Spremembe bralne krajine v Sloveniji: branje leposlovja 1973–2014

  • Miha Kovač
Ključne besede: slovenski knjižni trg, bralne navade, e-knjige, knjižne statistike, knjižnice, knjigotrštvo, leposlovje, uspešnice, žanri

Povzetek

Članek obravnava trende pri branju leposlovja v Sloveniji, kot jih nakazujejo slovenske raziskave o bralnih navadah med letoma 1973 in 2014, ter jih primerja z rezultati nekaterih podobnih raziskav v Evropi in ZDA. Odgovore respondentov primerja z knjigotrškimi in knjižničarskimi statistikami in na tej osnovi analizira razmerja med zasebnim in javnim sektorjem na področju knjige, pri čemer ugotavlja pozitivno korelacijo med branjem leposlovja in širjenjem vključenosti prebivalstva v izobraževalne sisteme ter negativno korelacijo med branjem leposlovja in širjenjem avdio-vizualnih medijev.

Literatura

Blatnik, Andrej. »Nacionalni program za kulturo 2014–2017.« Knjiga in bralci 5. Ljubljana: UMco, 2015. 31–42.

»Book Markets in Europe.« Splet 10. 8. 2015. http://www.buchmesse.de/en/international/book_markets/.

»Book Industry Statistics.« Splet 15. 3. 2015. www.parapublishing.com/statistics/.

Briggs, Asa in Peter Burke. Socialna zgodovina medijev. Ljubljana: Sophia, 2005.

Buch und Buchhandel in Zahlen. Frankfurt: Borsenverein des Deutschen Buchhandel, 1958, 1980, 1983, 1998.

Chute, Adrienne. Public Libraries in the U.S.: Washington, D.C.: National Centre for Educational Statistics 1991. Splet 15. 3. 2015. http://www.imls.gov/research/public_libraries_in_the_united_states_survey.aspx.

Clark, Giles in Phillips Angus. Inside Book Publishing. London: Routledge, 2008, 2014.

Crain, Craig. »Twilight of the Books.« New Yorker (24. 12. 2007). Splet 16. 8. 2015. http://www.newyorker.com/magazine/2007/12/24/twilight-of-the-books.

Escarpit, Robert. The Book Revolution. Paris in London: Harrap; UNESCO, 1966.

Gregorin, Rok, Miha Kovač in Andrej Blatnik. »Randomness at Work: The Curious Case of Bestsellers in Slovenia.« Logos 24.4 (2013): 12–23.

Hladnik, Miran. Trivialna literatura. Ljubljana: DZS, 1983. (Literarni leksikon 21).

Kocjan, Gregor. Knjiga in bralci. Ljubljana: Raziskovalni center za samoupravljanje RS ZSS; Kulturna skupnost Slovenije, 1974. (Javno mnenje 54).

Kovač, Miha. Skrivno življenje knjig. Ljubljana: Filozofska fakulteta, 1999 (elektronska izdaja 2015).

Kovač, Miha in Claire Squires. »Scotland and Slovenia: Making Books in Wee Lands.« Logos 25.4 (2014): 7–19.

Kovač, Miha in Rok Gregorin. »Rezultati raziskave KiB V v primerjavi s knjigotrškimi in knjižničnimi statistikami.« Knjiga in bralci 5. Ljubljana: UMco, 2015. 43–80.

Kovač, Miha idr. Učbeniki in družba znanja. Ur. Janez Krek. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Center za študij edukacijskih strategij; Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 2005. (Obrazi edukacije)

Kovač, Miha in Ruediger Wischenbart. »Rušenje mitov. Leposlovne uspešnice v Evropi in Sloveniji.« Primerjalna književnost 33.2 (2010): 117–135.

Krummel, Donald. »The Heritage of Boleslas Iwinski.« Library Trends 62.2 (2013): 456–464.

Evans, M. D. R. idr. »Family Scholarly Culture and Educational Success: Books and Schooling in 27 Nations.« Research in Social Stratification and Mobility (2010). Splet 22. 10. 2015. http://www.international-survey.org/PQ_2010_BooksOnEd27Nations_RSSM2.pdf.

Les Français et la lecture : une etude. SNE/CNL (2014). Splet 10. 8. 2015. http://en.calameo.com/books/0018287159315669e08a9.

OECD. Education at a Glance 2012: Highlights. Pariz: OECD Publishing, 2012. Splet 10. 8. 2015. http://oecd.org/edu/highlights.pdf.

Phillips, Angus. »Kicking the Habit: Decline of Reading in Europe.« Logos 21.3 (2010): 31–36.

Population of the Entire World, Yearly 1950–2050. Geohive. Splet 5. 9. 2015. http://www.geohive.com/earth/his_history3.aspx.

Reading at Risk. A Survey of Literary Reading in USA. Washington: National Endowment of Arts, 2002.

Rose, Jonathan. The Intellectual Life of the British Working Classes. New Haven in London: Yale University Press, 2001.

Rugelj, Samo. Izgubljeni bralec. Ljubljana: UMco, 2014.

– – –. »Slovenski kupci knjig, njihov demografski profil in njihove nakupne navade v povezavi z bralnimi in drugimi navadami.« Knjiga in bralci 5. Ljubljana: UMco, 2015. 82–118.

Rupar, Patricia. »Primerjava vprašanj iz KiB IV in KiB.« Knjiga in bralci 5.Ljubljana: UMco, 2015. 13–30.

Sepe, Miša. »Splošnoizobraževalne knjižnice v letu 1982.« Knjižnica 27 (1983). Splet 10. 8. 2015. http://www.dlib.si.

Statistični letopis republike Slovenije. Splet 10. 8. 2015. www.stat.si.

Swan, D.W. idr. »Public Libraries in the United States Survey. Fiscal Year 2012.« (IMLS-2015_PLS-01). Washington, DC: Institute of Museum and Library Services, 2012. Splet 10. 8. 2015. http://www.imls.gov/research/public_libraries_in_the_united_states_survey.aspx.

Van der Weel, Adriaan. »Reading the Scholarly Monographs.« TXT Magazine. Leiden: Academic Press Leiden, 2015. 75–81.

Wischenbart, Ruediger idr. The Global E-Book Report. Vienna: Wischenbart Content and Consulting, 2015.

Wolf, Alison. Does Education Matter? Myths About Education and Economic Growth. London: Penguin Books, 2002.

Zaid, Gabriel Toliko knjig! Prev. Dušanka Zabukovec. Ljubljana: Sodobnost International, 2005.

Žnideršič, Martin, Darka Podmenik in Gregor Kocijan. Knjiga in bralci 4. Ljubljana: Oddelek za bibliotekarstvo, Filozofska fakulteta, 1999.

Objavljeno
2017-11-01
Rubrike
Razprave