Podoba Slovencev v leposlovnem opusu italijanskega tržaškega pisatelja Claudia Magrisa

  • Maja Smotlak
Ključne besede: italijanska književnost, Trst, tržaška književnost, imagologija, Slovenci, fašizem, Magris, Claudio

Povzetek

Prispevek analizira šest ključnih pojmov (Jugoslavija, fašizem, Trst, slovenski jezik, nemštvo in (ne)znani Slovenci), okrog katerih italijanski tržaški avtor Claudio Magris (1939) gradi svojo literarno podobo Slovencev. Sočasno primerja njegovo pisanje s sodobno slovensko tržaško pripovedno prozo (1980–2016).

Literatura

Brecelj, Veronika. »… in nekam odplul, na odprto morje«. El Conde. Claudio Magris. Trst: Založništvo tržaškega tiska, 2003. 41–45.

Cergol, Jadranka.»L’immagine dello sloveno nella letteratura triestina italiana e l’immagine dell’italiano nella letteratura slovena nel periodo fascista: confornto tra due stereotipi«. Literature in an Intercultural Perspective. Ur. Nives Zudič. Koper: University of Primorska, Science and Research Centre, Annales University Press; Benetke: Università Ca’ Foscari, Dipartimento di Studi Linguistici e Comparati, 2015. 231–240.

Ciccarelli, Andrea in Magris, Claudio. »Sette domande a Claudio Magris«. Italica 78.3 (2004): 402–423.

Čuk, Marij. Pena majskega vala. Trst: Založništvo tržaškega tiska, 1998. (Knjižna zbirka Mornik).

Gentile, Emilio. Fašizem: zgodovina in interpretacije. Ljubljana: Modrijan, 2010.

Jeffs, Nikolai. »Ali je Donava plemenito modra ali krvavo rdeča?« Donava. Claudio Magris. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2006. 393–412.

Kaštrun, Tomaž. »Claudio Magris. Mikrokozmosi. Ljubljana: Slovenska matica, 2003«. Družboslovne razprave 21.48 (2005): 273–274.

Košuta, Miran. »Bíoi parálleloi. O razmerju med novejšo italijansko in slovensko literaturo v Italiji«. Sodobnost 37.2 (1989): 161–172.

Magris, Claudio. Illazioni su una sciabola. Milano: Garzanti, 1992. (Gli elefanti).

– – –. Mikrokozmosi. Ljubljana: Slovenska matica, 2003.

– – –. Donava. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2006. (Moderni klasiki: 34).

– – –. »Z Donavo v Ljubljani«. Mladina 64.52/53 (2007): 96–97. Splet. 8. 7. 2016. http://www.mladina.si/98092/z-donavo-v-ljubljani/.

– – –. Na slepo. Ljubljana: Slovenska matica, 2009. (Prevodi iz svetovne književnosti: 11).

– – –. Razstava. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2010.

– – –. Drugo morje. Ljubljana: Modrijan, 2011.

– – –. »Storia di coraggio e genio per tutti noi«. Il Piccolo (25. 8. 2013). Splet. 8. 7. 2016. http://ricerca.gelocal.it/ilpiccolo/archivio/ilpiccolo/2013/08/25/PR_52_05.html?ref=search.

– – –. Non luogo a procedere. Milano: Garzanti, 2015. (La biblioteca della spiga).

Pageaux, Daniel-Henri. »Uvod v imagologijo«. Podoba tujega v slovenski književnosti. Podoba Slovenije in Slovencev v tuji književnosti: imagološko berilo. Ur. Tone Smolej. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo, 2005. 9–20.

Pirjevec, Marija. »Odnos do ‘drugačnih’ v italijanski tržaški književnosti 20. stoletja«. Podoba tujega v slovenski književnosti. Podoba Slovenije in Slovencev v tuji književnosti: imagološko berilo. Ur. Tone Smolej. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo, 2005. 195–200.

Pizzi, Katia. A City in Search of an Author. London; New York: Sheffield Academic Press, 2001.

– – –. »‘Quale triestinità?’: glasovi in odmevi iz italijanskega Trsta«. Primerjalna književnost 28.posebna št. (2005): 103–114.

– – –. »Triestine Literature Between Slovenia and Italy: A Case of Missed Transculturalism?«. Primerjalna književnost 36.1 (2013): 145–155.

Simoniti, Veronika. »Tvoje mesto, Rico, je besneče morje«. Drugo morje. Claudio Magris. Ljubljana: Modrijan, 2011. 91–109.

Smolej, Tone. »Perspektive imagologije«. Podoba tujega v slovenski književnosti. Podoba Slovenije in Slovencev v tuji književnosti: imagološko berilo. Ur. Tone Smolej. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo, 2005. 21–29.

Smotlak, Maja. Narodna identiteta v sodobnem slovenskem romanu v Italiji (1991–2011). Koper: Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije, Oddelek za slovenistiko, 2014.

Šabec, Ksenija. »Angelo Ara, Claudio Magris: Trst, obmejna identiteta. Ljubljana: Študentska založba, zbirka Claritas, 2001«. Družboslovne razprave 20.46/47 (2004): 289–291.

Škulj, Jola. »Literatura in prostor: o semiozi in semiosferi«. Slavistična revija: časopis za jezikoslovje in literarne vede 53.3 (2005): 347–361.

– – –. »Literature and Space: Textual, Artistic and Cultural Spaces of Transgressiveness«. Primerjalna književnost 27.pos. št. (2004): 21–37.

– – –. »Nova kritična paradigma medkulturne eksistence literature«. Primerjalna književnost 34.3 (2011): 291–307.

Umek, Evelina. Zlata poroka ali Tržaški blues. Trst: Mladika, 2010.

Objavljeno
2017-11-01
Rubrike
Razprave