Po hipertekstni fikciji: remediirana in konceptualna besedila in zgodbe

  • Janez Strehovec
Ključne besede: literatura in mediji, elektronska literatura, digitalna besedilnost, družbena omrežja, hipertekst, konceptualnost

Povzetek

Hipertekstna literarna besedila, koncipirana kot zbirke besedilnih enot, ki se odpirajo s klikanjem na hiperpovezave, so bila v 90. letih 20. stoletja v ZDA odmevna literarna praksa, vendar je ta usmeritev izčrpala svoje potenciale. Članek zato usmerja pozornost na novo generacijo digitalnih besedilnih projektov z literarnimi funkcijami, ki so izrazito konceptualni in usmerjeni v raziskovanje posebnosti besede in črke v novomedijskem stanju, prav tako pa nas zanimajo širša vprašanja besedila v času novih medijev in nove oblike pripovedovanja zgodb. Ugotavljamo, da vpeljava novomedijske specifike (načelo born digital) na literarnem področju ne zadostuje, pozornost je treba usmeriti k družbenim vprašanjem medijev in novim kulturnim paradigmam. Stvari, ki so bile še pred nekaj desetletji izključna domena umetniških in literarnih eksperimentiranj, si prisvajajo (in profanizirajo) sedanja družbena omrežja (npr. časovno omejene in izginjajoče fotografije in videi pri aplikaciji Snapchat). Elektronska literatura tudi reaktualizira koncept remediacije, še posebej pri filmu, videu in video igrah. Članek obravnava t. i. posthipertekstno e-literaturo, se ustavlja ob sociolingvističnih vprašanjih besedila v družbenih omrežjih (npr. Twitter) in predstavlja besedilni projekt Dronska pesem. Vsi ti pojavi nas usmerjajo k razširjenemu konceptu besedila danes, ki preizprašuje njegovo materialnost in konceptualnost.

Literatura

Amerika, Mark. Filmtext. Splet. 13. 5. 2017.

Auge, Marc. Nekraji. Uvod v antropologijo nadmodernosti. Ljubljana: Maska, 2011.

Baudrillard, Jean. »Učinek Beabourg«. Simulaker in simulacija. Popoln zločin. Ljubljana: Študentska založba, 1999. 79–94.

Bazzichelli, Tatiana. Networked Disruptions. Rethinking Oppositions in Art, Hacktivism and the Business of Social Networking. Aarhus: Digital Aesthetics Research Centre Press, 2013.

Benjamin, Walter. »Umetniško delo v času svoje tehnične reprodukcije«. Prev. Janez Vrečko. Misel o moderni umetnosti: izbrani eseji in odlomki. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1981. 66−92.

Bigelow, Alan. »How to Rob a Bank?« Splet. 14. 3. 2017. Prvi del: http://webyarns.com/howto/howto.html. Drugi del: http://webyarns.com/escape/escape.html. Tretji del: http://webyarns.com/romance/romance.html.

Bolter, Jay David in Richard Grusin. Remediation: Understanding New Media. Cambridge, MA: The MIT Press, 2000.

Crystal, David. Language and the Internet. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.

– – –. Internet Linguistics. London: Routledge, 2011.

Danto, Arthur C. After the End of Art: Contemporary Art and the Pale of History. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1997.

Ekman, Ulrik. Throughout. Art and Culture Emerging with Ubiquitous Computing. London, Cambridge, MA: The MIT Press, 2013.

Electronic Literature Collection 3, 2016. Splet. 14. 5. 2017. http://collection.eliterature.org/3/.

Fish, Adam. »Mirroring the Videos of Anonymous: Cloud Activism, Living Networks, and Political Mimesis«. Fibreculture Journal 26 (2015): 85–107. Splet. 13. 3. 2017.

Flusser, Vilém. Kommunikologie. Mannheim: Bolllmann, 1996.

Gibson, William. »Agrippa« [1992]. Splet. 13. 3. 2017.

Goldhaber, Michael H. »The Attention Economy and the Net«. First Monday 2.4–7 (1997). Splet. 10. 3. 2017.

Heidegger, Martin. »O izvoru umetniškega dela«. Nova revija 21. 245–246 (2002): 241−257.

Ingarden, Roman. Literarna umetnina. Ljubljana. Studia humanitatis–Škuc, 1990.

Iser, Wolfgang. How to Do Theory. Malden, MA: Blackwell Publishing, 2006.

Kac, Eduardo. »Space Poetry Manifesto«. Splet. 14. 3. 2017.

Lazzarato, Maurizio. »Machines to Crystallize Time. Bergson«. Theory, Culture & Society 24.6 (2007): 93–122.

Monfort, Nick. Taroko Gorge [2009]. Splet. 10. 3. 2017. https://nickm.com/taroko_gorge/.

Ochshorn, Robert M. Chewing [2013]. Splet. 7. 3. 2017. http://flatness.eu/chewing_time/index.html.

Page, Ruth, in Thomas Bronwen, ur. New Narratives. Stories and Storytelling in the Digital Age. Lincoln: University of Nebrasca Press, 2011.

Pavalanathan, Umashanthi, in Jacob Eisenstein. »More Emojis, Less :). The Competition for Paralinguistic Function in Microblog Writing«. First Monday 21.11 (2016). Splet. 10. 3. 2017. http://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/6879/5647.

Schulze, Gerhard. Die Erlebnisgesellschaft: Kultursoziologie der Gegenwart. Frankfurt, New York: Campus, 2000.

Stahl, Ola. »Kafka and Deleuze/Guattari: Towards a Creative Critical Writing Practice«. Theory, Culture & Society 33.7–8 (2016): 221–235.

Strniša, Gregor. Žabe ali prilika o ubogem in bogatem Lazarju. Maribor: Založba Obzorja, 1969.

Strehovec, Janez. Text as Ride. Morgantown: West Virginia University Press, 2016.

– – –. »Digital Art in the Artlike Culture and Networked Economy«. Cultura: International Journal of Philosophy of Culture and Axiology 13.2 (2016). 137–152.

– – –. »Elektronsko literarno besedilo, ki se briše in izginja«. Primerjalna književnost 38.3 (2015): 23–38.

– – –. »E-Literature, New Media Art, and E-Literary Criticism«. CLCWeb 16.5 (2015). Splet. 13. 3. 2017. http://docs.lib.purdue.edu/clcweb/vol16/iss5/3/.

– – –. »Vanishing Letters in Text-Based Digital Installations«. First Monday 22.2–6 (2017). Splet. 14. 3. 2017. http://journals.uic.edu/ojs/index.php/fm/article/view/6811.

Vaupotič, Aleš. »Teorija tehno-slike Viléma Flusserja«. Primerjalna književnost 37.2 (2014): 151–163, 245. Splet. 20. 3. 2017. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:doc--Y2B9LNI1.

Virilio, Paul. The Aesthetics of Disappearance. New York: Semiotext(e), 1991.

Wagner, Charles, Ester Aguirre in Erin M. Sumner. »The Relationship Between Instagram Selfies and Body Image in Young Adult Women«. First Monday 21.9 (2016). Splet. 13. 3. 2017. http://journals.uic.edu/ojs/index.php/fm/article/view/6390/5620.

Objavljeno
2017-11-01
Rubrike
Tematski sklop