Prilika o izgubljenem sinu med besedo in sliko: likovna analiza Rembrandtove slike

  • Jurij Selan
Ključne besede: literatura in likovna umetnost, Biblija, svetopisemski motivi, Prilika o izgubljenem sinu, biblično slikarstvo, Rembrandt, Vrnitev izgubljenega sina, likovna analiza

Povzetek

V članku avtor raziskuje, kako v bibličnem slikarstvu likovnoteoretično »brati« njegovo literarno predlogo – Biblijo. Večina hermenevtičnih pristopov k temu problemu je umetnostnozgodovinske narave ter se osredotoča na interpretacijo standardiziranih podobotvornih simbolov v bibličnih likovnih delih. Manj raziskav pa se nanaša na oblikotvorno naravo bibličnih likovnih del, torej na razumevanje tega, kako Biblijo v slikah »brati« skozi oblike in njihove prostorske ter kompozicijske odnose. Avtor zato naslovi ta hermenevtični manko likovnoteoretičnega razumevanja bibličnih likovnih del, ki ga ponazori skozi primerjavo Prilike o izgubljenem sinu in znamenite Rembrandtove slike Vrnitev izgubljenega sina.

Literatura

Bailey, Kenneth E. Jacob and the Prodigal: How Jesus Retold Israel’s Story. Westmont: InterVarsity Press, 2003.

– – –. Poet and Peasant and Through Peasant Eyes: A Literary-Cultural Approach to the Parables in Luke. Michigan: William. B. Eerdmans Publishing, 1983.

Biblical Art. http://biblical-art.com/. 31. december 2015.

Binstock, Benjamin. »Rembrandt’s Paint.« RES: Anthropology and Aesthetics 36 (1999): 138–165.

Bomstein-Erb, Erwan, in Rémy Diaz, »L’Art en Question 5 : Rembrandt – Le Retour du Fils prodigue (St-Pétersbourg) – version finale.« www.canal-educatif.com. Dokumentarni spletni video. YouTube, 5. februar 2014. https://youtu.be/DQwd1myRKvU. 31. december 2015.

Bull, Duncan, et al. Rembrandt–Caravaggio. Amsterdam: Rijksmuseum, 2006.

Butina, Milan. O slikarstvu. Ljubljana: Debora, 1997.

Clark, Kenneth. An Introduction to Rembrandt. London: Readers Union, 1978.

De Capoa, Chiara, in Stefano Zuffi (ur.). Old Testament Figures in Art, Volume 4, Guide to Imagery. Los Angeles: Getty Publications, 2003.

Debray, Régis. The New Testament Through 100 Masterpieces of Art. London/New York: Merrell, 2004.

Durham, John I. The Biblical Rembrandt: Human Painter in a Landscape of Faith. Macon: Mercer University Press, 2004.

Haeger, Barbara. »The Prodigal Son in Sixteenth and Seventeenth-Century Netherlandish Art: Depictions of the Parable and the Evolution of a Catholic Image Simiolus.« Netherlands Quarterly for the History of Art 16.2/3 (1986): 128–138.

Hauser, Arnold. Sozialgeschichte der Kunst und Literatur. München: C.H. Beck Verlag, 1985.

Hultgren, Arland J. The Parables of Jesus: A Commentary. Grand Rapids/Cambridge: Eerdmans Publishing, 2002.

Janson, Horst Woldemar, in Anthony F. Janson. History of Art: The Western Tradition. New Jersey: Prentice Hall, 2003.

Jones, Carol Anne. »Lights of Faith: Stained Glass Windows as Tools for Catechesis.« Sacred Architecture 14 (2008): 17–20. http://www.sacredarchitecture.org/images/uploads/volumesPDFs/Issue_14_2008.pdf. 31. december 2015.

Klip, Ronald. Art and the Bible. http://www.artbible.info/. 31. december 2015.

Longenecker, Richard N. The Challenge of Jesus’ Parables. Grand Rapids/Cambridge: Eerdmans Publishing, 2000.

Muhovič, Jožef. Leksikon likovne teorije. Ljubljana/Celje: Celjska Mohorjeva družba, 2015.

– – –. Umetnost in religija. Ljubljana: KUD Logos, 2002.

Nouwen, Henri J. M. Platno ljubezni. Duhovna razlaga Rembrandtove slike. Ljubljana: Župnijski zavod Dravlje, 2006 (izvirnik: Nouwen, Henri J. M. The Return of the Prodigal Son: A Meditation on Fathers, Brothers and Sons. London: Darton, Longman & Todd, 1992.).

Proimos, Constantinos V. »Forgiveness and Forgiving in Rembrandt’s Return of the Prodigal Son (c. 1668).« Art, Emotion and Value Proceedings of the 5th Mediterranean Congress of Aesthetics. Cartagena (Spain), 4th–8th July 2011. Ur. José Alcaraz, Matilde Carrasco in Salvador Rubio. 2011. 291–299. https://www.um.es/vmca/proceedings/docs/27.Constantinos-Proimos.pdf. 31. december 2015.

Slive, Seymour. Dutch Painting, 1600–1800. New Haven: Yale University Press, 1995.

Snoj, Vid. »Kunst als Übersetzung.« Über das Geistige in der Kunst – zum zweiten Mal. Ur. Gorazd Kocijančič, Vid Snoj in Jožef Muhovič. Dunaj/Berlin/Münster: LIT, 2010. 31–50.

Slika 1: Rembrandt. Vrnitev izgubljenega sina. ok. 1663–1669. Eremitaž, Sankt Peterburg. Wikimedia Commons. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rembrandt_Harmensz_van_Rijn_-_Return_of_the_Prodigal_Son_-_Google_Art_Project.jpg. 31. december 2015.

Slika 2: Rembrandt. Izgubljeni sin v krčmi. ok. 1635. Gemäldegalerie Alte Meister, Dresden. Wikimedia Commons. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rembrandt_-_Rembrandt_and_Saskia_in_the_Scene_of_the_Prodigal_Son_-_Google_Art_Project.jpg. 31. december 2015.

Slika 3: Rembrandt. Vojaki in dekleta veseljačijo. ok. 1635. Kupferstichkabinett, Berlin. The Schwartzlist. http://www.garyschwartzarthistorian.nl/schwartzlist/?id=142#Ben0100verso. 31. december 2015.

Slika 4: Rembrandt. Izgubljeni sin v krčmi. ok. 1635. Städel Museum, Frankfurt. Wikimedia Commons. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rembrandt_The_Prodigal_Son_in_the_Tavern.jpg. 31. december 2015.

Slika 5: Rembrandt. Izgubljeni sin med svinjami. ok. 1645-48. British Museum, London. Art and the Bible. http://www.artbible.info/art/large/373.html. 31. december 2015.

Slika 6: Rembrandt. Vrnitev izgubljenega sina. 1636. Künstlerhaus, Dunaj. Wikimedia Commons. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rembrandt_-_The_Return_of_the_Prodigal_Son.jpg. 31. december 2015.

Slika 7: Rembrandt. Vrnitev izgubljenega sina. ok. 1642. Teylers Museum, Haarlem. Wikimedia Commons. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Prodigal_son_by_Rembrandt_(drawing,_1642).jpg. 31. december 2015.

Slika 8: Murillo, Bartolome Esteban. Vrnitev izgubljenega sina. 1670. Museo del Prado, Madrid. WikiArt. http://www.wikiart.org/en/bartolome-esteban-murillo/return-of-the-prodigal-son-1670. 31. december 2015.

Slika 9: Steen, Jan. Vrnitev izgubljenega sina. 1670. Zasebna zbirka. WikiArt. http://www.wikiart.org/en/jan-steen/return-of-the-prodigal-son-1670. 31. december 2015.

Slika 10: Bosch, Hieronymus. Sv. Janez Evangelist na Patmosu. 1489. Gemäldegalerie, Berlin. Wikimedia Commons. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Johannes_op_Patmos_Jeroen_Bosch.jpg. 31. december 2015.

Slika 11: Dürer, Albrecht. Roke v molitvi. ok. 1508. Albertina, Dunaj. Wikimedia Commons. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Albrecht_D%C3%BCrer_-_Praying_Hands,_1508_-_Google_Art_Project.jpg. 31. december 2015.

Slika 12: Rembrandt. Belšacárjeva (Baltasarjeva) gostija. 1635–1638. National Gallery, London. Wikimedia Commons. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rembrandt-Belsazar.jpg. 31. december 2015.

Slika 13: Rembrandt. Žrtvovanje Izaka. 1635. Eremitaž, Sankt Peterburg. Wikimedia Commons. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rembrandt_-_Sacrifice_of_Isaac_-_WGA19096.jpg. 31. december 2015.

Slike 1a–1g: Na osnovi slike 1 priredil avtor.

Objavljeno
2017-11-01
Rubrike
Razprave