Češko-slovaški literarni odnosi v 30. in 40. letih 19. stoletja: Tyl in češko-slovaška vzajemnost

  • Anna Zelenková
Ključne besede: češka književnost, slovaška književnost, 19. st., literarni odnosi, Tyl, Josef K., Chmelenský

Povzetek

Razprava raziskuje vse večje zanimanje čeških literarnih krogov za slovaško kulturno prizorišče med letoma 1830 in 1850. Naraslo je število slovaških objav v čeških revijah, v delih čeških avtorjev pa so se množile slovaške teme. »Slovaštvo« ni bilo le zanimiva in celo »eksotična« tema, temveč se je vključilo v češki koncept literarne vzajemnosti in prizadevanja za kulturno-jezikovno zavezništvo v okvirih plemenske enotnosti. Med slovaškimi temami, ki so bile uvedene v češki kontekst, je bil privlačen topos »drotarja«, ki je bil razumljen kot poseben tip slovaškega domoljuba z romantičnimi atributi.

Literatura

Brožová, Věra. »Dráteník a dráteníček v české literatuře 19. století. K typologii literární postavy ze slovenského prostředí«. Hojda, Z., Ottlová, M. in Prahl, R. (ur.). Slovanství a česká kultura 19. století. Sborník příspěvků z 25. ročníku sympozia K problematice 19. století. Praga: KLP, 2006. 335.

Fejérpataky, Kašpar. »Zprávy z Uher…« Květy (priloga) 26. 5. 1836. Otruba, M. (ur.). Národní zábavník (Publicistika 1833–1845). Spisy Josefa Kajetána Tyla. Zv. 11. Praga: Odeon, 1981. 426.

Filípek, Václav. »Begler-Begův syn. Drátenická pověst«. Květy 4 (1838): 371–374.

Fordinálová, Eva. »Napätie medzi ’slovanskosťou’ a ’slovenskosťou’ v Kollárovom diele«. Slavica Slovaca 28.1–2 (1993): 98–102.

Gombala, Eduard. »Prejavy slovacity v Kollárovej Slávy dcere«. Slavica Slovaca 28.1–2 (1993): 103–109.

Chmelenský, Josef Krasoslav. Dráteník. Praga, 1826.

– – –. »Literatura r. 1836«. Časopis Českého museum 10.1 (1836): 207–219.

Jungmann, Josef. »O různění českého písemního jazyka«. Vodička, F. (ur.). Boj o obrození národa. Výbor z díla Josefa Jungmanna. Praga: F. Kosek, 1948.

Krčméry, Štefan. »Vajanský«. Zelenková, A. (ur.). Veci na dne duše (Dva neznáme rukopisy Štefana Krčméryho). Martin – Praga: Matica slovenská – Slovanský ústav AV ČR, 2012. 104.

Rybička, Antonín. »Z Chrudimi«. Květy 12 (1845): 468.

Tyl, Josef Kajetán. »Hronka«. Květy 3 (1836). Otruba, M. (ur.). Národní zábavník (Publicistika 1833–1845). Spisy Josefa Kajetána Tyla. Zv. 11. Praga: Odeon, 1981. 546–547.

– – –. »Květy české«. Květy české 1.3 (1834): 3. Otruba, M. (ur.). Paralipomena. Korespondence. Spisy Josefa Kajetána Tyla. Zv. 16. Praga: Odeon, 1989. 23–24.

– – –. »Pohled na literaturu nejnovější«. Květy 3 (1836, priloga 15): 57–59; (priloga 16): 61–64. Otruba, M. (ur.). Národní zábavník (Publicistika 1833–1845). Spisy Josefa Kajetána Tyla. Zv. 11. Praga: Odeon, 1981. 535–545.

– – –. »Pomněnky z Roztěže«. Otruba, V. (ur.). Kusy mého srdce. Povídky, novely, obrazy, nástiny a arabesky. Spisy Josefa Kajetána Tyla. Zv. 1. Praga: Československý spisovatel, 1952.

– – –. »Věrných podejte si ramen, bratří…« Česká včela 4.4 (1837): 24–25. Otruba, M. (ur.). Paralipomena. Korespondence. Spisy Josefa Kajetána Tyla. Zv. 16. Praga: Odeon, 1989. 24.

– – –. »Zpěv Čechů při Novém roce«. Květy 2.1 (1835): 1. Otruba, M. (ur.). Paralipomena. Korespondence. Spisy Josefa Kajetána Tyla. Zv. 16. Praga: Odeon, 1989. 25–26.

Winkler, Jan. »Horal a drotár (malá oprava)«. Květy 11 (1844): 467–471.

Objavljeno
2017-11-01
Rubrike
Razprave