Tematika in njene posledice: razmišljanje o knjigi Survival avtorice Margaret Atwood

  • Michelle Gadpaille
Ključne besede: kanadska književnost, kanadska literarna veda, tematologija, Atwood, Margaret

Povzetek

Knjiga avtorice Margaret Atwood z naslovom Survival: A Thematic Guide to Canadian Literature (Preživetje: tematski vodnik po kanadski književnosti) je imela daljnosežen vpliv na prakso literarne vede v Kanadi. V knjigi je avtorica obravnavala kanadske knjige in ponudila jasen načrt za holistično branje vseh kanadskih književnih del. Njena uporaba tematskega pristopa je bila posledica vpliva Northropa Fryea. Survival še naprej vpliva na to, kako se kanadska književnost bere in poučuje, in sicer tudi v Evropi, kjer tematski pristop pogosto velja za zapovedanega. Taksonomija preživetja je prispevala k trajnemu tematskemu poudarku v podobi kanadske literarne in kulturne produkcije. V članku avtorica preučuje pojav »preživetja« v literarni vedi, njegovo posledično kritiko in razkrinkanje ter njegovo dolgo »posmrtno življenje« v evropski vedi. Podrobna slogovna analiza besedila razkrije ironije v njem in na podlagi te analize lahko zaključimo, da je sprejem dela v Evropi kot univerzalistične zapovedi nacionalne književnosti pravzaprav oblika kreativnega napačnega razumevanja tona in žanra izvirnika.

Literatura

Atwood, Margaret. Survival: A Thematic Guide to Canadian Literature. Toronto: Anansi, 1972.

Banting, Sarah. “’No Canadian Should Ever Be Surprised Again’: An Interview with Reingard Nischik (September 30, 2009).” Canadian Literature. Web 23 April 2014. http://canlit.ca/interviews/19.

Bennett, Donna. “Criticism in English.” The Oxford Companion to Canadian Literature. Ed. William Toye. Toronto: OUP, 1983. 149–166.

Blaise, Clark. The Border as Fiction. Bound with Russell Brown, Borderlines and Borderlands in English Canada: The Written Line. Borderlands Monograph Series #4. Orono, ME: 1990. 1–12.

Blake, Jason. “Irony, Hockey, Art and Canada.” Virtual Canada/Le Canada virtuel. Ed. Marie-Claude Villemure. Baia Mare, Romania: Editura Universității de Nord, 2006. 65−74.

Brown, Russell. Borderlines and Borderlands in English Canada: The Written Line. Bound with Clark Blaise, The Border as Fiction. Borderlands Monograph Series #4. Orono, ME: 1990. 13–70.

Cameron, Barry, and Michael Dixon. “Mandatory Subversive Manifesto: Canadian Criticism vs. Literary Criticism.” Introduction. Studies in Canadian Literature 2.2 (1977): 137–45. Web 23 April 2014. http://journals.hil.unb.ca/index.php/scl/article/view/7862/8919.

Coetzee, J. M. “Thematizing.” The Return of Thematic Criticism. Ed. Werner Sollors. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1993. 289.

Cooke, Nathalie. Margaret Atwood: A Critical Companion. Westport, CT: Greenwood Publishing, 2004.

Corse, Sarah M. “Nations and Novels: Cultural Politics and Literary Use.” Social Forces 73.4 (1995): 1279–1308.

Davey, Frank. “Surviving the Paraphrase.” Canadian Literature 70 (1976). Web 18 November 2013. http://canlit.ca/issues/70.

Frye, Northrop. The Bush Garden: Essays on the Canadian Imagination. Toronto: Anansi, 1971.

− − −. “Conclusion.” Literary History of Canada. Toronto: UTP, 1965. 821–49.

Gerson, Carole. “The Changing Contours of a National Literature.” College English 50.8 (1988): 888−895.

Jones, D. G. Butterfly on Rock: A Study of Themes and Images in Canadian Literature. Toronto: UTP, 1971.

Jurak, Mirko. “Northrop Frye and Margaret Atwood: On National Identity in Canadian Literature.” Missions of Interdependence: A Literary Directory. Ed. Gerhard Silz. Amsterdam: Rodopi, 2002. 23−33.

Kroetsch, Robert and Reingard M. Nischik, eds. Gaining Ground: European Critics on Canadian Literature. Edmonton: NeWest Press, 1985.

Kuhn, Cynthia G. Self-Fashioning in Margaret Atwood’s Fiction: Dress, Culture and Identity. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2005.

MacLaren, I. S. “Murder on the Atwood Express.” Rev. of Margaret Atwood, Strange Things: The Malevolent North in Canadian Literature. Canadian Poetry: Studies, Documents, Reviews 40 (1997): 103–05. Web 14 July 2014. http://www.uwo.ca/english/canadianpoetry/cpjrn/vol40/murder_on_the_atwood_express.htm.

MacLulich, T. D. “Thematic Criticism, Literary Nationalism, and the Critic’s New Clothes.” Essays on Canadian Writing 35 (1987): 17–36.

Moss, John G. Patterns of Isolation in English Canadian Fiction. Toronto: McClelland & Stewart, 1974.

Murray, Heather. “Reading for Contradiction in the Literature of Colonial Space.” Future Indicative: Literary Theory and Canadian Literature. Ed. John Moss. Ottawa: Ottawa University Press, 1987. 71−84.

New, W. H. Borderlands: How We Talk About Canada. Vancouver: UBC Press, 1998.

Nicholson, Colin. “Introduction.” Margaret Atwood: Writing and Subjectivity: New Critical Essays. New York: St Martin’s Press, 1999. 1−11.

Nickel, Barbara. “Jail Breaks and Re-Creations.” Northern Poetry Review. Web 23 April 2014. http://www.northernpoetryreview.com/articles/barbara-nickel/jailbreaks-and-recreations.html.

Nischik, Reingard M., ed. The Canadian Short Story: Interpretations. Rochester, NY: Camden House, 2007.

− − −, ed. History of Literature in Canada: English-Canadian and French-Canadian. Rochester, NY: Camden House, 2008.

− − −. Margaret Atwood: Works and Impact. Rochester, NY: Camden House, 2002.

Potocco, Marcello. “Literarna veda in nacionalno ideološke težnje: kanadski primer” [“Literary Studies and National Ideological Trends: A Canadian Example”]. Primerjalna književnost 30.1 (2007): 25–38.

Rogojan, Alina. “Failure to Survive in Canadian Literature with a Focus on Timothy Findley’s The Wars.” Virtual Canada/Le Canada virtuel. Ed. Marie-Claude Villemure. Baia Mare, Romania: Editura Universității de Nord, 2006. 141−154.

Stanzel, Franz K. “Aferthoughts on Canadianness.” Canada 2000: Identity and Transformation. Eds. Klaus-Dieter Ertler and Martin Lōschnigg. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2000. 199− 204.

Sullivan, Rosemary. “Survival: A Thematic Guide to Canadian Literature.” The Oxford Companion to Canadian Literature. Ed. William Toye. Toronto: OUP, 1983. 777−778.

VanSpanckeren, Kathryn and Jan Garden Castro. Margaret Atwood: Visions and Forms. Carbondale and Edwardsville: SIU Press, 1988.

Zupančič, Metka. “Feministična proza: miti in utopija” [“Feminist Prose: Myths and Utopias”]. Primerjalna književnost 18.2 (1995): 1−16.

Objavljeno
2017-11-01
Rubrike
Tematski sklop