Tavajoče melodije

  • John Neubauer
Ključne besede: literatura in glasba, ljudsko pesništvo, priredbe, Tappert, Wilhelm, Wandernde Melodien, škotske pesmi, hebrejske melodije, medbesedilnost, intermedialnost

Povzetek

Digitalizacija in pojav novih medijev sta ustvarila množico novih interakcij med umetnostmi in temeljito znanstveno zanimanje za priredbe in prevode v širšem smislu; najbolj znane so seveda filmske priredbe romanov. – Med vsemi umetnostmi ima glasba posebno bogato zgodovino priredb, ker gre za performativno umetnost, ki se mora prilagajati vseskozi novim pogojem performativnega, in ker mora vokalna glasba, torej najmočnejša in najsplošnejša glasbena tradicija, vselej povezovati besede z glasbenimi zvoki. Tako kombinirane strukture vendarle nikoli niso trajne, saj sta besedilo in glasba pogosto »reciklirana«, njuni sestavni deli pa prehajajo v nove kombinacije, tradicionalno imenovane »kontrafakture«. Tako je denimo Martin Luther pogosto uporabljal ljudske melodije, da bi z njimi ustvaril pobožne cerkvene pesmi v upanju, da bi svoje versko sporočilo tako približal ljudem. Okrog leta 1800 so Haydn, Beethoven in drugi zložili stotine glasbenih priredb irskih, škotskih in hebrejskih melodij, ne da bi poznali njihovo izvirno besedilo. Zgodovinske raziskave opuščenih historičnih tekstov lahko pripeljejo do komičnih rezultatov. Ko sta se proti koncu 18. stoletja pojavili sonata in simfonija, so ju mnogi kritiki poskušali razumeti skozi slike in zgodbe. – Glasbene kompozicije niso trajne čvrste strukture, temveč tavajoči nomadi, vseskozi podvrženi spremembam z vselej drugimi partnerji. Historična konceptualizacija tovrstne umetnosti bi morala temeljiti na kulturnem konceptu prilagajanja, ki bi se moral na neki točki povezati z zgodovinopisjem evolucijskih prilagajanj.

Literatura

Avenary. Hanoch. “The Ma’oz Zur Tune: New Facts for Its History.” Encounters of East and West in Music. Selected Writings. Tel Aviv: Tel Aviv UP, 1979. 175–85.

Bohlman, Philip V. Study of Folk Music in the Modern World. Bloomington: Indiana UP, 1988.

Bojić, Vera. “Vuks serbische Volkslieder in der europäischen Musik. Ein Beitrag zur Rezeptionsforschung.” Vuk Karadžić im europäischen Kontext. Ed. Wilfried Potthoff. Heidelberg: Winter, 1990.

Burwick, Frederick and Paul Douglass, ed. A Selection of Hebrew Melodies, Ancient and Modern. Facs. Repr. of the 1815–16 original edition. Tuscaloosa: U of Alabama P, 1988.

Cooper, Barry A. R. Beethoven’s Folksong Settings. Chronology, Sources, Style. Oxford: Clarendon P, 1994.

Karadžić, Vuk Stefanović. Sabrana dela. Vol. 12. Belgrade: Prosveta, 1965 ff.

Kopitar, Bartholomäus [Jernej]. Grammatik der Slavischen Sprache in Krain, Kaernten, und Steyermark. Ljubljana: Korn, 1808. Rpt. Munich: Trofenik, 1970.

Nettl, Bruno. The Study of Ethnomusicology: Twenty-Nine Issues and Concepts. Urbana: U of Illinois P, 1983.

O’Carolan, Turlough. “Young Terence MacDonough.” A General Collection of the Ancient Irish Music, Containing a Variety of Admired Airs, Never Before Published, and Also the Compositions of Conolan & Carolan; Collected from the Harpers & c. in the different Provinces of Ireland, and Adapted for the Piano-Forte, with a Prefatory Introduction by Edward Bunting. Vol. 1. London: Preston & Son, 1796.

Scott, Walter. Letters of Sir Walter Scott. Ed. H. J. C. Grierson. Vol. 3. London: Constable, 1932.

– – –. The Works of Walter Scott. Vol. 8. Edinburgh: Constable et al, 1813.

Sharp, Cecil J. English Folk-Song: Some Conclusions. London: Simkin; Novello, 1907.

O’Sullivan, Dónal. Carolan. The Life and Times of an Irish Harper. Vol. 1. Yorkshire: Celtic Music, 1983.

Tappert, Wilhelm. Wandernde Melodien. Eine musikalische Studie. 1868. 2nd ed. Berlin: Brachvogel & Ranft, 1889.

Thomson, George, ed. A Select Collection of Original Scotish Airs for the Voice. To each of which are added Introductory & Concluding Symphonies & Accompanyments for the Violin & Piano Forte, by Pleyel. With Select & Characteristic Verses by the most admired Scotish Poets adapted to each Air, many of them entirely new. Also Suitable English Verses in addition to such of the Songs as are written in the Scotish dialect. London: Preston & Son, 1793.

– – –. ed. A Select Collection of Original Irish Airs for the Voice. United to Characteristic English Poetry Written for This Work with Symphonies & Accompaniments for the Piano Forte, Violin, and Violoncello, Composed by Beethoven. Vol. 1. London: Thomas Preston; Edinburgh: George Thomson, 1814.

Werner, Eric. A Voice Still Heard: The Sacred Songs of the Ashkenazic Jews. University Park: Pennsylvania State UP, 1976.

Wilson, Duncan. Vuk Stefanović Karadžić 1787–1864. Oxford: Clarendon P, 1970. Facs. repr. Ann Arbor: University of Michigan, 1986.

Objavljeno
2017-11-01
Rubrike
Tematski sklop