Pripoved kot retorika: sodbe, potek in pripovednost v Pesmi starega mornarja Samuela Taylorja Coleridgea

  • Shang Biwu
Ključne besede: angleška poezija, Coleridge, Samuel Taylor, Pesem starega mornarja, retorična naratologija, pripovedna struktura, narativnost, sodbe

Povzetek

Pesem starega mornarja Samuela Taylorja Coleridgea ustreza retoričnim definicijam pripovedi – »dejanja, ko nekdo nekomu drugemu ob določeni priložnosti in z nekim namenom pove, da se je nekaj zgodilo« (Phelan, Living 217). Z umetnostjo posredne komunikacije, tj. pripovedovanja lika v retoričnem smislu, pesnitev umetniško artikulirano pove enako zgodbo z dvema različnima namenoma na dveh relacijah, in sicer v odnosu pripovedovalec–pripovedovanec in v odnosu nakazani avtor–avtorsko občinstvo. Uspeh komunikacije med avtorjem in avtorskim občinstvom je v največji meri odvisen od komunikacije med pripovedovalcem in pripovedovancem, kar omogoča mornarjeva dvojna vloga v pesnitvi: hkrati je lik, vključen v zgodbo, in pripovedovalec, ki zgodbo pove. V nanašanju na retorično teorijo pripovedi Jamesa Phelana želi pričujoči sestavek raziskati pripovednost pesnitve na dveh ravneh dinamike: ravni besedilne dinamike in ravni bralske dinamike. V specifičnem primeru poskuša sestavek pokazati, da besedilna dinamika izhaja iz nestabilnih razmerij med mornarjem in njegovimi položaji, kar sčasoma izzove večplastne odzive različnih agensov pripovedi, in sicer mornarja, svata in občinstva; gre za interpretativne, etične in estetske sodbe. Interakcija omenjenih sodb med pripovedovalcema, liki, občinstvoma in nakazanim avtorjem dodatno zapletejo neobstojna razmerja med mornarjem in njegovim položajem. V tako prepletenem procesu napredovanja avtorsko občinstvo dejavno reagira na omenjene sodbe lika-pripovedovalca mornarja, pripovedovanca svata in nakazanega avtorja Coleridgea, ter si ustvari sodbe o njih. Besedilna dinamika v povezavi z interakcijo med pripovednimi sodbami ni le kompatibilna s progresivno močjo pesnitve, temveč okrepi njeno pripovednost in jo približa pripovedi.

Literatura

Bloom, Harold, ed. Bloom’s Classic Critical Views: Samuel Taylor Coleridge. New York: Infobase Publishing, 2009.

Christie, William. Samuel Taylor Coleridge: A Literary Life. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2007.

Coleridge, Samuel Taylor. The Rime of the Ancient Mariner. New York: D. Appleton & Co., 1857.

Creed, Howard. “The Rime of the Ancient Mariner: A Rereading.” The English Journal 49.4 (1960): 215–222, 228.

Dyck, Sarah. “Perspective in The Rime of the Ancient Mariner.” Studies in English Literature 1500–1900 13.4 (Autumn 1973): 591–604.

Fludernik, Monika. An Introduction to Narratology. New York: Routledge, 2009.

Hühn, Peter & Kiefer, Jens. The Narratological Analysis of Lyric Poetry. Berlin: Walter de Gruyter, 2005.

Kindt, Tom & Müller, Hans-Harald. The Implied Author: Concept and Controversy. Berlin: Walter de Gruyter, 2010.

McAllister, Brian J., ed. Narrative in Poetic Form. Special Issue Narrative 22.2 (May 2014).

McDonald, Daniel. “Too Much Reality: A Discussion of The Rime of the Ancient Mariner.” Studies in English Literature, 1500–1900 4.4 (1964): 543–554.

McHale, Brian. “Beginning to Think about Narrative in Poetry.” Narrative 17.1 (January 2009): 11–30.

McQueen, Joseph. “‘Old Faith Is Often Modern Heresy’: Re-Enchanted Orthodoxy in Coleridge’s ‘The Eolian Harp’ and The Rime of the Ancient Mariner.” Christianity & Literature 64.1 (2014): 21–42.

Phelan, James. Living to Tell About It: A Rhetoric and Ethics of Character Narration. Ithaca: Cornell UP, 2005.

– – –. Expriencing Fiction: Judgments, Progression and the Rhetorical Theory of Narrative. Columbus: Ohio State UP, 2007.

Pier, John, and José Ángel García Landa, eds. Theorizing Narrativity. Berlin: Walter de Gruyter, 2008.

Prince, Gerald. “Narrativity.” Routledge Encyclopedia of Narrative Theory. Eds. David Herman, Manfred Jahn, and Marie-Laure Ryan. London: Routledge, 2005. 387–388.

Richardson, Brian, ed. Implied Author: Back from the Grave or Simply Dead Again. Style 45.1 (Spring 2011).

Scholes, Robert, et al. The Nature of Narrative. New York: Oxford UP, 2006.

Shang, Biwu. “Narrativity.” Foreign Literature 6 (2010): 99–109.

– – –. “The Activation of Multileveled Responses: James Phelan’s Rhetorical Theory of Narrative Judgments.” Semiotica 189.1/4 (2012): 197–213.

Sitterson, Jr. Joseph C. “‘Unmeaning Miracles’ in The Rime of the Ancient Mariner.” South Atlantic Review 46.1 (1981): 16–26.

Stokes, Christopher. “‘My Soul in Agony’: Irrationality and Christianity in The Rime of the Ancient Mariner.” Studies in Romanticism 50.1 (2011): 3–28.

Sultch, Gilberto. “The Rime of the Ancient Mariner: A Seminar Study.” The English Journal 2.3 (1913): 188–192.

Swanepoel, A. C. “Coleridge’s Transcendental Imagination: The Seascape Beyond the Senses in The Rime of the Ancient Mariner.” Journal of Literary Semantics 26.1 (2010): 191–214.

Objavljeno
2017-11-01
Rubrike
Razprave