Ljubezen in hrepenenje: absolutna želja od romantike do modernizma

  • Peter V. Zima
Ključne besede: literatura in psihoanaliza, ljubezen, hrepenenje, imaginarno, prepoved incesta, romantika, modernizem, narcizem, Novalis, Nerval, Gérard de, Baudelaire, Charles, Proust, Marcel, Joyce, James

Povzetek

Prispevek izhaja iz domneve Sigmunda Freuda in Jacquesa Lacana, da narcistični želji manjka erotični objekt, ker Subjekt libido investira predvsem v subjekt sam. Razlog za to je, da narcistična želja izvira iz imaginarnega in zlasti iz »zrcalnega stadija«, ko moški otrok želi mater in poskuša premagati prepoved incesta tako, da se prikazuje kot alternativa očetu: kot falus za mater. Prepovedi incesta ni mogoče zaobiti (zaradi prisotnosti očeta) in želja izgubi objekt: želja postane sama sebi namen, »désir du désir« (Safouan). Prispevek poskuša prikazati, do kakšne mere ta oblika želje prevladuje v določenih besedilih romantike in modernizma: v poeziji in prozi Novalisa, Nervala, Baudelaira, Prousta in Joycea. V romantičnih in modernističnih besedilih to narcistično željo pogosto zbudijo izmuzljive ženske figure, katerih funkcijo erotičnih objektov vedno prekriža vrlina njihove nedosegljivosti. Subjekt želje nezavedno izbira takšne figure, ker reproducira nemogočo željo po materi iz zgodnjega otroštva – in s to željo tudi prepoved incesta, ki ga frustrira. Prispevek prikaže, kako ta želja deluje v Novalisovih, Nervalovih, Baudelairovih, Proustovih in Joyceovih besedilih in kako se spreminja v nostalgično hrepenenje brez objekta.

Literatura

Baudelaire, Charles. Œuvres complètes, vol. I. Ed. Claude Pichois. Paris: Gallimard, 1975.

Ellman, Richard. James Joyce. New York–Oxford–Toronto: Oxford University Press, 1982.

Freud, Sigmund. “Zur Einführung des Narzißmus.” Studienausgabe, vol. III. Frankfurt: Fischer, 1982. 39–68.

Hörisch, Jochen. “‘Übergang zum Endlichen’. Zur Modernität des Heinrich von Ofterdingen.” Novalis. Heinrich von Ofterdingen. Frankfurt–Leipzig: Insel, 1982. 221–242.

Joyce, James. Stephen Hero. New York: New Directions, 1963.

– – –. A Portrait of the Artist as a Young Man. Harmondsworth: Penguin, 1972.

Nerval, Gérard de. Les Filles du feu – suivi de Aurélia. Paris: Gallimard–Librairie Générale Française, 1961.

– – –. Poésies. Paris: Gallimard–Librairie Générale Française, 1964.

Novalis (Friedrich von Hardenberg). Heinrich von Ofterdingen. Schriften, vol. I. Eds. Paul Kluckhohn, Richard Samuel. Stuttgart–Köln–Mainz: Kohlhammer, 1977.

Proust, Marcel. Les Plaisirs et les jours. Paris: Gallimard, 1924.

– – –. Chroniques. Paris: Gallimard, 1927.

– – –. A la recherche du temps perdu, vol. I. Eds. Pierre Clarac, André Ferré. Paris: Gallimard, 1954.

– – –. Contre Sainte-Beuve. Ed. Bernard de Fallois. Paris: Gallimard, 1954.

– – –. Remembrance of Things Past, vol. IV. London: Chatto and Windus, 1924.

Roder, Florian. Novalis. Die Verwandlung des Menschen. Leben und Werk Friedrich von Hardenbergs. Stuttgart: Urachhaus, 1992.

Safouan, Moustafa. “De la structure en psychanalyse. Contribution à une théorie du manque.” Oswald Ducrot et al. Qu’est-ce que le structuralisme ? Paris: Seuil, 1968. 241–298.

Sartre, Jean-Paul. Baudelaire. Paris: Gallimard, 1963.

Objavljeno
2017-11-01
Rubrike
Tematski sklop