Kako tehnologija oblikuje medije: tehnološki pogled

  • Andrej Košir
Ključne besede: množični mediji, digitalni mediji, komunikacije, komunikacijska tehnologija, medijske tehnologije, inovacije

Povzetek

Razprava obravnava izbrane mehanizme, preko katerih moderne komunikacijske tehnologije sooblikujejo medije. Osnovna teza je, da specifike tehnološkega razvoja elektronske medije oblikujejo v (pre)veliki meri. Mediji so kompleksen pojav in zdi se, da jih v veliki meri oblikuje tehnologija, manjši pa je vpliv v obratni smeri, tj. prispevek in udeležba uporabnikov v procesu sooblikovanja čim boljše uporabniške izkušnje bralcev, enostavnosti uporabe itd. Moja hipoteza je, da je tehnološki napredek vplival na dojemanje in organizacijo časa, ritma, hitrosti, s katerimi avtorji in tehnologija oblikujejo informacije in s katerimi se te razširjajo v času in prostoru. Spremenila se je vloga avtorjev, urednikov, lastnikov medijev, pravne ureditve in s tem povezana etična vprašanja. Vpliv komunikacijske tehnologije na medije prikažemo skozi razvoj glavnih tehnoloških inovacij v zadnjih desetletjih. Obravnavani so medmrežje in splet, e-knjiga, e-časopisi, socialna omrežja, blogi (spletni dnevniki), mehanizmi personalizacije in kontekstualizacije ter uporaba socialnih signalov v spletni komunikaciji. Popolnega seznama storitev ni mogoče sestaviti. Zaključujemo s premislekom o vplivih obravnavanih medijskih tehnologij in sklepamo o razvoju v bližnji prihodnosti. Očitno bo razvoj socialne inteligence strojev z zavedanjem konteksta močno vplival na podobo medijev.

Literatura

Berard, Edward. Essays on Object-Oriented Software Engineering. 1. New Jersey: Prentice Hall, 1993.

Briggs, Asa, in Peter Burke. A Social History of the Media. From Gutenberg to the Internet. Cambridge: Polity Press, 2009.

Bunz, Mercedes. The Silent Revolution. How Digitalization Transforms Knowledge, Work, Journalism and Politics Without Making Too Much Noise. London: Palgrave Pivot, 2013.

Croteau, David, in William Hoynes. Media/Society. Industries, Images, Audiences. Thousand Oaks, London, New Delhi: Sage, 2014.

Košir, Andrej. »Kaj nam prinaša socialna inteligenca. TEDx govor.« (2016). http://www.tedxljubljana.com/video/2360/kaj-nam-prinasa-socialna-inteligenca#video.

McLuhan, Marshall, in Terrence W. Gordon. Understanding Media. The Extensions of Man: Critical Edition. Corte Madera, CA: Ginko Press, 2003.

Pariser, Eli. The Filter Buble. London: Penguin Books, 2011.

Ricci, Francesco, Lior Rokach, Bracha Shapira, in Paul Kantor (ur.). Recommender System Handbook. New York: Springer, 2011.

Stellman, Andrew, in Jennifer Greene. Applied Software Project Management. Peking, Cambridge idr.: O’Reilly, 2005.

Tkalčič, Marko, Berardina de Carolis, Marco de Gemis, Ante Odić in Andrej Košir (ur.). Emotions and Personality in Personalized Services. Berlin, Heidelberg: Springer, 2016.

Vinciarelli, Alessandro, Maja Pantic, in Hervé Bourlard. »Social Signal Processing. Survey of an Emerging Domain.« Image and Vision Computing 27.12 (2009): 1743–1759.

Objavljeno
2017-11-01
Rubrike
Tematski sklop