Chicago Press, 2011.

Blagojević, Marina. Knowledge Production at the Semipheriphery: A Gender Perspective. Belgrade: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, 2009.

Bray, Joe, Alison Gibbson, and Brian McHale. “Introduction.” The Routledge Companion to Experimental Literature. Eds. Joe Bray, Alison Gibbons, and Brian McHale. New York: Routledge, 2012.

Davidson, Michael. On the Outskirts of Form: Practicing Cultural Poetics. Middletown, CT: Wesleyan University Press, 2011.

Đurić, Dubravka. “Globalni poetski pejzaži u lokalnom kontekstu: Pogled na srpsku poeziju iz paradigme metodološkog kosmopolitizma.” Prosvjeta 109 (2012): 37–44.

− − −. Politika poezije: Tranzicija i pesnički eksperiment. Belgrade: Ažin, 2010.

− − −. “Vlado Martek: Elementarni procesi u poeziji i redefinisano polje poezije.” Vlado Martek: Konceptualistička poezija (1975–1983). Zagreb: MSU, 2010. 5–20. https://jacket2.org/commentary/elementary-processes-poetry-redefining-field-vlado-martek--croatian-conceptual-poetry-1970.

Dworkin, Craig. “Hypermnesis.” Boundary 2 36.3 (2009): 77–95.

Epstein, Andrew. “Found Poetry, ‘Uncreative Writing’, and the Art of Appropriation.” The Routledge Companion to Experimental Literature. Eds. Joe Bray, Alison Gibbons, and Brian McHale. New York: Routledge, 2012. 310–322.

Hoover, Paul. Fables of Representation: Essays. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press, 2004.

Mercer, Kobena. “Art History After Globalization: Formations of the Colonial Modern.” Colonial Modern: Aesthetics of the Past Rebellions for the Future. Eds. Tom Avermaete, Serhat Karakayali, and Marion von Ostern. London: Black Dog, 2010. 233–242.

O’Sullivan, Maggie (ed.). Out of Everywhere: Linguistically Innovative Poetry by Women in North America & the UK. London: Reality Street Editions, 1996.

Pavlič, Darja. “Contextualizing Contemporary Slovenian Lyric Poetry Within Literary History.” Slovene Studies: Journal for Slovene Studies 31.2 (2009): 161–170.

Perloff, Marjorie. Radical Artifice: Writing Poetry in the Age of Media. Chicago: University of Chicago Press, 1991.

− − −. The Dance of the Intellect: Studies in the Poetry of the Pound Tradition. New York: Cambridge University Press, 1985.

− − −. The Poetics of Indeterminacy: Rimbaud to Cage. Princeton: Princeton University Press, 1981.

− − −. Unoriginal Genius: Poetry by Other Means in the New Century. Chicago: The University of Chicago Press, 2010.

Reed, Brian. “Grammar Trouble.” Boundary 2 36.3 (2009): 133–158.

Sinfield, Alan. Literature, Politics and Culture in Postwar Britain. London: Continuum, 2004.

Sloan, Mary Margaret (ed.). Moving Borders: Three Decades of Innovative Writing by Women. Jersey City, NJ: Talisman House Publishers, 1998.

Spahr, Juliana. “Introduction.” American Women Poets in the 21st Century: Where Lyric Meets Language. Eds. Claudia Rankine and Juliana Spahr. Middletown, CT: Wesleyan University Press, 2002. 1–15.

Swensen, Cole. “Introduction.” American Hybrid: A Norton Anthology of New Poetry. Eds. Cole Swensen and David St. John. New York: W.W. Norton, 2009. xvii–xxvi.

Vandeborg, Susan. Paratextual Communities: American Avant-Garde Poetry Since 1950. Carbondale, IL: Southern Illinois University Press, 2001.

Objavljeno
2017-11-01
Rubrike
Tematski sklop