Strnišev lirski subjekt

  • Igor Žunkovič
Ključne besede: slovenska poezija, lirski subjekt, vesoljska zavest, Strniša, Gregor

Povzetek

Članek obravnava razvoj lirskega subjekta pri Gregorju Strniši, enem od najvidnejših slovenskih pesnikov prejšnjega stoletja. Pri tem gre najprej za opredelitev vesoljske zavesti kot ideje, ki je povezana s teorijo relativnosti in kvantno mehaniko, potem pa za opredelitev različnih načinov, skozi katere se ideja vesoljske zavesti izreka skozi Strniševo poezijo. Ugotovimo lahko, da je pri Strniši prisoten razvoj lirskega subjekta od tistega, ki izreka idejo vesoljske zavesti, do tistega, ki poskuša opisati svet s stališča vesoljske zavesti.

Literatura

Balžalorsky, Varja. Lirski subjekt (doktorska disertacija). Ljubljana: Filozofska fakulteta, 2009.

Einstein, Albert. The Meaning of Relativity. New Jersey: Princeton University Press, 1998.

Hribar, Tine. »Pesem, ki je ni.« Interpretacije. Ljubljana: Nova revija, 1993. 71–83.

Kant, Immanuel. Kritika čistega uma ¾. Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2011. [= Kritik der reinen Vernunft. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1998.]

Kolšek, Peter. »Balade o svetovjih.« Strniša, Gregor. Balade o svetovjih. Izbrane pesmi. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1989. 153–169.

Kos, Janko. »’Liliput’ in ’Brobdingnag’.« Interpretacije. Ljubljana: Nova revija, 1993. 62–70.

– – –. Lirika. Ljubljana: DZS, 1993.

Novak, Boris A. »Asonanca pri Strniši.« Interpretacije. Ljubljana: Nova revija, 1993. 122–141.

Pavlič, Darja. Funkcije podobja v poeziji K. Koviča, D. Zajca in G. Strniše. Maribor: Slavistično društvo Maribor, 2003.

Schmidt, Goran. »Vedro piče za metafizične prašiče.« Interpretacije. Ljubljana 1993. 180–191.

Schmidt Snoj, Malina. »Škarje in Jajce kot menipejska satira.« Interpretacije. Ljubljana: Nova revija, 1993. 84–99.

Stanek, Janez. »Srečevanja z Gregorjem Strnišo.« Interpretacije. Ljubljana: Nova revija, 1993. 7–31.

Stenger, Victor. Quantum Gods: Creation, Chaos, and the Search for Cosmic Consciousness. New York: Prometheus Books, 2009.

Strniša, Gregor. Balade o svetovjih. Izbrane pesmi. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1989.

– – –. Gregor Strniša. Pesmi. Ljubljana: DZS, 1978.

– – –. Jajce. Maribor: Založba Obzorja, 1975.

– – –. Mozaiki. Koper: Založba Lipa, 1959.

– – –. Odyseusz. Krakov: Zebra, 1993.

– – –. Oko. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1974.

– – –. Rhombos. Ljubljana: DZS, 1989.

– – –. Svetovje. Ljubljana: DZS, 1988.

– – –. Škarje. Maribor: Založba Obzorja, 1975a.

– – –. Vesolje. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1983.

– – –. Zbrane pesmi. Ljubljana: Študentska založba, 2007.

– – –. Zvezde. Ljubljana: DZS, 1965.

– – –. Želod. Ljubljana: DZS, 1972.

Svetina, Ivo. »Žaba dušica in polž lazar.« Interpretacije. Ljubljana: Nova revija, 1993. 153–165.

Taufer, Veno. »Pesnik kozmične zavesti.« Interpretacije. Ljubljana: Nova revija, 1993. 55–61.

Weinberg, Steven. Sanje o končni teoriji. Nova Gorica: Flamingo, 1996.

Weinbrot, Howard D. Menippean Satire Reconsidered. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2005.

Weizsäcker von, Friedrich Carl. Zum Weltbild der Physick. Stuttgart: S. Hirzel Verlag, 1970.

Žunkovič, Igor. »Gregor Strniša in sodobna fizika.« Dialogi 43.3–4 (2007): 17–33.

Objavljeno
2017-11-01
Rubrike
Razprave