Kako pomenja pesem: Benveniste, Meschonnic, Michaux

  • Varja Balžalorsky Antić
Ključne besede: poezija, pesniški jezik, pesniška govorica, pomen, ikoničnost, ritem, semantična prozodija, pesemski subjekt, Benveniste, Émile, Meschonnic, Henri, francoska poezija, Michaux

Povzetek

Razprava v teoretičnem delu kratko predstavi premike pri konceptualizaciji pomenjanja v pesniški govorici, kakor se v zametkih pojavljajo pri E. Benvenistu, obliko trdne teoretske platforme pa dobijo v poetiki diskurza H. Meschonnica. V drugem delu v študiji primera, pesmi »La Ralentie« Henrija Michauxa, prikaže delovanje obravnavanih konceptov pri praktičnem raziskovanju poezije.

Literatura

Balžalorsky Antić, Varja. »Elementi Benvenistove lingvistike izjavljanja in Meschonnicove poetike diskurza in njihov pomen za rekonceptualizacijo lirskega subjekta«. Primerjalna književnost 36.1 (2013): 253–275.

Balžalorsky, Varja. Lirski subjekt. Doktorska disertacija. Ljubljana: Filozofska fakulteta, 2009.

Benveniste, Émile. Baudelaire. Uredila in transkribirala Ch. Laplantine. Limoges: Lambert Lucas, 2011.

– – –. Problèmes de linguistique générale I. Pariz: Gallimard, 1972.

– – –. Problèmes de linguistique générale II. Pariz: Gallimard, 1974.

– – –. Problemi splošne lingvistike I. Prev. I. Žagar in B. Nežmah. Ljubljana: Studia humanitatis, 1988.

Dessons, Gérard. »Le Baudelaire de Benveniste entre stylistique et poétique«. Les notes manuscrites de Benveniste sur la langue de Baudelaire. Ur. Ch. Laplantine in J.-M. Adam. Semen. Revue sémio-linguistique des textes et discours 33 (2012): 55–70. Splet. 15. 2. 2016.

Laplantine, Chloé. »‘La langue de Baudelaire’, une culturologie«. Les notes manuscrites de Benveniste sur la langue de Baudelaire. Ur. Ch. Laplantine in J.-M. Adam. Semen. Revue sémio-linguistique des textes et discours 33 (2012): 71–90. Splet. 15. 2. 2016.

– – –. Émile Benveniste, l’inconscient et le poème. Limoges: Éditions Lambert Lucas, 2011.

Meschonnic, Henri. »La force dans le langage«. La force du langage. Rythme, discours, traduction. Autour de l’œuvre d’Henri Meschonnic. Ur. J. L. Chiss in G. Dessons. Pariz: Honoré Champion, 2000.

– – –. »Le sujet comme récitatif et le continu du langage«. Le Sujet lyrique en question. Bordeaux: Presses Universitaires de Bordeaux, 1996. 13–17.

– – –. »Seul comme Benveniste ou comment la critique manque de style«. Langages 29.118 (1995): 31–55.

– – –. Critique du rythme : anthropologie historique du langage. Lagrasse: Verdier, 1982.

– – –. États de la poétique. Pariz: PUF, 1985.

– – –. La rime et la vie. Pariz: Gallimard, 2006 (1989). (Folio essais)

– – –. Le Signe et le poème. Pariz: Gallimard, 1975.

– – –. Politique du rythme : politique du sujet. Lagrasse: Verdier, 1995.

– – –. Pour la poétique III. Une parole écriture. Pariz: Gallimard, 1973.

Michaux, Henri. Œuvres complètes I. Ur. R. Bellour z Y. Tran. Pariz: Gallimard, 1998.

Novak, Boris A. Zven in pomen. Študije o slovenskem pesniškem jeziku. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni inštitut filozofske fakultete, 2005.

Objavljeno
2017-11-01
Rubrike
Tematski sklop