Elektronsko literarno besedilo, ki se briše in izginja

  • Janez Strehovec
Ključne besede: elektronska literatura, nove tehnologije, novi mediji, kulturne inovacije, Benjamin, Walter, izkustvo verbalnega, tekst, ki izginja

Povzetek

Novi mediji, internet stvari, vseprisotno kompjutiranje, družbeno mreženje in postinternetska umetnost ne nagovarjajo samo podobe in vizualnega, ampak se usmerjajo tudi k besedilnemu in odkrivajo njegove nove možnosti. V paradigmi novih medijev in digitalnega članek na nov način pristopa tudi k vprašanju izginjajočega in brisanega besedila, ki je bilo postavljeno že z moderno poezijo. To problematiko povezujemo z Benjaminovo teorijo druge tehnike, katere implikacije odkrivamo tudi na področju igrivega in bogatega izkustva.

Literatura

Benjamin, Walter. »Der Erzähler. Betractungen zum Werk Nikolai Leskows.« Illuminationen. Frankfurt ob Majni: Suhrkamp, 1969. 409–456.

– – –. »K planetariju.« Enosmerna ulica. Ljubljana: Študentska založba, Koda, 2002. 98–99.

– – –. »Über einige Motive bei Baudelaire.« Gesammelte Schriften. I.2. Frankfurt ob Majni: Suhrkamp, 1974. 605–653.

Bolter, Jay David in Grusin, Richard. Remediation: Understanding New Media. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1999.

Božičević, Ana. »not_I’s The FallPoetry as Practice. Splet 22. 10. 2015. http://media.rhizome.org/fall/childrens-lit.html.

Cheney-Lippold, John. »A New Algorithmic Identity. Soft Biopolitics and the Modulation of Control.« Theory, Culture & Society 28.6 (2011): 164–181. DOI: 10.1177/0263276411424420.

Ekman, Ulrik. Throughout. Art and Culture Emerging with Ubiquitous Computing. Cambridge, London: The MIT Press, 2013.

Ingarden, Roman. Literarna umetnina. Ljubljana: ŠKUC, Filozofska fakulteta, SH, 1990.

Kittler, Friedrich. Gramophone, Film, Typerwriter. Prev. Geoff. Winthrop-Young in Michael Wutz. Stanford: Stanford University Press, 1997.

Luesenbrink, Marjorie C. »One + One = Zero – Vanishing Text in Electronic Literature.« Electronic Book Review. Splet 4. 5. 2014. http://www.electronicbookreview.com/thread/electropoetics/disappearing.

Lyotard, Jean-François. The Inhuman. Reflections on Time. Cambridge, VB: Polity Press, 1991.

Manovich, Lev. »New Media from Borges to HTML.« The New Media Reader. Ur. Noah Wardrip-Fruin in Nick Montfort. Cambridge, MA: The MIT Press, 2003. 13–25.

Medosch, Armin. »Technological Determinism in Media Art.« Splet 13. 9. 2015. http://archive.thenextlayer.org/files/TechnoDeterminismAM_0/index.pdf.Accessed.

Moravec, Hans. Robot: Mere Machine to Transcendent Mind. New York: Oxford University Press, Inc., 1999.

Murnik, Maja. »Od teksta k telesnemu: problematika telesa v Bouchardonovem in Volckaertovem delu Loss of GraspPrimerjalna književnost 37.2 (2014): 135–149.

Salter, Christopher, L. »Unstable Events, Performative Science, Materiality and Machinic Practices.« 2007. Splet 23. 10. 2015. http://www.mediaarthistory.org/replace/replacearchives/salter_abstract.htm.

Schulze, Gerhard. Die Erlebnisgesellschaft: Kultursoziologie der Gegenwart. Frankfurt ob Majni: Campus, 2000.

Simanowski, Roberto. Digital Art and Meaning. Minnesota: University of Minnesota Press, 2011.

Strehovec, Janez. »E-Literature, New Media Art, and E-Literary Criticism.« CLCWeb: Comparative Literature and Culture 16.5 (2014). Splet. http://dx.doi.org/10.7771/1481-4374.2486.

– – –. »Stihovi za sedam tjedana. (Šesti komentar uz pjesme koje više ne postoje).« Quorum: časopis za književnost 19.5–6 (2003): 109–128.

Strickland, Stephanie, Cynthia Lawson Jaramillo in Paul Ryan. Slippingglimpse. Splet 4. 4. 2008. http://www.slippingglimpse.org.

Objavljeno
2017-11-01
Rubrike
Razprave