Spremembe v recepciji filmskih adaptacij literarnih del v slovenski kinematografiji

  • Matevž Rudolf
Ključne besede: literatura in film, slovenska kinematografija, slovenska književnost, filmske priredbe

Povzetek

Članek analizira nekatere zapise, s katerimi je strokovna javnost ocenjevala razmerja med literaturo in filmom v slovenski kinematografiji. Filmske adaptacije literarnih del so bile v slovenskem prostoru nemalokrat predmet številnih polemik. V obdobju pred osamosvojitvijo Slovenije je na recepcijo filmskih adaptacij literarnih del pogubno vplivalo dejstvo, da je bilo kar 41% filmov posnetih na podlagi literarnih del. Število filmskih adaptacij se je v poosamosvojitvenem obdobju precej zmanjšalo (na 20%), v zadnjem desetletju pa filmske adaptacije presenetljivo dobivajo veljavo med kritiki in strokovno javnostjo.

Literatura

Andrew, Dudley. “Adaptation.” Film Adaptation. Ur. James Naremore. New Brunswick, New Jersey: Rutgers University Press, 2000. 28–37.

Furlan, Silvan in Kozole, Damjan. »Boštjan Hladnik: Živim, ko snemam.« Ekran 16.8 (1991): 22–23.

Furlan, Silvan. »Kratka predstavitev slovenskega celovečernega filma.« Filmografija slovenskih celovečernih filmov 1931–1991. Ur. Silvan Furlan. Ljubljana: Slovenski gledališki in filmski muzej, 1994. 9–19.

Kolšek, Peter. »Film: Čefurji raus! « Delo (5. 10. 2013): 19.

− − −. »Zajtrk za vse.« Delo (19. 10. 2007): 23.

Ljubić, Milan. »V znamenju Doktorja.« Ekran 22.3–4 (1985): 71–72.

Milovanovič Jarh, Peter. »Živela svoboda.« Ekran 25.2 (1988): 37.

Rožanc, Marjan. »Filma še nimamo.« 40 udarcev: slovenska filmska publicistika o slovenskem in jugoslovanskem filmu v obdobju 1949–1988. Ur. Zdenko Vrdlovec. Ljubljana: Slovenski gledališki in filmski muzej, 1988. 172–173.

− − −. »Scenaristika danes.« Ekran 24.5–6 (1987): 31–32.

Rudolf, Matevž. Ko beseda podoba najde: slovenska literatura in film v teoriji in praksi (1984–2012). Ljubljana: UMco in Slovenska kinoteka, 2013.

Rugelj, Samo. »Slovenska literatura in film: primer Feri Lainšček.« Pogledi (16. 6. 2010): 7.

Stankovič, Peter. Rdeči trakovi: reprezentacija v slovenskem partizanskem filmu. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2005.

Šimenc, Stanko. Panorama slovenskega filma. Ljubljana: DZS, 1996.

− − −. Slovensko slovstvo v filmu. Ljubljana: Mestno gledališče ljubljansko, 1983.

Valetič, Žiga. »Scenaristika: hobi ali poklic?« Pogledi (13. 11. 2013): 14–15.

Vrbnjak, Eva. »Čefurji raus!« Bukla (2008). Splet. 23. 8. 2013. http://www.bukla.si/?action=knjige&book_id=1043.

Vrdlovec, Zdenko. »Knjiga in kino.« Literatura 14.127–128 (2002): 81–95.

− − −. »Ne dobri ne slabi – čefurji.« Dnevnik (6. 9. 2013): 19.

Zorman, Barbara. Sence besede: filmske priredbe slovenske literature (1948–1979). Koper: Založba Annales, 2009.

Zupan Sosič, Alojzija. »Petelinji zajtrk, knjižna in filmska uspešnica«. Seminar slovenskega jezika, literature in kulture. Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete, 2008. 87–96.

Objavljeno
2017-11-01
Rubrike
Tematski sklop