Evokritištvo: biologija, kultura in literatura

  • Igor Žunkovič
Ključne besede: literarna teorija, literatura in evolucija, literarni darvinizem, teorija evolucije, evokritištvo, literarna interpretacija, metodološki pluralizem, Boyd, Brian

Povzetek

Članek obravnava ustreznost teze enega vodilnih predstavnikov evolucijskega pristopa k literaturi Briana Boyda, da evokritištvo pomeni prelom s Teorijo. Osrednji del razprave je posvečen analizi evokritištva in kritični obravnavi evokritiške metode literarne interpretacije. Ugotavljamo, da evokritištva ne moremo docela razumeti kot prelom z metodološkim pluralizmom, ampak kot enega njegovih sestavnih delov, čeprav njegov univerzalizem načeloma nasprotuje koncu velikih zgodb.

Literatura

Boyd, Brian. O izvoru zgodb. Ljubljana: ZZFF, 2016.

Culler, Jonathan. Literarna teorija: zelo kratek uvod. Ljubljana: Krtina, 2008.

Dawkins, Richard. »Is It a Theory? Is It a Law? No, It’s a Fact«. Splet. 21. 10. 2016. https://richarddawkins.net/2015/11/is-it-a-theory-is-it-a-law-no-its-a-fact/.

DiSalvio, David. »What Is Literary Darwinism? An Interview with Joseph Carroll«. Splet. 21. 10. 2016. https://neuronarrative.wordpress.com/2009/02/27/what-is-literarydarwinism-an-interview-with-joseph-carroll/.

Dissanayake, Ellen. Homo Aestheticus. New York: Free Press, 1999.

Dunbar, Robin I. M. »The Social Brain Hypothesis«. Evolutionary Anthropology 17 (1998): 178–190.

Dutton, Denis. »Ellen Dissanayake«. Philosophy and Literature 18 (1994): 204–210.

Gottschall, Jonathan. Literature, Science, and a New Humanities. New York: Palgrave Macmillan, 2008.

Ocvirk, Anton. Literarna teorija. Ljubljana: DZS, 1978. (Literarni leksikon 1).

Petru, Simona. Ujeti v čas. Ljubljana: ZZFF, 2016.

Pinker, Steven. Kako deluje um. Tržič: Učila, 2009.

Sugiyama Scalise, Michelle. »Reverse-Engineering Narrative«. The Literary Animal. Ur. J. Gottschall in D. S. Wilson. Evaston: Northwestern University Press, 2005. 177–196.

Verpooten, Jan. »Brian Boyd’s Evolutionary Account of Art«. Biological Theory 6/2 (2012): 176–183. Splet. 21. 10. 2016.

Virk, Tomo. Primerjalna književnost na prelomu tisočletja. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007.

Objavljeno
2017-11-01
Rubrike
Razprave