Med zgodovino in biografijo: porevolucionarna Rusija v dokumentarnem primežu Danila Kiša, Jurija Trifonova in Lada Kralja

  • Seta Knop
Ključne besede: literatura in zgodovina, srbska književnost, Kiš, Danilo, ruska književnost, Trifonov, Jurij, slovenska književnost, Kralj, Lado, ruska revolucija, fikcija in resničnost

Povzetek

Prispevek govori o različnih pripovednih tehnikah, ki jih v svojih zgodovinsko obarvanih delih uporabljajo Danilo Kiš, Jurij Trifonov in Lado Kralj, ter zlasti na podlagi avtorskih poetik samih pisateljev tematizira način združevanja fikcije in resničnosti ter vlogo (psevdo)dokumentarnega gradiva pri izmuzljivem odnosu med njima.

Literatura

Adorno, Theodor W. Ästhetische Theorie. V: Gesammelte Schriften, zv. 7. Suhrkamp: Frankfurt ob Majni, 1997.

– – –. Minima moralia: refleksije iz poškodovanega življenja. Prev. Seta Knop. Ljubljana: Založba cf*, 2007.

Adorno, Theodor in Ernst Bloch: »Nekaj manjka …: o protislovjih utopičnega hrepenenja«. Prev. Seta Knop. Likovne besede 71/72 (2005): 2–8 (Teoretska priloga).

Aristoteles. Poetika. Prev. Kajetan Gantar. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1982.

Bavec, Nataša. Resnična zgodba: modeli zgodovinskega romana: med tradicijo in postmodernizmom. Ljubljana: LUD Literatura, 2009. (Novi pristopi 44).

Benjamin, Walter. Izbrani spisi. Prev. Frane Jerman idr. Ljubljana: Studia humanitatis, 1998.

Dostojevski, Fjodor M. Dnevnik pisatelja 2. Izbral Aleksander Skaza, prev. Borut Kraševec. Ljubljana: Študentska založba, 2007.

Finlayson, James Gordon. »The Work of Art and the Promise of Happiness in Adorno«. World Picture Online Journal 3 (poletje 2009). Splet 4. 7. 2015. http://www.worldpicturejournal.com/WP_3/Finlayson.html.

Kiš, Danilo. Enciklopedija mrtvih. Prev. Ferdinand Miklavc. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1987. (Knjižnica Kondor 245).

– – –. Grobnica za Borisa Davidoviča: sedem poglavij skupne pripovedi. Prev. Ferdinand Miklavc. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1978. (Zbirka Krog).

– – –. »La part de Dieu«. Čitanka. Ur. Julija Uršič, prev. Drago Bajt idr. Maribor: Litera, 2011. 140–143. (Knjižna zbirka Babilon).

– – –. »Ura anatomije (odlomek)«. Čitanka. Ur. Julija Uršič, prev. Drago Bajt idr. Maribor: Litera, 2011. 152–189. (Knjižna zbirka Babilon).

Kos, Janko. Postmodernizem. Ljubljana: DZS, 1995. (Literarni leksikon; 43).

Kralj, Lado. Če delaš omleto. Ljubljana: Beletrina, 2014.

– – –. »So te osebe izmišljene ali realne?« Gledališki list SNG Drama Ljubljana 93.1 (2013/14): 6–8.

– – –. »V moč literature je nekoč verjela tudi oblast.« Delo 56.93 (2014): 15.

Pekić, Borislav. »Istorijski roman i istorijska realnost«. Stope u pesku. Beograd: Službeni glasnik, 2012. 7–21.

Rankov, Pavol. Matere. Prev. Diana Pungeršič. Ljubljana: Sodobnost International, 2014.

Thompson, Mark. Izvod iz knjige rođenih: priča o Danilu Kišu. Prev. Muharem Bazdulj. Sarajevo: Buybook, 2014.

Trifonov, Jurij. Otblesk kostra. V: Sobranie sočinenij, 4. knj. Moskva: Hudožestvenaja literatura, 1987. 7–144.

– – –. Starec. Prev. Lijana Dejak. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. (Moderni klasiki 81).

– – –. Vremja i mesto. V: Sobranie sočinenij, 4. knj. Moskva: Hudožestvenaja literatura, 1987. 253–518.

Uršič, Julija: K i Š: o avtobiografskem in metafikcijskem v prozi Danila Kiša. Ljubljana: LUD Literatura, 2015. (Novi pristopi 61).

Virk, Tomo. »Mislec neidentitete«. V: Adorno, Theodor. Beležke o literaturi. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1999. 337–54.

Objavljeno
2017-11-01
Rubrike
Tematski sklop