Sovražiti glasbo tako, da jo ljubiš

  • Miryana Yanakieva
Ključne besede: literatura in glasba, Musil, Robert, Quignard, Pascal, privlačnost, sovraštvo, odpor

Povzetek

Članek poskuša raziskati primera Roberta Musila in Pascala Quignarda – pisateljev, katerih življenje je bilo tesno povezano z glasbo, ki pa sta glasbo hkrati obtoževala številnih moralnih grehov. Musilov roman Človek brez posebnosti opisuje glasbo kot tesnobno, nemoralno, sorodno kriminalu, norosti in kolektivni ekstazi, v kateri človekova individualnost povsem izgine. Izhajajoč iz etimologije glagolov slišati (ouïr) in ubogati (obéir) Quignard v delu La haine de la musique razkriva odnos med glasbo in nasiljem, glasbo in smrtjo. A tovrstnega protiglasbenega diskurza ne smemo razumeti dobesedno. Prav skozi glasbene teme pisatelji, kakršna sta Musil in Quignard, razglabljajo o najpomembnejših problematikah svojih literarnih del in kažejo, da lahko tema služi kot nekakšno glasbilo, skozi katerega lahko literatura spozna in analizira samo sebe.

Literatura

Adorno, Theodor W. Quasi Una Fantasia: Essays on Modern Music. London: Verso, 1998.

Attali, Jacques. Bruits. Essai sur l’économie politique de la musique. Paris: Fayard/PUF, 2009.

Barthes, Roland. L’Obvie et l’obtus (Essais critiques III). Paris: Seuil, 1992.

Deleuze, Gilles and Felix Guattari. A Thousand Plateaus. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1987.

de Schlözer, Boris. Introduction à J.-S. Bach. Paris: Gallimard, 1947.

Fisette, Jean. “Musique, écriture et éthique.” Cahiers de la société québécoise de recherche en musique 11.1–2 (2010). 39–46.

Jankélévitch, Vladimir. Music and the Ineffable. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2003.

Musil, Robert. Journaux II. Paris: Le Seuil, 1981.

– – –. “On Stupidity.” Precision and Soul: Essays and Addresses. Chicago: University of Chicago Press, 1990.

– – –. The Man Without Qualities (Vol. 1 and 2). New York: Alfred A. Knopf, 1995.

Quignard, Pascal. All the World’s Mornings. Minneapolis: Graywolf Press, 1993.

– – –. La Haine de la musique. Paris: Gallimard, 1996. (Folio).

– – –. Boutès. Paris: Gallilée, 2008.

Sève, Bernard. L’altération musicale ou ce que la musique apprend au philosophe. Paris: Seuil, 2002.

Valéry, Paul. Cahiers VI. Paris: Édition du CNRS, 1957–1961.

Vibert, Bertrand. “D’un humanisme anti-lyrique : la bêtise de la musique selon Milan Kundera.” Recherches & Travaux 78 (2011). Online from November 15 2012. http://recherchestraveaux.revues.org.

Горький, Максим. Лев Толстой. www.maximgorkiy.narod.ru/tolstoy.htm.

Objavljeno
2017-11-01
Rubrike
Tematski sklop