»Tihi ton« estetike umetnostne religije

  • Matjaž Barbo
Ključne besede: literatura in glasba, Schumann, Robert, umetnostna religija, semantika glasbe, glasbena hermenevtika, moto

Povzetek

Razprava se prek analize stikov glasbe in besedila zlasti pri Schumannu dotika pomena glasbe kot izpovedovalke vere v privzdignjeno poslanstvo umetnosti, ki ji lahko prisluhne le občutljiv poslušalec. Samo njemu se odpira vpogled v transcendenčna prostranstva umetnostnega meta-sveta, ki jih omogoča stapljanje umetnosti v enovito celoto.

Literatura

Barbo, Matjaž. »System of Values in Diverse Aesthetic Realities.« Music and Its Referential Systems. Ur. Matjaž Barbo in Thomas Hochradner. Dunaj: Hollitzer Wissenschaftsverlag, 2012. 21–32.

– – –. Simfonija v 19. stoletju. Zadrega zvrsti. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012.

Batteux, Charles. Les beaux arts réduits à une même principe. Pariz: Durand, 1746.

Fetzer, John F. Romantic Orpheus: Profiles of Clemens Brentano. Berkeley: University of California Press, 1974.

Hoeckner, Berthold. Programming the Absolute: Nineteenth-Century German Music and the Hermeneutics of the Moment. Princeton/Oxford: Princeton University Press, 2002.

Kramer, Lawrence. Musical Meaning: Toward a Critical History. Berkeley: University of California Press, 2002.

Kretzschmar, Hermann. Führer durch den Konzertsaal. Leipzig: Breitkopf & Härtel, 1905.

Marx, Adolph Bernhard. Die Lehre von der musikalischen Komposition. Zv. 1, 2. Leipzig: Breitkopf & Härtel, 1846, 1847.

Ostwald, Peter F. Schumann. The Inner Voices of a Musical Genius. Boston: Northeastern University Press, 1985.

Schopenhauer, Arthur. Schriften über Musik im Rahmen seiner Ästhetik. Ur. Karl Stabenow. Regensburg: Bosse, 1922.

Schumann, Robert. Gesammelte Schriften über Musik und Musikern. Zv. 1. Ur. Martin Kreisig. Leipzig: Breitkopf & Härtel, 1914.

Wackenroder, Wilhelm Heinrich in Tieck, Ludwig. Herzensergießungen eines kunstliebenden Klosterbruders. Stuttgart: Philipp Reclam, 1979.

Wagner, Richard. Ein Brief von Richard Wagner über Franz Liszt’s symphonische Dichtungen. Leipzig: Kahnt, 1857.

Objavljeno
2017-11-01
Rubrike
Tematski sklop