Pričevanjska literatura in etična zavezanost resnici: razmerja med pričevanjem, falsifikatom in heterobiografijo

  • Nina Sivec
Ključne besede: literatura in etika, nemška književnost, Müller, Herta, pričevanjska literatura, heterobiografija

Povzetek

V članku se ukvarjam s pojmom pričevanjske književnosti in njenimi specifikami. Izpostavljam pomembnost etične komponente pri tovrstnih delih in jo utemeljujem z delovanjem t. i. »pričevanjske pogodbe« med avtorjem in bralcem. Po primeru opisa prekršitve te pogodbe (primer Wilkomirski) in na primeru romana Herte Müller, Zaziban dih (Atemschaukel), skušam z vidika heterobiografskega žanra prikazati, da se nekatere značilnosti pričevanjske literature prenesejo tudi na tista dela, kjer je avtor priča resničnega pričevalca.

Literatura

Bjelčevič, Aleksander. »Cilj posvečuje sredstva: argumentativne zmote v primeru Smolnikar«. Sodobna slovenska književnost 1980–2010 (2010): 19–25.

Boldrini, Lucia. Autobiographies of Others: Historical Subjects and Literary Fiction. New York: Routledge, 2012.

– – –. »Heterobiografija, hipokritika in etika avtorske odgovornosti«. Primerjalna književnost 32. Posebna številka (2009): 85–95.

Davis, Todd F., Womack, Kenneth (ur.). Mapping the Ethical Turn: A Reader in Ethics, Culture and Literary Theory. Charlotesville: University Press of Virginia, 2001.

Ingarden, Roman. Literarna umetnina. Prev. Frane Jerman. Ljubljana: Studia Humanitatis, 1990.

Irwin, William (ur.). The Death and Ressurection of the Author? London: Greenwood Press, 2002.

Iser, Wolfgang. Bralno dejanje. Teorija estetskega učinka. Prev. Alfred Leskovec. Ljubljana: Studia Humanitatis, 2001.

Juvan, Marko. »Fikcija in zakoni. (Komentar k primeru Pikalo)«. Primerjalna književnost 26.1 (2003): 1–20.

– – –. Literarna veda v rekonstrukciji. Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura, 2006. (Zbirka Novi pristopi).

Lejeune, Philippe. On Autobiography. Prev. Katherine Leary. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1989.

Levi, Primo. Ali je to človek; Premirje. Prev. Sergij Šlenc. Ljubljana: Cankarjeva Založba, 2004.

– – –. Potopljeni in rešeni. Prev. Irena Prosenc Šegula. Ljubljana: Studia Humanitatis, 2003.

Malouf, David. An Imaginary Life. London: Vintage Books, 1999.

– – –. Umišljeno življenje. Prev. Breda Biščak. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2009.

Matajc, Vanesa. »Medbesedilna razmerja med ustno zgodovino in zgodovino v pričevanju«. Acta Histriae 19.1/2 (2011): 301–318.

Müller, Herta. Atemschaukel. München: Hanser, 2009.

– – –. Zaziban dih. Prev. Mojca Kranjc. Ljubljana: Študentska založba, 2010.

Pahor, Boris. Nekropola. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2008.

Pravo: leksikon. Ur. Bronislava Aubelj. Avtorji geslovnika in besedil: Ljubo Bavcon [et al.]. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2003.

Rožac Darovec, Vida. »Metodološki in etični problemi ustne zgodovine«. Acta Histriae 14.2 (2006): 447–467.

Schuchalter, Jerry. Poetry and Truth: Variations on Holocaust Testimony. Bern: Peter Lang, 2009.

Žgank, Jasmina. Poskus opredelitve pričevanjske književnosti ob besedilih francoskih in slovenskih pisateljev-deportirancev. Diplomsko delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta, 2008.

Objavljeno
2017-11-01
Rubrike
Tematski sklop