»Človek v pragozdu« pri Dušanu Pirjevcu in Vitomilu Zupanu: detajl in njegov kontekst

  • Matevž Kos
Ključne besede: slovenska književnost, druga svetovna vojna, revolucija, Pirjevec, Dušan, Zupan, Vitomil, dnevnik, vojni roman, ontološka diferenca

Povzetek

Razprava analizira sintagmo »človek v pragozdu« pri literarnem teoretiku Dušanu Pirjevcu in zelo podobno sintagmo – »ekspedicija v pragozd« – pri pisatelju Vitomilu Zupanu. Prvo srečamo v dnevniku, ki je bil objavljen šele posthumno (»Dnevnik in spominjanja«, 1986), drugo v romanu Menuet za kitaro (1975). Teksta sta nastala skorajda v istem času, tj. sredi sedemdesetih let 20. stoletja. Oba avtorja sta bila med drugo svetovno vojno partizana in vojna izkušnja je močno zaznamovala njuno povojno intelektualno in ustvarjalno pot. Pirjevčev dnevnik je filozofska (avto)refleksija slovenskega partizanstva in komunistične revolucije. Na Pirjevca je pomembno vplival M. Heidegger s svojo mislijo o »ontološki diferenci«. Ta navezava je Pirjevcu omogočila refleksijo revolucije v širšem kontekstu evropskega nihilizma, planetarne tehnike in volje do moči. Idejna podlaga Zupanovega pisateljevanja pa je bil vitalizem, razumljen predvsem kot zagovor doslednega individualizma. Razprava opozarja na vsebinske in formalne posebnosti obravnavanih del obeh avtorjev. Ob tem Zupanov roman primerja z nekaterimi njegovimi drugimi leposlovnimi teksti. Na koncu prikaže še bistvene podobnosti in različnosti med Pirjevcem in Zupanom, tudi v luči pomenskih odtenkov obeh sintagem, ki sta eden izmed ključev za razumevanje opusa obeh avtorjev.

Literatura

Berger, Aleš, ur. Vitomil Zupan. Ljubljana: Nova revija, 1993.

Clausewitz, Carl von. O vojni. Prevedel Slavko Hozjan. Ljubljana: Studia humanitatis, 2004.

Heidegger, Martin. »Pogovor s Heideggrom (1966)«. Phainomena IV/13–14 (1995): 103–134.

Hobbes, Thomas. Leviathan. Adelaide: University of Adelaide, 2016. Splet. 23. april 2016.

Hribar, Tine. Ena je groza. Ljubljana: Študentska založba, 2010.

-– – –. Fenomenologija I. Ljubljana: Slovenska matica, 1993.

-– – –, ur. Pirjevčev zbornik. Maribor: Založba Obzorja, 1982.

Jančar, Drago, ur. Temna stran meseca. Kratka zgodovina totalitarizma v Sloveniji 1945–1990. Ljubljana: Nova revija, 1998.

Knop, Seta, ur. Dušan Pirjevec, slovenska kultura in literarna veda. Zbornik prispevkov s simpozija ob 90. obletnici rojstva Dušana Pirjevca. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2001.

Kos, Matevž. »Aktualna pasivna in aktivna recepcija Kocbeka kot političnega stvaritelja«. Primerjalna književnost 34.1 (2011): 191–209.

-– – –. O nevšečnosti biti Slovenec. Zgodovina, kultura, ideologija (Izbrane kritike 1993–2013). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2014.

Malečkar, Nela, ur. Vitomil Zupan. Važno je priti na grič. Življenje in delo Vitomila Zupana (1914–1987). Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014.

Pirjevec, Dušan. »Bog ateistov«. Sodobnost XXXIII (1985): 890–900.

-– – –. »Bratje Karamazovi in vprašanje o bogu«. Evropski roman. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1979. 575–702.

-– – –. »Dnevnik in spominjanja«. Nova revija V/45 (1986): 7–63.

-– – –. Filozofija in umetnost in drugi spisi. Ljubljana: Aleph, 1991.

Safranski, Rüdiger. Mojster iz Nemčije. Heidegger in njegov čas. Prevedel Alfred Leskovec. Ljubljana: Študentska založba, 2010.

Šeligo, Rudi, ur. Dušan Pirjevec. Ljubljana: Nova revija, 1998.

Zupan, Vitomil. Apokalipsa vsakdanjosti. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1988.

-– – –. Duh po človeku. Zagreb: ČGP Delo, 1985.

-– – –. Klement. Zagreb–Ljubljana: ČGP Delo, Pomurska založba, 1985.

-– – –. Komedija človeškega tkiva. Ljubljana: Študentska založba, 2014.

-– – –. Levitan. Zagreb–Ljubljana: ČGP Delo, Pomurska založba, 1985.

-– – –. Menuet za kitaro. Zagreb: ČGP Delo, 1985.

-– – –. Potovanje na konec pomladi. Ljubljana: eBesede, 2014.

Rojstvo v nevihti. Dramatska reportaža v treh dejanjih. Ljubljana: Založba Slovenskega knjižnega zavoda Osvobodilne fronte, 1945.

-– – –. Stvar Jurija Trajbasa. Drama v treh dejanjih s prologom. Ljubljana: Slovenski knjižni zavod, 1947.

-– – –. Vrata iz meglenega mesta. Roman. Maribor: Založba Obzorja, 1968.

-– – –. Zasledovalec samega sebe. Ljubljana: DZS, 1975.

Objavljeno
2017-11-01
Rubrike
Razprave