Kulturnospecifične prvine v prevodu povesti M. Bulgakova Pasje srce: podomačenost in ohranjena tujost

  • Natalia Kaloh Vid
Ključne besede: ruska književnost, Bulgakov, Mihail, Pasje srce, literarno prevajanje, prevodi v slovenščino, prevajalske strategije, podomačitev, potujitev

Povzetek

Razprava se osredotoča na analizo edinega slovenskega prevoda povesti M. Bulgakova Pasje srce z vidika prevajanja kulturnospecifičnih prvin s posebnim poudarkom na rabi pretvorbenih prevajalskih postopkov, ki pripomorejo k podomačitvi prevoda, ter citatnih postopkov, ki prevajalcu omogočijo, da ohrani tujost izvirnika. Osredinili se bomo na posamične jezikovne prvine, pomembne za ubesedovanje kulture, pri čemer je posebna pozornost namenjena ustreznosti prevajalčevih rešitev.

Literatura

Bulgakov, Mihail. Sobačje serce. Sobranije sočinenij v pjati tomah. T. 2. Moskva: Hudožestvennaja literatura, 1989.

Brnčič, Vera. »Predgovor.« Bulgakov, Mihail. Mojster in Margareta. Prev. Janez Gradišnik. 2. natis. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1987.

Bulgakov, Mihail. Pasje srce. Prev. Drago Bajt. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1976.

Grosman, Meta. »Književni prevod kot oblika medkulturnega posredovanja leposlovja.« Ur. Meta Grosman, Uroš Mozetič. Književni prevod. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 1997. 11–56.

– – –. Književnost v medkulturnem položaju. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 2004.

Even-Zohar, Itamar. »The Position of Translated Literature Within the Literary Polysystem.« Poetics Today 11.1 (1990): 45–51.

Javornik, Miha. »M. A. Bulgakov – umetnost in zgodovina, fiktivno ali realno.« Slavistična revija 40.1 (1992): 79–101.

Makhota, Tina. »Problem kulturnospecifične obarvanosti besedila pri prevajanju romana Paddy Clarke Ha Ha HaKnjiževni prevod. Ur. Meta Grosman, Uroš Mozetič. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 1997. 89–99.

Mozetič, Uroš. »Problemi prevajanja angleških in ameriških leposlovnih besedil.« Književni prevod. Ur. Meta Grosman, Uroš Mozetič. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 1997. 57–75.

Ožbot, Martina. Prevodne zgodbe. Poskusi z zgodovino in teorijo prevajanja s posebnim ozirom na slovensko-italijanske odnose. Ljubljana: Založba ZRC, 2012.

Skaza, Aleksander. »Pripovedništvo in dramatika Mihaila Bulgakova.« Mihail Bulgakov. Škrlatni otok. Molière. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1981.

Verč, Ivan. Razumevanje jezikov književnosti. Ljubljana: Založba ZRC, 2010.

Vevar, Štefan. Vrvohodska umetnost prevajanja. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2013.

Kocijančič Pokorn, Nike. »Teoretične osnove za kritično vrednotenje prevoda. Kriteriji literarnega prevajanja.« Kriteriji literarnega prevajanja. Prevajanje in terminologija. 21. prevajalski zbornik. Ur. Majda Stanovnik. Ljubljana: Društvo slovenskih književnih prevajalcev, 1997.

Vidrih, Nives. »Zastaranje prevoda – primer Haškovega ŠvejkaPrevod besedila. Prevajanje romana. 20. prevajalski zbornik. Ur. Majda Stanovnik. Ljubljana: Društvo slovenskih književnih prevajalcev, 1996. 73–77.

Objavljeno
2017-11-01
Rubrike
Razprave