Ikonoklazem brez-umetnosti brezimnih: nezavedno in skrivnost

  • Iztok Osojnik
Ključne besede: umetnost in družba, kapitalizem, neoliberalizem, kulturna industrija, ikonoklazem, netržna umetnost, ustvarjalnost, brezimnost, post-etika

Povzetek

Članek je priporočljivo brati kot polemično analizo dandanašnjega stanja stvari v svetu in hkrati manifest. Teoretsko se utemeljuje v Heideggrovi filozofiji in na podlagi tega govori o razliki med umetniško ustvarjalnostjo »vsakdanjega brezimnega človeka«, ki ga pri ustvarjanju vodi »dogodek«, ne pa neoliberalna tržna ideologija ter prizadevanje za simbolnim in dejanskim dobičkom, in njenim nasprotjem, institucionalizirano Umetnostjo kot »kapitalističnim fetišem«. Pri tem uvede novo besedno zvezo »ikonoklazem brez-umetnosti brezimnih« in utemeljuje njeno rabo.

Literatura

Bahovec, Eva. »Razlika in naključje: Freud, Beauvoir, Althusser«. Uganka, skrivnost, čudež ali naključje. Ljubljana: Društvo za kulturološke raziskave, 2014. 19–37.

Badiou, Alain. Etika: razprava o zavesti o Zlu. Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo, 1996.

Borovičkić, Marija. »Uvod«. Vizualni studiji danas: moć slika. Zagreb: Tekstilno-tehnološki fakultet, 2013. 5–6. https://issuu.com/modernavremena/docs/vizualni_studiji_danas.

Bloom, Harold. The Western Canon. The Books and School of the Ages. London: Papermac, 1995.

Brassier, Ray. »The Pure and Empty Form of Death: Deleuze and Heidegger«. A/V 2 (2006). Splet. 17. 6. 2016. http://www.actualvirtualjournal.com/2014/11/the-pure-and-empty-form-of-death.html.

Bunta, Aleš. »Lyotard: filozofija in vprašanje legitimne vednosti«. Problemi 47.8 (2009): 113–147.

Detela, Jure. Mah in srebro. Maribor: Založba Obzorja, 1983.

– – –. Orfični dokumenti I, II. Teksti in dokumenti iz zapuščine. Koper: Hyperion, 2011.

Gadamer, Hans-Georg. Kdo sem jaz in kdo si ti. Ljubljana: KUD Apokalipsa, 2016.

Gladding, Jody. Translation from Bark Beetle. Mineapolis: Milkweed, 2014.

Harvey, David. »The Art of Rent: Globalization, Monopoly, and the Commodification of Culture«. A World of Contradictions. Ur. Leo Panich in Colin Leys. Socialist Register 38 (2002): 93–110.

Heidegger, Martin. O umetnosti. Ljubljana: Apokalipsa, 2016.

Komel, Dean. »Od izvora umetniškega dela skozi brezumetniškost do porekla umetnosti«. Martin Heidegger. O umetnosti. 335–350.

Loomba, Ania. Kolonializem in neokolonianizem. Ljubljana: Orbis, 2009.

Mayer, Jane. »Covert Operations: The Billionaire Brothers Who Are Waging a War Against Obama«. The New Yorker (30. 8. 2010). Splet. 20. 6. 2016. http://www.newyorker.com/magazine/2010/08/30/covert-operations.

Mitchell, W. J. T. »Pokazati gledati: kritika vizualne kulture«. Tvrđa 1–2 (2006): 25–36.

– – –. »Umjetničko djelo u razdoblju biokibernedtičke reprodukcije«. Tvrđa 1–2(2006): 37–48.

Osojnik, Iztok. »Dioniz se vrača«. Søren Kierkegaard: 5. mednarodni filozofski simpozij Miklavža Ocepka, Mengeš, Ljubljana, Škocjan, Trst, 11.–18. 6. 2015.

Paić, Žarko. Slika bez svijeta. Zagreb: Literis, 2006.

– – –. »Suvremena umjetnost i njena teorija: djelo, događaj, izvedba«. Vizualni studiji danas: moć slika. Zagreb: Tekstilno-tehnološki fakultet, 2013. 11–14.

– – –. Sloboda bez moći. Politika u mreži entropije. Zagreb: Udruga Bijeli val, 2013. 522–570.

Parmenid. Fragmenti. Maribor: Založba Obzorja, 1995.

Simoniti, Jure. Svet in njegov predikat 2. Preizkušanje meja izrekljivega. Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2014.

Sukman, Rachel. »The Encyclopedic Palace«. Terminal 50 (2013): 40–44.

Urbančič, Ivan. O krizi. Ljubljana: Slovenska matica, 2012.

Objavljeno
2017-11-01
Rubrike
Tematski sklop