Kreontova nova oblačila: Žižkova interpretacija Sofoklove Antigone

  • Matic Kocijančič
Ključne besede: literatura in etika, grška dramatika, Sofokles, Antigona, literarne interpretacije, Brecht, Bertolt, Anouilh, Jean, Smole, Dominik, filozofske interpretacije, Žižek, Slavoj, etika nasilja

Povzetek

Članek predstavi in ovrednoti Trojno življenje Antigone, prvo dramsko delo Slavoja Žižka. Umesti ga v širši kontekst Žižkovega filozofskega opusa in drugih dramskih predelav mita o Antigoni: Sofoklove, Anouilheve in Brechtove. Slavoj Žižek je Sofoklovo Antigono interpretiral v številnih filozofskih delih. V njegovih zgodnejših razpravah je šlo predvsem za previdno povzemanje Heglovih, Heideggerjevih in Lacanovih tez o Antigoni, pozneje pa je Žižkov odnos do Sofoklove Antigone postal odločno odklonilen. Glavna poanta Žižkove kritike Sofoklove tragedije je, da njegova Antigona ni ustrezen simbol pristnega družbenega upora. Na podlagi tega prepričanja je Žižek zasnoval svojo različico Antigone z alternativnim koncem, v katerem zbor izvede revolucijo in Antigono obsodi na smrt. Žižkov dramski projekt ni prepričljiv; izkazuje tako avtorjevo dramaturško okornost kot njegovo pomanjkljivo poznavanje nekaterih pomembnih filoloških in literarnih obravnav grške tragedije. Tudi osrednje politično sporočilo Žižkove drame in njenega konceptualnega ozadja je siromašno: v osnovi gre za površno apologijo političnega nasilja, ki ga v zadnji instanci lahko razumemo le kot prikrit zagovor političnega statusa quo.

Literatura

Adams, S. M. »The Antigone of Sophocles«. V: Phoenix, 9.2 (1955): 47–62.

Brecht, Bertolt. Die Antigone des Sophokles. Berlin: Suhrkamp, 1985.

Gray, John. »The Violent Visions of Slavoj Žižek«. V: New York Review of Books, 12. 7. 2012. Splet. 23. 12. 2016.

Hester, D. A. »Sophocles the Unphilosophical. A Study in the Antigone«. V: Mnemosyne 24.1 (1971): 11–59.

Honig, Bonnie. Antigone, Interrupted. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.

Hribar, Tine. »Zakaj Žižek na smrt sovraži Antigono?«. V: Sobotna priloga, 7. 11. 2015. Splet. 23. 12. 2016.

Kierkegaard, Soren. Ali-ali. Ljubljana: Študentska založba, 2003.

Lacan, Jacques. Le séminaire, VII. L’éthique de la psychanalyse. Pariz: Le Seuil, 1986.

Leonard, Miriam. Athens in Paris. New York: Oxford University Press, 2005.

Rouse, W. H. D. »The Two Burials in Antigone«. V: The Classical Review 25.2 (1911): 40–42.

Sofokles. Antigona (prev. Kajetan Gantar). Maribor: Obzorja, 1974.

Štefančič Jr., Marcel. »Ljubezen je hladnejša od smrti«. Mladina, 10. 4. 2015. Splet. 23. 12. 2016.

Young, Julian. Philosophy of Tragedy: From Plato to Žižek. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.

Žižek, Slavoj. Bolečina razlike. Maribor: Založba Obzorja, 1972.

– – –. Die drei Leben der Antigone. Ein Theaterstück. Frankfurt: S. Fischer Verlag, 2015.

– – –. Eine kontrafaktische Antigone. Hundertvierzehn, 2015. Splet. 23. 12. 2016.

– – –. Enjoy Your Symptom. London: Routledge, 1992.

– – –. For They Know Not What They Do: Enjoyment as a Political Factor. London: Verso, 2008.

– – –. Jezik, Ideologija, Slovenci. Ljubljana: Delavska enotnost, 1987.

– – –. Less Than Nothing: Hegel and the Shadow of Dialectical Materialism. London: Verso, 2012.

– – –. Living in the End Times. London: Verso, 2010.

– – –. Nasilje. Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2007.

– – –. On Belief. London: Routledge, 2001.

– – –. Pogled s strani. Ljubljana: Revija Ekran, 1988.

– – –. »Predgovor: Teci, Antigona, teci!«. Antigona. Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2015. 9–30.

– – –. The Parallax View. Cambridge: MIT Press, 2006.

– – –. The Sublime Object of Ideology. London: Verso, 1989.

– – –. »Trojno življenje Antigone«. Antigona. Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2015. 31–73.

– – –. Welcome to the Desert of the Real. London: Verso, 2002.

DODATEK: Seznam obravnav Antigone v Žižkovih monografijah, objavljenih v angleškem jeziku (1989–2014):

Absolute Recoil: Towards a New Foundation of Dialectical Materialism. London: Verso, 2014 (str. 144).

Did Somebody Say Totalitarianism? Five Interventions in the (Mis)use of a Notion. London: Verso, 2001 (str. 22, 83, 96, 157–168, 173–178, 257, 266).

Enjoy Your Symptom. London: Routledge, 1992 (str. 46, 77, 92, 156, 166, 174).

For They Know Not What They Do: Enjoyment as a Political Factor. London: Verso, 2008, 2. izd. (str. 115, 239).

In Defense of Lost Causes. London: Verso, 2008 (str. 121, 150, 304–306, 346, 467, 483).

Iraq: The Borrowed Kettle. London: Verso, 2004 (str. 74–81, 119).

Less Than Nothing: Hegel and the Shadow of Dialectical Materialism. London: Verso, 2012 (str. 80–86, 100, 301–303, 323, 359, 474–475, 512, 550, 565–568, 575–579, 615–616, 750, 832–834, 873, 967).

Living in the End Times. London: Verso, 2010 (str. 104–105).

On Belief. London: Routledge, 2001 (str. 19, 30, 92, 137, 158).

Organs Without Bodies. London: Routledge, 2003 (str. 205).

Tarrying with the Negative. Durham: Duke University Press, 1993 (str. 45–123).

The Fragile Absolute: Or, Why Is the Christian Legacy Worth Fighting For? London: Verso, 2000 (str. 152–156, 173).

The Fright of Real Tears: Krzysztof Kieślowski Between Theory and Post-Theory. London: British Film Institute, 2001 (str. 23, 140, 169).

The Indivisible Remainder: Essays on Schelling and Related Matters. London: Verso, 1996 (str. 96, 115–117, 171).

The Metastases of Enjoyment: Six Essays on Women and Causality. London: Verso, 1994 (str. 69, 83, 84, 148, 173).

The Most Sublime Hysteric: Hegel with Lacan. Cambridge: Polity Press, 2014 (str. 29, 184).

The Parallax View. Cambridge: MIT Press, 2006 (str. 42, 94, 104, 236, 279, 325, 342, 397).

The Plague of Fantasies. London: Verso, 2008, 2. izd. (str. 121, 154).

The Puppet and the Dwarf: The Perverse Core of Christianity. Cambridge: MIT Press, 2003 (str. 54, 63).

The Sublime Object of Ideology. London: Verso, 1989 (str. 130–131, 150, 161).

The Ticklish Subject. London: Verso, 1999 (str. 49, 160, 170, 263, 321).

The Universal Exception. London: Continuum, 2006 (str. 58–59, 223, 267).

The Year of Dreaming Dangerously. London: Verso, 2012 (str. 105).

Violence. New York: Picador, 2008 (str. 68–70, 194).

Welcome to the Desert of the Real. London: Verso, 2002 (str. 6, 98–99, 142).

Objavljeno
2017-11-01
Rubrike
Razprave