Pesniške reprezentacije negotovosti

  • Bożena Tokarz
Ključne besede: poljska poezija, semiotika, pesniški jezik, znak, reprezentacija, negotovost

Povzetek

Članek predstavlja oblike in strategije reprezentacije negotovosti v sodobni poljski poeziji, ki je v zadnjem stoletju uporabljala različne strategije, od alternativnega strukturiranja znakov in odslikavanja mehanizmov aktualne psihosfere ter dejavnostnega sistema do izražanja negotovosti v antitetičnih, vprašalnih in položajskih konstrukcijah.

Literatura

Balcerzan, Edward. Przez znaki. Poznanj: Wydawnictwo Poznańskie, 1972.

Barthes, Roland. Mythologies. Pariz: Édition du Seuil, 1957.

Bense, Max. Świat przez pryzmat znaku. Prev. Jerzy Garewicz. Varšava: PIW, 1980.

Buczyńska-Garewicz, Hanna. Peirce. Varšava: Wiedza Powszechna, 1966.

Czechowicz, Tadeusz. Wybór poezji. Vroclav: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1985.

Czerwiński, Marcin. »Umberto Eco a kariera semiotyki«. Eco, Umberto. Pejzaż semiotyczny. Prev. Adam Weinsberg. Varšava: PIW, 1972. 5–26.

Eco, Umberto. Ime rože. Prev. Srečko Fišer. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2006.

– – –. Czytanie świata. Prev. Monika Woźniak. Krakov: Znak, 1999.

Jakobson, Roman. Poszukiwanie istoty języka. Wybór pism. Prev. in izbor Maria Renata Mayenowa. Varšava: PIW, 1989.

Jaworski, Stanisław. »Wstęp«. Peiper, Tadeusz. Pisma wybrane. Vroclav: Zakład Narodowy im Ossolińskich, 1979. i–lxxx.

Jung, Carl Gustav. Archetypy i symbole. Prev. Jerzy Prokopiuk. Varšava: Czytelnik, 1981.

Kroński, Tadeusz. Hegel. Varšava: PIW, 1966.

McLuhan, Marshall. Wybór pism. Prev. Karol Jakubowicz. Varšava: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1975.

Peiper, Tadeusz. Pisma wybrane. Vroclav: Zakład Narodowy im Ossolińskich, 1979.

– – –. Tędy. Nowe usta. Krakov: Wydawnictwo Literackie, 1972.

Przyboś, Julian. Najmniej słów. Krakov: Wydawnictwo Literackie, 1955.

– – –. Sytuacje liryczne. Wybór poezji. Vroclav: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1989.

Różewicz, Tadeusz. Poezja. Krakov: Wydawnictwo Literackie, 1988.

– – –. Przygotowanie do wieczoru autorskiego. Varšava: PIW, 1977.

Szymborska, Wisława. Wiersze wybrane. Krakov: Wydawnictwo a5, 2010.

Taylor, Charles. »Źródła współczesnej tożsamości«. Tożsamość w czasach zmiany. Rozmowy w Castel Gandolfo. Prev. Andrzej Pawelec. Krakov: Znak; Varšava: Fundacja im. Stefana Batorego, 1995.

Objavljeno
2017-11-01
Rubrike
Tematski sklop