Medeja in sodobna slovenska anti-Medeja Dragice Potočnjak. Antično in sodobno razkrivanje meja subjektivnosti

  • Igor Žunkovič
Ključne besede: slovenska dramatika, Potočnjak, Draga, starogrška tragedija, Evripid, literarni liki, ženske, tujost

Povzetek

Razprava obravnava Evripidovo Medejo in dramo Dragice Potočnjak Za naše mlade dame. Namen teksta je interpretacija obeh del ter primerjava Medeje in Katarine, med katerima obstajajo številne vzporednice, pa tudi razlike. Ključno spoznanje je, da se Medeja in Katarina v svojih povsem nasprotnih življenjskih odzivanjih (delovanje proti nedejavnosti, odločanje proti neodločanju, odgovornost proti neodgovornosti) znajdeta kot ženski v svetu, ki jima ne pripada. V dramah se razkriva sistem (moške) moči, ki ju potiska na svoj rob in čezenj – v eksces nasilja, trpljenja in smrti.

Literatura

Boedeker, Deborah. »Becoming Medea.« Medea: Essays on Medea in Myth, Literature, Phylosophy, and Art. Ur. James J. Clauss in Sarah Iles Johnston. Princeton: Princeton University Press, 1997. 127–148.

Evripid. Medeja. Ifigenija pri Tavrijcih. Ljubljana: Založba mladinska knjiga, 2000.

Marinčič, Marko. »Tradicija in modernost v dveh Evripidovih dramah.« Medeja. Ifigenija pri Tavrijcih. Ljubljana: Založba mladinska knjiga, 2000. 149–201.

Marinčič, Marko. »Medea.« Tematologija: izbrana poglavja. Ur. Tone Smolej. Ljubljana: Študentska založba, 2007. 101–115.

Potočnjak, Dragica. Za naše mlade dame. Kranj: Javni zavod Prešernovo gledališče, 2008.

Jelinek, Elfride. Naslada. Radovljica: Didakta, 2005.

Poniž, Denis. Tragedija. Ljubljana: DZS, 1994.

Objavljeno
2017-11-01
Rubrike
Razprave