(A)historične perspektive afriško ameriške književnosti

  • Kristina Kočan Šalomon
Ključne besede: literatura in družba, afroameriška književnost, afroameriška poezija, kulturno vrednotenje, literarni kanon, (a)historičnost, Warren, Kenneth W.

Povzetek

Kulturna valorizacija afriško ameriške književnosti je bila vedno problematična zaradi političnih in socialno-kulturnih okoliščin. Članek obravnava vprašanje afriško ameriške književnosti kot zgodovinskega fenomena in oporeka drzni trditvi Kennetha W. Warrena, da se je afriško ameriška književnost zaključila z desegregacijo.

Literatura

Brown, Sterling. Southern Road. Boston: Beacon Press, 1974.

Edwards, Erica. »The Formidable Work of the Present.« Los Angeles Review of Books. Splet 12. 6. 2014. http://lareviewofbooks.org/review/the-formidable-work-of-the-present.

Feinstein, Sascha. Jazz Poetry: From the 1920s to the Present. Westport: Praeger Publishers, 1997.

Gates Jr., Henry Louis. »Talking Black: Critical Signs of the Times.« The Norton Anthology of Theory and Criticism. Ur. Vincent B. Leitch. New York: W. W. Norton & Company, Inc., 2001. 2424–2432.

Griffin, Farah Jasmine. »Thirty Years of Black American Literature and Literary Studies: A Review.« Journal of Black Studies 35.2 ( 2004): 165–174.

Hall, Stuart. »What Is This ‘Black’ in Black Popular Culture?« Social Justice 20.1–2 (1993): 104–11.

Hayes, Terrance. Who Are the Tribes. Seattle: Pilot Books, 2011.

Hughes, Langston. The Collected Poems of Langston Hughes. New York: Random House, Inc., 1994.

Japtok, Martin. »‘The Gospel of Whiteness’: Whiteness in African American Literature.« Amerikastudien / American Studies 49.4 (2004): 483–498.

Joyce, Joyce A. »The Black Canon: Reconstructing Black American Literary Criticism.« Splet 12. 6. 2014. http://xroads.virginia.edu/~DRBR/joyce.html.

Kočan, Kristina. »Iz zvokov večne vode, od stare reke naprej.« Govoreči boben: Antologija afriško ameriške poezije po letu 1950. Murska Sobota: Zveza kulturnih društev, Edicije revije Separatio, 2006. 5–16.

Kočan, Kristina. »Sadness, Supersition and Sexuality in Blues Poetry.« Words and Music. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2013. 42–49.

Liggins Hill, Patricia, ur. Call and Response: The Riverside Anthology of the African American Literary Tradition. Boston: Houghton Mifflin Company, 1998.

Michaels, Walter Benn. »Black and White.« Los Angeles Review of Books. Splet 12. 6. 2014. https://lareviewofbooks.org/review/black-and-white.

Nielsen, Aldon Lynn. »Wasness.« Los Angeles Review of Books. Splet 12. 6. 2014. https://lareviewofbooks.org/review/wasness.

Pace, Barbara G. »The Textbook Canon: Genre, Gender, and Race in US Literature Anthologies.« The English Journal 81.5 (1992): 33–38.

Palmer, Robert. Deep Blues: A Musical and Cultural History of the Mississippi Delta. New York: Penguin Books, 1981.

Robinson, Desi K. »Nigger, Negro, Black, African American.« Ricenpeas.com. Splet 17. 5. 2014. http://www.ricenpeas.com/docs/nigger.html.

Shockley, Evie. The New Black. Middletown, CT: Wesleyen University Press, 2011.

Štuhec, Miran. »Esej in književnost v drugi polovici dvajsetega stoletja.« Slavistična revija 3 (2003): 301–315.

Tracy, Steven C. Langston Hughes and the Bluesv. Illinois: Board of Trustees of the University of Illinois, 2001.

Warren, Kenneth W. »Does African-American Literature Exist?« The Chronicle of Higher Education. Splet 13. 6. 2014. http://chronicle.com/article/Does-African-American/126483/.

Warren, Kenneth W. What Was African American Literature? Cambridge: Harvard University Press, 2011.

Objavljeno
2017-11-01
Rubrike
Razprave