Velike postkomunistične pripovedi? Postkolonialni pogled na latvijsko zgodovinsko fikcijo

  • Benedikts Kalnačs
Ključne besede: literatura in zgodovina, latvijska književnost, literarni žanri, zgodovinski roman, prostor in čas, postkomunizem, izgradnja naroda, Zebris, Osvalds, Bankovskis, Pauls, Bērziņš, Māris

Povzetek

Članek odpira vpogled v sodobno latvijsko zgodovinsko pripovedno prozo. Osredinja se na novo serijo zgodovinskih romanov, imenovano »Mi. Latvija, 20.stoletje« (»Mēs. Latvija, XX gadsimts«). Dela iz te serije so začela izhajati leta 2014 z namenom, da bi vodila v razpravo tako o ključnih zgodovinskih spremembah kot tudi o mentaliteti Latvijcev v preteklem stoletju. Članek obravnava prve tri romane iz te serije, Gaiļu kalna ēnā (In the Shadow of Rooster Hill) (2014) Osvaldsa Zebrisa, 18 (2014) Paulsa Bankovskisa in Svina garša (The Taste of Lead) (2015) Mārisa Bērziņša, tako iz sinhrone kot tudi iz diahrone perspektive. – Uvodni del članka se ukvarja z nedavnimi spremembami na latvijskem literarnem prizorišču, zlasti pa s spremembami v interpretaciji zgodovine v obdobju postkomunistične tranzicije. Retrospektiva v zgodovino latvijske književnosti pomaga razložiti, kako pomenljiva je bila zgodovinska tematika v procesu izgradnje naroda. Temu sledi interpretacija obravnavanih sodobnih romanov z vidika literarnega žanra ter uporabe časa in prostora kot konstitutivnih dejavnikov v ustvarjanju literarnega besedila. Najprej so izpostavljene spremembe v oblikovanju pripovedi v teh romanih. Pri tem opazujem, kako se stabilen pripovedni tok zgodovinskih romanov postopoma bolj in bolj nadomešča s fragmentacijo, pripovedovalčeva perspektiva pa se zožuje. Prikazujem tudi, kako se vzajemno podpirajo izbor zapletov [plots] in spremembe v pripovedi. Namesto izrisovanja velikih zgodovinskih likov in dogodkov se ta dela sodobne pripovedne proze bolj osredinjajo na upodobitev vsakdanjika, zgodovinske situacije pa so predstavljene skozi pogled navadnih ljudi v vsakdanjih okoliščinah. Obravnava zajema tudi posebne značilnosti časa in prostora.

Literatura

Bankovskis, Pauls. 18. Riga: Dienas Grāmata, 2014.

Bērziņš, Māris. Svina garša. Riga: Dienas Grāmata, 2015.

Blaumanis, Rūdolfs. “Nāves ēnā”. Kopoti raksti. 3. sēj. Riga: Latvijas Valsts izdevniecība, 1958. 9–30.

Cornis-Pope, Marcel, and Neubauer, John. “General Introduction”. History of Literary Cultures of East-Central Europe. Eds. Marcel Cornis-Pope and John Neubauer. Vol. IV. Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2010. 1–9.

Hasselblat, Cornelius. “The Postcolonial Trap – Features of Recent Estonian Discourse Patterns”. The End of Autonomy? Studies in Estonian Culture. Ed. Cornelius Hasselblatt. Maastricht: Shaker, 2008. 104–110.

Kvietkauskas, Mindaugas. “The Paradox of the Double Post”. Transitions of Lithuanian Postmodernism: Lithuanian Literature in the Post-Soviet Period. Ed. Mindaugas Kvietkauskas. Amsterdam and New York: Rodopi, 2011. 1–18.

Laanes, Eneken. “Commitment and Complicity: Jaan Kross’ Historical Fiction”. Different Inputs – Same Output? Autonomy and Dependence of the Arts Under Different Social-Economic Conditions: The Estonian Example. Ed. Cornelius Hasselblatt. Maastricht: Shaker, 2006. 62–71.

Moretti, Franco. Atlas of the European Novel 1800–1900. London and New York: Verso, 1998.

Neubauer John. “Introduction”. [The historical novel.] History of Literary Cultures of East-Central Europe. Eds. Marcel Cornis-Pope and John Neubauer. Vol. III. Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2007. 463–467.

Niedra, Andrievs. Līduma dūmos. Riga: Zinātne, 1992.

Undusk, Jaan. “History Writing in Exile and in the Homeland after World War II. Some Comparative Aspects”. Different Inputs – Same Output? Autonomy and Dependence of the Arts Under Different Social-Economic Conditions: The Estonian Example. Ed. Cornelius Hasselblatt. Maastricht: Shaker, 2006. 127–144.

Zebris, Osvalds. Gaiļu kalna ēnā. Riga: Dienas Grāmata, 2014.

Wolff, Larry. “Revising Eastern Europe: Memory and the Nation in Recent Historiography”. The Journal of Modern History 78.1 (2006). 93–118.

Objavljeno
2017-11-01
Rubrike
Tematski sklop