Odbojni učinek: formalni in strukturni vplivi kinematografije na literaturo

  • Federica Ivaldi
Ključne besede: literatura in film, italijanska književnost, naratologija, semiotika, pripovedna tehnika, intermedialnost

Povzetek

Študija preučuje daljnosežni vpliv filmskega jezika na literarno pripovedništvo; opredeljuje ga s konceptom, ki ga Gerard Genette definira kot »odbojni učinek enega medija na drugega«. Kaj se zgodi, ko začne literatura prevpraševati kategorije lastnega prostora in časa, pri čemer poskuša imitirati filmski model? Kako lahko literarni opis vzdrži vizualni napad filmske naracije? Kakšne so povezave in razlike med realizmom literature devetnajstega stoletja in novim ikoničnim realizmom, ki ga je uvedla filmska naracija? Kakšna montaža in dialogi so resnično »filmski«? Kakšna je narativna vloga, ki jo posebni položaj filmskega pripovedovalca narekuje drugim piscem? Je v literaturi elipsa avtorskega glasu resnično mogoča, kot imitacija tišine, v katero režiserja na videz prisilijo podobe? In posledično, kakšna je nova vloga bralca v doživljanju romana; kakšne veščine in znanja se zahtevajo od njega? Ali novo podobje, ki ga ustvarja kinematografija, ustvarja spremembe v bralčevem horizontu pričakovanj? Rojstvo kinematografije je spremenilo status literature tako, da je prevzelo nekaj njenih funkcij, obenem pa jo obogatilo z novimi izraznimi sredstvi in naposled ustvarilo številne spremembe v literarnem sistemu. Pričujoči članek ponuja teoretski vpogled v »odbojni učinek«, pri čemer kot primere uporablja dela iz italijanske literature (Pasolini, Tabucchi, Camilleri).

Literatura

Baetens, Jean. “La novellisation, un genre contaminé.” Poétique 138.2 (2004): 235–351.

Beach, Joseph Warren. The Twentieth Century Novel: Studies in Technique. New York: Appleton-Century-Crofts, 1932.

Benveniste, Emile. “Les rélations de temp dans le verb française.” Problèmes de linguistique générale. Paris: Gallimard, 1966. 237-250.

Bettetini, Gianfranco. Tempo del senso. La logica temporale dei testi audiovisivi. Milan: Bompiani, 2000.

Brunetta, Gianpiero. Il viaggio dell’icononauta. Venice: Marsilio, 1997.

Camilleri, Andrea. Il birraio di Preston. Palermo: Sellerio, 1998.

Camilleri, Andrea, and Federica Ivaldi. “Intervista.” L’immagine ripresa in parola. Letteratura, cinema e altre visioni. Eds. Matteo Colombi and Stefania Esposito. Rome: Meltemi, 2007. 292–309.

Chatman, Seymour. Coming to Terms: The Rhetoric of Narrative in Fiction and Film. New York: Cornell University Press, 1990.

− − −. Story and Discourse: Narrative Structure in Fiction and Film. New York: Cornell University Press, 1978.

Cohen, Keith. Film and Fiction: The Dynamics of Exchange. New Haven: Yale University Press, 1979.

− − −. Writing in a Film Age: Essays by Contemporary Novelists. Niwot: University Press of Colorado, 1991.

Eco, Umberto. “Cinema e letteratura: la struttura dell’intreccio” (1962). La definizione dell’arte. Milan: Mursia, 1968. 201–208.

Eisenstein, Sergei Mikhailovich. “Монтаж аттракционов.” (1923). The Film Sense. Transl. by Jay Leyda. New York: Hartcourt, 1942.

Garcia, Alain. L’Adaptation, du roman au film. Paris: IF, 1990.

Gaudreault, André. Du littéraire au filmique : système du récit. Paris: Klincksieck, 1988.

Gaudreault, André, and Francois Jost. “Enunciation and Narration” (1990). A Companion to Film Theory. Eds. Toby Miller and Robert Stam. London: Blackwell Publishing Ltd., 2004. 45–63.

Genette, Gerard. Figures III. Paris: Seuil, 1972.

− − −. Nouveau discours du récit. Paris: Seuil, 1983.

Ivaldi, Federica. Effetto rebound. Pisa: Felici, 2011.

Jost, François. L’oeil-caméra. Entre film et roman. Lyon: Presses universitaires, 1987.

Magny, Claude-Edmonde. L’age du roman américain. Paris: Seuil, 1948.

Metz, Christian. Essais sur la signification au cinéma. Paris: Klincksieck, 1968.

Moravia, Alberto. “Agostino” (1943). Romanzi brevi. Milan: Bompiani, 1953.

Pasolini, Pier Paolo. “La sceneggiatura ‘come struttura che vuol essere altra struttura’” (1965). Saggi sulla letteratura e sull’arte II. Milan: Mondadori, 1999. 1489–1503.

− − −. “Teorema” (1968 Novel). Romanzi e racconti II. Milan: Mondadori, 1998. 891–1067.

− − −. “Teorema” (1968 Script). Per il cinema I. Milan: Mondadori, 2001. 1083–90 and 3119–25.

Pellini, Pierluigi. La descrizine. Bari: Laterza, 1998.

Proust, Marcel. Du cotê de chez Swann. Paris: Bernard Grasset et Gallimard, 1913.

Tabucchi, Antonio. “Écrire le cinema.” Le cinéma des écrivains. Ed. Antoine De Baecque. Paris: Cahiers du Cinéma, 1995. 8–21.

− − −. Piazza d’Italia (1975). Milan: Feltrinelli, 2003.

Objavljeno
2017-11-01
Rubrike
Tematski sklop