»Eksperimentalna« dilema

  • Fiona Sampson
Ključne besede: angleška poezija, ameriška poezija, pesniška tradicija, sodobna poezija, eksperimentalna poezija

Povzetek

Članek govori o sodobni anglofoni poeziji. Sodobne pesniške tradicije sebe opredeljujejo kot eksperimentalne, kadar prelamljajo pravila realistične reprezentacije ali »realistične slovnice«. Nobeden od teh postopkov prelamljanja ni nov. Sporazum o realizmu v književnosti je tako v angleškem kot francoskem verzu razdrl nadrealizem. V ameriškem verzu je mogoče zametke beatniške poezije zaznati v devetnajstem stoletju pri Waltu Whitmanu, v britanskem verzu pa v osemnajstem stoletju pri Christopherju Smartu. V Severni Ameriki in Britaniji John Ashbery in Jeremy Prynne že od petdesetih let naprej uporabljata konvencionalne slovnične konstrukcije, zato da na »nesmiselne načine« povezujeta konvencionalne besede. – Omenjene eksperimentalne tradicije proizvajajo tako dela, ki so zgolj neke vrste izpeljave predhodnih del, kot tudi takšna, ki s tradicijo učinkovito prelamljajo ali pa so učinkovita glede na kakšno drugo pesniško merilo. Delujejo na enak način kakor druge sodobne pesniške tradicije. Te porajajo dela, ki so zgolj izpeljave in različice predhodnih del, kakor tudi izvirna dela. Tudi te tradicije, podobno kot eksperimentalne, so vključene v glavni tok sodobne poezije. Določene so z razporeditvijo finančnih sredstev, kritično pozornostjo in zmožnostjo, da se reproducirajo kot predmeti univerzitetnega poučevanja in učenja.

Literatura

Allnutt, Gillian. “In Her Kitchen.” Poetry Review 100.3 (2010): 14.

Cartarescu, Mircea trans. Preda Constantin. “The West.” Poem 1.3 (2013): 31–36.

Eliot, T.S. “Burnt Norton.” Collected Poems 1909–1962. London: Faber (1974). 189–195.

Eliot, T.S. “Little Gidding.” Collected Poems 1909–1962. London: Faber (1974). 214–223.

Gascoyne, David. “And the Seventh Dream Is the Dream of Isis.” Collected Poems 1988. Oxford: Oxford University Press (1988). 25-27.

Ginsberg, Allen. “‘Basic Poetics’ Literature Class Taught May 26 1980 Naropa University.” Web 19 Aug 2013. https://archive.org/details/Allen_Ginsberg_Basic_Poetics_class_32_May_1980_80P034.

− − −. “Howl.” Allen Ginsberg. Ed. Mark Ford. London: Faber (2008). 5–15.

Heaney, Seamus. “From ‘Singing School’.” New Selected Poems 1966–1987. London: Faber (1990). 81–91.

Isherwood, Christopher. Goodbye to Berlin. London: Vintage, 1989.

Nasser, Amjad trans. Fady Joudah. “Eleven Planets for Asia.” Poem 1.2 (2013): 53–54.

Osojnik, Iztok. “Draft Dialogue.” Poem 1.4 (2013): 78–79.

Prynne, J.H. “Rich in Vitamin C.” Poems. Newcastle upon Tyne: Bloodaxe, 2005.

Reed, Herbert. “Lessons of the War: 1. Naming of Parts.” Manchester: Carcanet (2007). 49–60.

Smart, Christopher. “Jubilate Agno.” Rejoice in the Lamb comp. Benjamin Britten Op. 30. New York: Boosey and Hawkes, 1943.

Whitman, Walt. Leaves of Grass (1855 Edition). Oxford: Oxford University Press, 2005.

Williams, C. K. On Whitman. Princeton: Princeton University Press, 2010.

Objavljeno
2017-11-01
Rubrike
Tematski sklop