Trki med glasbo in literaturo (jezikom?): dileme ob izbranih primerih iz zgodovine glasbe

  • Gregor Pompe
Ključne besede: literatura in glasba, semantika glasbe, muzikalizacija poezije, celostna umetnina, glasbena analiza, literarna interpretacija

Povzetek

Približevanje literature in glasbe je privlačna tema tako za umetnike kot tudi znanstvenike, vendar pa razmerje med obema umetnostnima panogama ni enostavno. Izhodiščno misel, da se razlikujeta predvsem na semantični ravni – literatura računa predvsem na semantično plat jezika, medtem ko je glasbena semantika precej bolj izmuzljiva – omajejo spoznanja J. Kristeve in R. Barthesa, da muzikalizacija pluralizira literarne pomene. Takšna izhodiščna misel predstavlja izhodišče za analizo izbranih primerov povezovanj literature in glasbe v zgodovini glasbe. Končna teza je, da gre v večini primerov za posebno razmerje med jezikom in glasbo, ne pa literaturo in glasbo.

Literatura

Glasba in poezija. Slovenski glasbeni dnevi 1990. Ur. Primož Kuret in Julijan Strajnar. Ljubljana: Festival, 1990.

Agawu, Kofi Victor. Playing with Signs. A Semiotic Interpretation of Classic Music. Princeton: Princeton University Press,1991.

Barthes, Roland. Image Music Text. London: Fontana Press, 1977.

Bedina, Katarina. »Slovenska percepcija Richarda Wagnerja«. Zbornik ob jubileju Jožeta Sivca. Ur. Jurij Snoj in Darja Frelih. Ljubljana: Slovensko muzikološko društvo, Založba ZRC SAZU, 2000. 193–204.

Bent, Margaret. »Polyphony of Texts and Music in the Fourteenth-Century Motet: Tribum que non abhorruit/Quoniam secta latronum/Merito hec patimur and Its Quotations«. Hearing the Motet: Essays on the Motet of the Middle Ages and Renaissance. Ur. Dolores Pesce. Oxford: Oxford University press, 1997. 82–103.

Brown, Calvin S. Music and Literature. A Comparison of Arts. Atene: The University of Georgia Press, 1948.

George J. Buelow. »Affects, Theory of the«. Grove Music Online. Oxford Music Online. Oxford: Oxford University Press, dostopano 19. junij 2014. http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/00253.

Cooke, Deryck. The Language of Music. Oxford: Oxford University Press, 1959.

Dahlhaus, Carl. Die Idee der absoluten Musik. Kassel: Bärenreiter, 1978.

– – –. Estetika glasbe. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1986.

Danuser, Hermann. Die Musik des 20. Jahrhunderts. Laaber: Laaber-Verlag, 1984.

Grey, Thomas S. Wagner’s Musical Prose. Texts and Contexts. Cambridge: Cambridge University Press, 1995.

Hampton, Morris D. A Descriptive Study of the Periodical Revue wagnérienne Concerning Richard Wagner. Lewiston: Edwin Mellen Press, 2002.

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. Vorlesungen über die Ästhetik. Dostopano 20. junij 2014. http://www.textlog.de/5779.html.

Karbusicky, Vladimir. Grundriß der musikalischen Semantik. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1986.

– – –. » Einleitung: Sinn und Bedeutung in der Musik«. Sinn und Bedeutung in der Musik. Ur. Vladimir Karbusicky. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1990. 1–36.

Koblyakov, Lev. Pierre Boulez. A World of Harmony. Chur: Harwood Academic Publishers, 1990.

Kristeva, Julia. Revolution in Poetic Language. New York: Columbia University Press, 1984.

Leach, Elizabeth Eva. »Music and Verbal Meaning: Machaut’s Polytextual Songs«. Speculum: A Journal of Medieval Studies 85.3 (2010): 567–591.

Monelle, Raymond. Linguistics and Semiotics in Music. Edinburg: Harwood Academic Publishers, 1992.

– – –. The Sense of Music. Princeton in Oxford: Oxford University Press, 2000.

– – –. The Musical Topic. Bloomington in Indianapolis: Indiana University Press, 2006.

Murray, Penelope in Wilson, Peter. Music and the Muses: The Culture of Mousike in the Classical Athenian City. Oxford: Oxford University Press, 2010.

Neubauer, John. The Emancipation of Music from Language: Departure from Mimesis in Eighteenth-Century Aesthetics. New Haven: Yale University Press, 1986.

Ratner, Leonard G. Classic Music. Expression, Form, and Style. New York: Schirmer Books, 1980.

Taruskin, Richard. Oxford History of Western Music. Oxford: Oxford University Press, 2010, elektronska knjiga.

Wagner, Richard. Das Kunstwerk der Zukunft. Leipzig: Wigand, 1850.

– – –. Opera in drama. Nova Gorica: Založba Univerze v Novi Gorici, 2013

Walter, Michael. Richard Strauss und seine Zeit. Laaber: Laaber Verlag, 2000.

Wilson, Blake et al. »Rhetoric and Music«. Grove Music Online. Oxford Music Online. Oxford: Oxford University Press, dostopano 19. junij 2014. http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/43166.

Žužek, Martin. Razpad mousike – vzroki in posledice glasbenega pojava, analizirani v kontekstu družbenih sprememb antične polis na prehodu iz V. v IV. stoletje pr. n. št. Magistrska naloga. Ljubljana, 2002.

Objavljeno
2017-11-01
Rubrike
Tematski sklop