Transgresivna etika drugosti v pripovedih o izkoreninjenosti Jhumpe Lahiri in Rodice Mihalis

  • Adriana Elena Stoican
Ključne besede: literatura in etika, migracije, kulturna identiteta, kulturne vrednote, medkulturnost, Lahiri, Jhumpa, Mihalis, Rodica

Povzetek

Prispevek raziskuje pripovedi o izkoreninjenosti Jhumpe Lahiri in Rodice Mihalis z namenom, da izpostavi obema skupne presežne mehanizme, ki omogočajo vzpostavljanje dialoga kljub kulturnim razlikam. Avtorici prikazujeta interakcije med liki iz Južne Azije, Romunije in Amerike ter tako uveljavljata koncepcijo kultur kot spremenljivih sistemov, ki se bogatijo s transferi pomenov prek meja. Obe ilustrirata, kako lahko liki, ki prihajajo iz različnih kulturnih kontekstov, vzpostavijo pomenljive interakcije. Srečanja med Indijo in Ameriko ter med Romunijo in Ameriko upodabljata kot možnosti za medčloveško razumevanje, ki presega specifične afiliacije posameznikov. S primeri medkulturnega sporazumevanja med protagonisti z zelo različnim ozadjem avtorici prikažeta etični model medkulturnih interakcij, ki zmanjšujejo nevarnost spopadov med kulturami. Če sprejmemo premiso, da lahko razumemo literarne like kot etične modele, se zdi možnost medkulturne komunikacije, kakor jo prikazujeta Lahiri in Mihalis, še posebno relevantna v sodobnem kontekstu svetovne krize, kakor se kaže v sodobnih problemih migracij in terorizma. Čeprav avtorici v svojih delih izhajata iz različnih kulturnih tradicij, obe obravnavani pripovedi uveljavljata transkulturno etiko, ki v ospredje postavlja pomembnost skupnih vrednot kot zdravilo proti spopadom kultur.

Literatura

Altieri, Charles. “What Differences Can Contemporary Poetry Make in Our Moral Thinking?” Renegotiating Ethics in Literature, Philosophy, and Theory. Eds. Jane Adamson, Richard Freadman, and David Parker. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. 113–133.

Berg, Wolfgang. “Transculturality.” Transcultural Areas. Ed. Berg Wolfgang. Wiesbaden: VS, Verlag für Sozialwiss, 2011. 7–15.

Bernheimer, Charles. “The Anxieties of Comparison.” Comparative Literature in the Age of Multiculturalism. Ed. Charles Bernheimer. Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 1995. 1–17.

Bremer, Francis J., and Tom Webster, eds. Puritans and Puritanism in Europe and America: A Comprehensive Encyclopedia. Santa Barbara, California; Denver, Colorado, and Oxford, England: ABC-CLIO, 2006.

Brown, Marshall. “Transcendental Ethics, Vertical Ethics and Horizontal Ethics.” Ethics in Culture. The Dissemination of Values Through Literature and Other Media. Eds. Astrid Erll, Herbert Grabes, and Ansgar Nünning. Berlin and New York: De Gruyter, 2008. 51–72.

Bose, Mandakranta. Women in the Hindu Tradition. Rules, Roles and Exceptions. London and New York: Routledge, 2010.

Caesar, Judith. “American Spaces in the Fiction of Jhumpa Lahiri.” English Studies in Canada 31.1 (March 2005): 50–68.

Colwell, Dara, “Why Are Americans Afraid of Being Naked?” AlterNet. 18 April 2007. Web. 14 March 2016.

Costache, Irina. “Below the Belt: Nudism in Ceauşescu’s Romania.” Plotki. Rumours from Around the Bloc. 18 November 2008. Web. 14 March 2016.

Deka, Nalini. “India.” International Handbook on Gender Roles. Ed. Leonore Loeb Adler. Westport, Connecticut: Greenwood Press, 1993. 122–43.

Gaita, Raimond. “Common Understanding and Individual Voices.” Renegotiating Ethics in Literature, Philosophy, and Theory. Eds. Jane Adamson, Richard Freadman, and David Parker. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. 269–288.

Grabes, Herbert. “Introduction.” Ethics in Culture. The Dissemination of Values Through Literature and Other Media. Eds. Astrid Erll, Herbert Grabes, and Ansgar Nünning. Berlin and New York: De Gruyter, 2008. 1–15.

Hale, Dorothy J. “Aesthetics and the New Ethics: Theorizing the Novel in the Twenty-First Century.” PMLA: Publications of the Modern Language Association of America 124 (2009): 896–905.

Hallet, Wolfgang. “Can Literary Figures Serve as Ethical Models?” Ethics in Culture. The Dissemination of Values Through Literature and Other Media. Eds. Astrid Erll, Herbert Grabes, and Ansgar Nünning. Berlin and New York: De Gruyter, 2008. 195–215.

Harpham, Geoffrey Galt. Shadows of Ethics: Criticism and the Just Society. Durham: Duke UP, 1999.

Irimie, Rada Cristina. “Daily Life Under Communism. The Case of Romania.” SEA – Practical Application of Science 2.3 (2014): 266–283. Web. 21 May 2017.

Kiossev, Alexander. “The Self-Colonizing Metaphor.” Atlas of Transformation. Web. 20 May 2017.

Lahiri, Jhumpa. “The Third and Final Continent.” Interpreter of Maladies. New York: Houghton Mifflin Company, 1999. 173–198.

Levine, Peter. Reforming the Humanities. Literature and Ethics from Dante to Modern Times. New York: Palgrave Macmillan, 2009.

Mihalis, Rodica. The Gypsy Saw Two Lives. Houston: Strategic Book Publishing, 2011.

Nussbaum, Martha. Love’s Knowledge: Essays on Philosophy and Literature. Oxford and New York: Oxford University Press, 1990.

Parker, David. “Introduction: The Turn to Ethics in the 1990s.” Renegotiating Ethics in Literature, Philosophy, and Theory. Eds. Jane Adamson, Richard Freadman, and David Parker. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. 1–17.

Papastergiadis, Nikos. The Turbulence of Migration: Globalisation, Deterritorialisation, Hybridity. Boston, Cambridge, and Oxford: Polity Press, 2000.

Phelan, James. “Narrative Ethics.” 21 November 2013. Web. 22 May 2016.

Pratt, Louise Mary. “Comparative Literature and Global Citizenship.” Comparative Literature in the Age of Multiculturalism. Ed. Charles Bernheimer. Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 1995. 58–65.

Siegel, Harvey. “Multiculturalism and the Possibility of Transcultural Educational and Philosophical Ideals.” Philosophy 74.3 (1999): 387–409.

Westerkamp, Marilyn J. Women and Religion in Early America, 1600–1850. The Puritan and Evangelical Traditions. London and New York: Routledge, 1999.

Objavljeno
2017-11-02