Mimetičnost v kontekstu prestopanja robov umetnostnih diskurzov v modernizmu

Avtorji

  • Andraž Jež

Ključne besede:

literatura in glasba, modernizem, mimesis, reprezentacija, konkretna glasba, fotorealizem

Povzetek

Pogosto je zaslediti misel o splošnem kopnenju imitacije oziroma reprezentacije v modernistični umetnosti. Pričujoče besedilo se ugotovitvi zoperstavlja; modernizem v umetnosti ne zastopa kakega specifičnega odnosa do mimetičnega, temveč pretežno kontingentno znotraj posameznih umetnostnih zvrsti prevprašuje tradicionalni odnos do reprezentacije.

Literatura

Adajian, Thomas. »The Definition of Art.« V: Edward N. Zalta (ur.). The Stanford Encyclopaedia of Philosophy (Winter 2012 Edition). (http://plato.stanford.edu/archives/win2012/entries/art-definition/)

Anderson, Benedict. Zamišljene skupnosti. O izvoru in širjenju nacionalizma. Prevod Alja Brglez Uranjek in Andrej Kurillo. Ljubljana: Studia humanitatis, 2007.

Baker, James M. »Liszt’s Late Piano Works: A Survey.« V: Kenneth Hamilton (ur.). The Cambridge Companion to Liszt. Cambridge, New York: Cambridge University Press, 2005. 86–119.

Blatnik, Andrej. »Prevajalčeva opomba.« V: Robert Coover. »Dejanje s klobukom.« Problemi – Literatura 24.263/1 (1986): 139–144. 131–138.

Boehmer, Konrad. »Chance as Ideology.« V: Julia Robinson (ur.). John Cage. Cambridge, London: The MIT Press, 2011. (Zbirka October Files 12.) 17–34.

Burstein, Jessica. Cold Modernism: Literature, Fashion, Art. Pennsylvania: Penn State Press, 2012.

Close, Chuck. »Appreciations.« V: Philip Glass. Glass Box (publikacija ob zbirki zgoščenk). New York: Nonesuch Records, 2008.

Dahlhaus, Carl. Realism in Nineteenth-Century Music. Cambridge: CUP Archive, 1985.

Debeljak, Aleš. »Prolegomena za ameriško metafikcijo.« V: John Barth idr. Ameriška metafikcija. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1988. (Zbirka Kondor 247.) 219–235.

Dolinar, Darko et al. Literatura. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1981. (Zbirka Leksikoni Cankarjeve založbe.)

Emmerson, Simon. Living Electronic Music. Hampshire: Ashgate Publishing Limited, 2007.

Fichner-Rathus, Lois. Foundations of Art and Design: An Enhanced Media Edition. Wadsworth: Cengage Learning, 2011.

Foster, Hal. »Postmodernism: A Preface.« V: Hal Foster (ur.). The Anti-Aesthetic: Essays on Post-Modern Culture. Port Townsend: Bay Press, 1983. xi–xii.

Habermas, Jürgen. »Javnost« (leksikonsko geslo). V: Habermas, Jürgen. Strukturne spremembe javnosti (prevedel Ivo Štandeker). Ljubljana: Studia humanitatis, 1989 (a).

– – –. Strukturne spremembe javnosti (prevedel Ivo Štandeker). Ljubljana: Studia humanitatis, 1989 (b).

Hobsbawm, Eric. Obdobje revolucije (prevedel Mirko Avsenak). Ljubljana: DZS, 1968.

Hillier, Paul. »Introduction.« V: Steve Reich. Writings on Music 1965–2000. 3–18.

Jones, David Wyn. Beethoven: The Pastoral Symphony. Cambridge: Cambridge University Press, 1995.

Lindey, Christine. Superrealist Painting and Sculpture. New York: William Morrow and Company, 1980.

Partch, Harry. Genesis of a Music: An Account of a Creative Work, Its Roots, and Its Fulfillments. Cambridge, MA: Da Capo Press, 2009.

Patterson, David W. »John Cage and Asia: History and Sources.« V: Julia Robinson (ur.). John Cage. Cambridge, London: The MIT Press, 2011. (Zbirka October Files 12.) 49–72.

Potter, Keith. Four Musical Minimalists: La Monte Young, Terry Riley, Steve Reich, Philip Glass. Cambridge, New York: Cambridge University Press.

Pound, Ezra. »I Gather the Limbs of Osiris.« V: William Cookson (ur.). Ezra Pound: Selected Prose, 1909–1965. New York: New Directions, 1973. 19–43.

Prince, Alan, Ian Carruthers. »An Interview with John Barth.« Prism (Sir George Williams University, Montreal, pomlad 1968). 42–62.

Richter, Gerhard. Text. London: Thames & Hudson, 2009.

Richter, Gerhard, Christine Mehring, Jeanne Anne Nugent, Jon L. Seydl. Gerhard Richter: Early Work, 1951–1972. Los Angeles: Getty Publications, 2010.

Scwartz, K. Robert. Minimalists. London, New York: Phaidon, 2008. (Zbirka The 20th-Century Composers.)

Searle, Humphrey. »Liszt, Franz.« V: Stanley Sadie (ur.). The New Grove Dictionary of Music and Musicians, 20 zv. London: Macmillan, 1980.

Sontag, Susan. »Proti interpretaciji.« V: Janez Vrečko (ur.). Misel o moderni umetnosti. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1981. (Zbirka Kondor 190.) 166–175.

Stremmel, Kerstin. Realism. Köln: Taschen, 2004. (Zbirka Basic Art.)

Sutherland, Roger. Nove glasbene perspektive (prevedla Gregor Pompe in Jure Potokar). Ljubljana: LUD Šerpa, 2009. (Zbirka Velika šerpa 03.)

Taylor, Mark C. The Picture in Question: Mark Tansey and the Ends of Representation. Chicago: University of Chicago Press, 2010.

Vrečko, Janez. »Spremna beseda.« V: Janez Vrečko (ur.). Misel o moderni umetnosti. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1981. (Zbirka Kondor 190.) 194–213.

Whittall, Arnold. The Cambridge Introduction to Serialism. Cambridge, New York: Cambridge University Press, 2008.

Prenosi

Objavljeno

2017-11-01

Številka

Rubrike

Tematski sklop