Slovaška književnost in kultura s »postkolonialnega« vidika

  • Mária Bátorová
Ključne besede: literatura in ideologija, slovaška književnost, slovaška kultura, Sovjetska zveza, oporečništvo

Povzetek

V članku avtorica obravnava stanje slovaške kulture in književnosti v obdobju, ko je Sovjetska zveza po vdoru čet Varšavskega pakta na Češkoslovaško avgusta 1968 v tej državi začela izvajati ideološki nadzor. Težka zgodovina ter njen vpliv na razvoj kulture in književnosti sta obravnavana po načelu pars pro toto, z analizo življenjskih zgodb in del dveh različnih avtorjev. Osnova so torej besedila teh dveh avtorjev, ki so hkrati primer in neposredni dokaz upora. Avtorica na tej podlagi določi dve vrsti javnega nasprotovanja na Slovaškem: 1) po letu 1968 ter 2) po letih 1950 in 1968. Opozarja na družbenopolitične okoliščine in parametre zahodne misli (deloma tudi retrospektivno) v slovaški alternativni kulturi in književnosti, njuno uporniško moč ter boj za svobodo misli in proti ideološki »kolonizaciji« in manipulaciji zavesti. Avtorja, katerih življenje in (življenjsko) delo sta predstavljena kot primer upora, simbolizirata resnični odnos srednjeevropske književnosti in družbe do Sovjetske zveze. Ta odnos lahko obravnavamo skozi prizmo kolonializma in postkolonialističnih pristopov v književnosti in družboslovju. Sovjetska kolonialna struktura se je v Srednji Evropi zrušila, saj so bile tam prevladujoče zahodne vrednote in zahodne družbene strukture globoko zakoreninjene ter jih sovjetski vpliv še po več desetletjih ni mogel nadomestiti.

Literatura

Bátorová, Mária. Dominik Tatarka slovenský Don Quijote. Bratislava: Veda, 2012.

− − −. Paradoxy Pavla Straussa. Bratislava: PETRUS, 2006.

− − −. Roky úzkosti a vzopätia. Bratislava: Causa edition, 1992.

Courtois, Stephane et al. Čierna kniha komunizmu. Zločiny, teror, represálie. Baltimore: Agora, 1995.

Foucault, Michel. Dozerat’ a trestat’. Zrod väzenia. Bratislava: Kalligram, 2000.

Fronda. LP 3D 0492 Libri prohibiti, Archív disidentskej činnosti Českoslovenka, Prague.

Halla, J. “Svíčková demonstrace v Bratislavě a postihy jejich účastníků v dokumentech Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných.” Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných. Politická perzekuce, opozice a nezávislé activity v Českolovensku v letech 1978–1989. Sborník grantového projektu, č. 2/2008. Prague: Libri prohibiti, 2007.

Kerényi, Károly. Wege und Weggenossen. Munich–Vienna: Langen Müller, 1985.

Letz, Róbert. Slovenské dejiny V., 1938–1945. Bratislava: Literárne informačné centrum, 2012.

Lipták, Ľudomír. Slovensko v 20. storočí. Bratislava: Kalligram, 1998.

Loewy, Ernst. Literarische politische und Texte aus dem deutschen Exile 1933–1945. Stuttgart: J. B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung, 1979.

Novomestský, Ladislav. “Na okraj našej kultúrnej politiky.” Nové slovo (June 15, 1945).

Serke, Jürgen. Die verbannten Dichter. Hamburg: Albrecht Knaus Verlag, 1982.

Strauss, Pavel. Človek pre nikoho. Bratislava: DAKA, 2000.

− − −. “Kultúrny život.” Ročník 10 (1955): 6–7.

− − −. Slová z noci = Worte aus der Nacht. Bratislava: DAKA, 2001.

− − −. Unpublished collection of Matica Slovenská.

Štolbová, Eva. Navrávačky s Dominikom Tatarkom. Bratislava: Literárne informačné centrum, 2000.

Tatarka, Dominik. Človek na cestách. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1967.

− − −. Kultúra ako obcovanie. Výber z úvah. Bratislava: Nadácia Milana Šimečku, 1996.

− − −. Listy do večnosti. Toronto: Sixty-Eight Publishers, 1988.

− − −. Manuscript. Unpublished manuscript stored in LA PNP, Prague, Fond Dominik Tatarka, oddíl Rukopisy vlastní.

− − −. Navrávačky. Köln, 1988.

− − −. “Obec Božia.“ Smena (May 7, 1968): 3.

− − −. Písačky. Köln: INDEX, 1984.

− − −. Proti démonom. Výber statí o literature a výtvarníctve. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1968.

− − −. Sám proti noci. Munich: Karel Jadrný Verlag, 1984

Objavljeno
2017-11-01
Rubrike
Razprave