Helenski navdih v pesniških delih Maurica de Guérina

  • Frano Vrančić
Ključne besede: francoska poezija, Guérin, Maurice de, literarni vplivi, antična književnost, literarne teme, preobrazba

Povzetek

Ko je avtorica George Sand javnosti predstavila Maurica de Guérina, so bile njegove pesmi popolno presenečenje. Po grškem uporu proti Turkom leta 1821 je grška mitologija zbujala veliko zanimanja, saj je bralce zanimala tovrstna poezija, ki se je spraševala o brutalni moči človeka. Maurica de Guérina ne moremo uvrstiti v določeno literarno gibanje ali pesniško šolo, saj le delno spada v epoho, v kateri je ustvarjal. Povedano drugače, nanj še vedno vpliva klasicizem, hkrati pa že nakazuje elemente simbolizma. Njegova poezija je polna harmonije, ravnotežja in zmernosti, saj se od predhodnikov ni ločil nenadoma. Poleg tega se Guérin nad antiko navdušuje zato, ker mu daje možnost, da se sprašuje o bistvu sveta. Bralec lahko ob prebiranju pesmi »Le Centaure«, »La Bacchante« in »Glaucus« opazi pomen antične grške mitološke dediščine, ki jo je pesnik spoznal prek grške in latinske književnosti. Opat Félicité de Lammenais ga je seznanil z grškimi in latinskimi pisci, kot so Homer, Heziod, Evripid, Vergil in Ovid, čigar Metamorfoze so polne zgodb, v katerih glavni liki spremenijo svojo naravo. Zaradi tega je metamorfoza ena izmed Guérinovih najljubših tem. Pesnik z gradu Cayla svoje junake preobrazi tako, da se približajo bogovom ali se celo spremenijo v božanstvo. Maurice de Guérin mit metamorfoze uporabi tudi za izražanje svoje ljubezni do narave.

Literatura

Albouy, Pierre. Mythes et mythologies dans la littérature française, Paris: Armand Colin, 2012.

Brunel, Pierre. Le Mythe de la métamorphose, Paris: Corti, 2004.

Cazanave, Michel. Encyclopédie des symboles, Paris: Livres de Poche, 1999.

Decahors, Élie. Les poèmes en prose de Maurice de Guérin et leurs sources antiques, Toulouse: Édition de l’Archer, 1932.

Detalle, Anny. Mythes, merveilleux et légendes dans la poésie française de 1840 à 1860, Paris: Klincksieck, 1976.

Gabaude, Jean-Marc. « Le romantisme de M. de Guérin et la Grèce », in : Le Romantisme et la Grèce, Paris: Académie des Inscriptions et Belles Lettres, 1994.

Gély, Claude. « Néo-classicisme ou paléo-classicisme ? La poétique de Maurice de Guérin », in : Cahiers de l’Association internationale des études françaises, 50, Paris: Les Belles-Lettres, 2008: 177–191.

Grimal, Pierre. Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine, Paris: P.U.F., 1976.

Guérin de, Maurice. Poésie, édition présentée et annotée par Marc Fumaroli, Paris: Gallimard, 1984.

Guérin de, Maurice. Œuvres complètes, édition de Marie-Catherine Huet-Brichard, Paris: Classiques Garnier, 2012.

Huet-Brichard, Marie-Catherine. Maurice de Guérin, imaginaire et écriture, Paris: Lettres modernes, 1993.

Huet-Brichard, Marie-Catherine. Maurice de Guérin, Paris: Champion, 1998.

Huet-Brichard, Marie-Catherine (sous la dir.). Maurice de Guérin et le romantisme, Toulouse: Presses universitaires du Mirail, 2000.

Huet-Brichard, Marie-Catherine. Dionysos et les Bacchantes, Monaco: Rocher, 2007.

Mauriac, François. « Mémoires intérieurs », in : Œuvres autobiographiques, édition de François Durand, Paris: Gallimard, 1990.

Richard, Jean-Pierre. Études sur le romantisme, Paris: Seuil, 1970.

Shärer-Nussberger, Maya. Maurice de Guérin, Zürich: Corti, 1965.

Vier, Jacques. « Le paganisme de Maurice de Guérin dans le Centaure », in : Cahiers de l’Association internationale des études françaises, 10, Paris: Les Belles-Lettres, 1958: 211–223.

Objavljeno
2017-11-01
Rubrike
Razprave