Holokavst med zgodovino in fikcijo: primer Littellovega romana Sojenice

  • Alenka Koron
Ključne besede: literatura in zgodovina, vojni roman, druga svetovna vojna, holokavst, zgodovinski roman, historiografska metafikcija, francoska književnost, Littell, Jonathan

Povzetek

Vse od izida septembra 2006 so mednarodno uspešne Sojenice (Les Bienveillantes) Jonathana Littella predmet kontroverz: pohvale, da je avtor temeljito preučil historično gradivo in da gre za estetsko dovršen roman, se izmenjujejo z izrazito odklonilnimi mnenji. Po kratkem orisu mednarodne in slovenske recepcije se v prispevku ukvarjam z vprašanjema, ali je Littellov protagonist Max Aue, po avtorjevi volji množični morilec in hkrati literarno kultiviran izobraženec, dozdevni morilec matere in očima in incestuozni brat ter prvoosebni pripovedovalec, ki gradi pripoved na dvojnosti zgodovine in fikcije, sploh primeren medij obujanja spomina na holokavst in ali morda spodnaša konvencije zgodovinskega romana, na katerega se Sojenice sicer opirajo. Ob tem se dotaknem tudi nekaterih širših ozadij vprašanj, ki presegajo območje literarne stroke in vključujejo etične, filozofske, kulturne in zgodovinske vidike.

Literatura

Aristoteles. Poetika. Prev. Kajetan Gantar. Ljubljana: Študentska založba, 2005.

Asholt, Wolfgang. »A German Reading of the German Reception of The Kindly OnesWriting the Holocaust Today: Critical Perspectives on Jonathan Littell’s The Kindly Ones. Ur. Aurélie Barjonet in Liran Razinsky. Amsterdam in New York: Rodopi, 2012. 221–238.

Barjonet, Aurélie in Liran Razinsky: »Introduction.« Writing the Holocaust Today: Critical Perspectives on Jonathan Littell’s The Kindly Ones. Ur. Aurélie Barjonet in Liran Razinsky. Amsterdam in New York: Rodopi, 2012. 7–16.

Grethlein, Jonas. Littells Orestie: Mythos, Macht und Moral in Les Bienveillantes. Freiburg in Breisgau: Rombach, 2009.

Hahn, Hans-Joachim. »‘Morality’ and ‘Humanness’: Reading Littell with Speer, Fest, Syberberg and Others.« Writing the Holocaust Today: Critical Perspectives on Jonathan Littell’s The Kindly Ones. Ur. Aurélie Barjonet in Liran Razinsky. Amsterdam in New York: Rodopi, 2012. 201–217.

Hirsch, Marianne. »The Generation of Postmemory.« Poetics Today 29.1 (2008): 103–128.

Husson, Édouard in Michel Terestchenko. Les Complaisantes : Jonathan Littell et l’écriture du mal. Pariz: François-Xavier de Guibert, 2007.

Koppenfels, Martin von. Schwarzer Peter: Der Fall Littell, Die Leser und die Täter. Götingen: Wallstein, 2012.

– – –. »The Infamous ‘I’: Notes on Littell and Céline.« Writing the Holocaust Today: Critical Perspectives on Jonathan Littell’s The Kindly Ones. Ur. Aurélie Barjonet in Liran Razinsky. Amsterdam in New York: Rodopi, 2012. 133–149.

Leiler, Ženja. »‘Holokavst kot panoptikon norosti?’: Nemci odklonilno do romana Jonathana Littella.« Delo 50.64 (2008): 13.

Littell, Jonathan. Les Bienveillantes. Pariz: Gallimard, 2006.

– – –. Sojenice. Prev. Vesna Velkovrh Bukilica. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012.

– – –. »Najtežje je sprejeti, da ostudnih grozovitosti niso zagrešile pošasti: Goncourtova nagrada.« Prev. Alenka Zgonik. Delo 48.258 (2006): 19.

Littell, Jonathan in Florent Georgesco. »Edino, kar me zanima, je to, kako so se stvari zgodile: Pogovor z Jonathanom Littellom.« Prev. Tadeja Šergan. Ampak: mesečnik za kulturo, politiko in gospodarstvo 7.11 (2006): 33–35.

Markelj, Milan. »Junak z dna pekla našega časa: Jonathan Littel [sic!]: SojeniceŽiva: priloga Dolenjskega lista 10.4 (2011): 34.

Popkin, Jeremy. »A Historian’s View of The Kindly OnesWriting the Holocaust Today: Critical Perspectives on Jonathan Littell’s The Kindly Ones. Ur. Aurélie Barjonet in Liran Razinsky. Amsterdam in New York: Rodopi, 2012. 187–200.

Prince, Gerald. »Disnarrated, The«. Routledge Encyclopedia of Narrative Theory. Ur. David Herman et al. London in New York: Routledge, 2005. 118.

Puhar, Alenka. »Literatura ekscesa, transgresije, otrok markiza de Sada.« Pogledi: umetnost, kultura, družba 1.19–20 (2010): 14.

Raciti, Giuseppe. Ho visto Jünger nel Caucaso: Jonathan Littell, Max Aue e Ernst Jünger. Milano in Udine: Mimesis, 2013.

Renko, Manca G. »Največje delo zadnjih desetletij ali nacistični kič? Kontroverzni roman Sojenice v slovenščini.« Delo 53.38 (2011): 15.

Toker, Leona. »The Kindly Ones and the ’Scorched Earth’ Principle.« Writing the Holocaust Today: Critical Perspectives on Jonathan Littell’s The Kindly Ones. Ur. Aurélie Barjonet in Liran Razinsky. Amsterdam in New York: Rodopi, 2012. 153–163.

Objavljeno
2017-11-01
Rubrike
Tematski sklop