Kanonizacija Nakajime Atsushija: s periferije japonskega imperija v postkolonialni center

  • Klemen Senica
Ključne besede: japonska književnost, imperializem, postkolonializem, Mikronezija, zgodovinski revizionizem, kolektivni spomin, Nakajima, Atsushi

Povzetek

Članek kritično obravnava poskus definiranja prvega japonskega postkolonialnega avtorja, ki smo mu na Japonskem priča v zadnjih dveh desetletjih. V konstruiranju postkolonialne literarne (o)pozicije Nakajime Atsushija sodelujejo nekateri najeminentnejši japonski literarni zgodovinarji, na primer Sudō Naoto. Avtor prispevka ta proces problematizira, saj jo enači s tendencami zgodovinskega revizionizma, ki se razraščajo tako v japonskem političnem kot akademskem polju.

Literatura

Baskar, Bojan. »Načini potovanja in orientalistično potopisje v avstro-ogrski provinci: primer Antona Aškerca.« Glasnik Slovenskega etnološkega društva 48.3/4 (2008): 24–35.

Colás, Alejandro. Empire. Cambridge: Polity Press, 2007.

Dović, Marijan. Slovenski pisatelj: razvoj vloge literarnega proizvajalca v slovenskem literarnem sistemu. Ljubljana: Založba ZRC, 2007.

– – –. »Model kanonizacije evropskih kulturnih svetnikov.« Primerjalna književnost 35.3 (2012): 71–85.

Howe, Stephen. Empire: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press, 2002.

Ito, Ruri. »The ‘Modern Girl’ Question in the Periphery of Empire: Colonial Modernity and Mobility Among Okinawan Women in the 1920s and 1930s.« The Modern Girl Around the World: Consumption, Modernity, and Globalisation. Ur. Alys Eve Weinbaum et al. Durham (NC) in London: Duke University Press, 2008. 240–262.

Jeffs, Nikolai. »Edward W. Said: Zavzetost za svet.« E. W. Said, Oblasti povedati resnico. Ljubljana: Založba/*cf., 2005. 283–319.

– – –. »Kdaj, kje, zakaj postkolonialne študije.« Zbornik postkolonialnih študij. Ur. Nikolai Jeffs. Ljubljana: Krtina, 2007. 461–503.

Juvan, Marko. »Kulturni spomin in literatura.« Slavistična revija 53.3 (2005): 379–400.

Kawamura, Minato. Nan’yō, Karafuto no Nihon bungaku [Japonska književnost o Nan’yō in Južnem Sahalinu]. Tokio: Chikuma shobō, 1994.

Kleeman, Faye Yuan. Under an Imperial Sun: Japanese Colonial Literature of Taiwan and the South. Honolulu: University of Hawai`i Press, 2003.

Komori, Yōichi. »Yuragi« no Nihon bungaku [ »Kolebajoča« japonska književnost]. Tokio: Nihon hōsō shuppan kyōkai, 2002.

Kramberger, Taja in Drago Braco Rotar. Misliti družbo, ki (se) sama ne misli. Ljubljana: Sophia, 2010.

Lieven, Dominic. The Russian Empire and Its Rivals. London: Pimlico, 2003.

Loomba, Ania. Kolonializem in neokolonializem. Ljubljana: Orbis, 2009.

Luraschi, Moira. »Beyond Words: Mirroring Identities of Italian Postcolonial Women Writers.« Enquire 2.1 (2009): 64–83.

Nakajima Atsushi. Nakajima Atsushi zenshū 2 [Nakajima Atsushi: zbrana dela 2]. Tokio: Chikuma shobō, 2003.

Nakamura, Kazue. »‘Mariyan’ ni kikitai« [»Želela bi vprašati ’Mariyan’«]. Gendaishi techō 40.2 (1997): 87–91.

– – –. »Colonizer Colonized: A Critical Study of Colonialism and Modern Japanese Literature in the Light of South Pacific Literature in English.« Colonizer and Colonized. Ur. Theo D’haen in Patricia Krüs. Amsterdam in Atlanta: Rodopi, 2000. 27–41.

Nishihara, Daisuke. »China as Japan’s Orient: Writings and Paintings in the Taishō Period.« Colonizer and Colonized. Ur. Theo D’haen in Patricia Krüs. Amsterdam in Atlanta: Rodopi, 2000. 19–26.

– – –. »Said, Orientalism, and Japan.« Alif: Journal of Comparative Poetics 25(2005): 241–253.

Ochner, Nobuko Miyama. »A Japanese Writer in Micronesia: Nakajima Atsushi’s Experiences of 1941–42.« Journal of the Association of Teachers of Japanese 21.1 (1987): 37–58.

Pagden, Anthony. Peoples and Empires: A Short History of European Migration, Exploration, and Conquest, from Greece to the Present. New York: Modern Library, 2003.

Robertson, Jennifer. »Ethnicity and Gender in the Wartime Japanese Revue Theatre.« War and Militarism in Modern Japan: Issues of History and Identity. Ur. Guy Podoler. Folkestone: Global Oriental, 2009. 39–52.

Rotar, Drago Braco. Odbiranje iz preteklosti: okviri, mreže, orientirji, časi kulturnega življenja v dolgem 19. stoletju. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, Založba Annales, 2007.

Said, Edward W. Culture and Imperialism. New York: Vintage Books, 1994.

Senica, Klemen. »Veliki japonski imperij v popotniških zapisih Alme Karlin.« Zgodovina za vse: vse za zgodovino 18.2 (2011): 70–79.

Shimizu, Akitoshi. »Colonialism and the Development of Modern Anthropology in Japan.« Anthropology and Colonialism in Asia and Oceania. Ur. Jan van Bremen in Akitoshi Shimizu. Richmond: Curzon Press, 1999. 115–171.

Stoler, Ann. »‘Mixed-Bloods’ and the Cultural Politics of European Identity in Colonial Southeast Asia.« The Decolonization of Imagination: Culture, Knowledge and Power. Ur. Jan Nederveen Pieterse in Bhikhu Parekh. London: Zed Books, 1995. 128–148.

Sudō, Naoto. »Colonial Mirror Images of Micronesia and Japan: Beyond the Tug of War Between ‘Americanization’ and ‘Japanization’.« Postcolonial Text 1.1 (2004). Splet 24. 10. 2014. http://postcolonial.org/index.php/pct/article/view/272/773.

– – –. Nanyo-Orientalism: Japanese Representations of the Pacific. Amherst (NY): Cambria Press, 2010.

Šmitek, Zmago. Srečevanja z drugačnostjo: slovenska izkustva eksotike. Radovljica: Didakta, 1995.

Tierney, Robert. Tropics of Savagery: The Culture of Japanese Empire in Comparative Frame. Berkeley in London: University of California Press, 2010.

Uno, Kathleen. »The Death of ‘Mariyan Good Wife, Wise Mother’.« Postwar Japan as History. Ur. Andrew Gordon. Berkeley: University of California Press, 1993. 293–322.

Yamashita, Shinji. »Somewhere in Between: Towards an Interactive Anthropology in a World Anthropologies Project.« Dismantling the East-West Dichotomy: Essays in Honour of Jan van Bremen. Ur. Joy Hendry in Heung Wah Wong. London: Routledge, 2006. 177–182.

Objavljeno
2017-11-01
Rubrike
Razprave