Uprizarjanje etike v izrednem stanju: V pričakovanju barbarov J. M. Coetzeeja

  • Stevan Bradić
Ključne besede: literatura in etika, južnoafriška književnost, Coetzee, J. M., V pričakovanju barbarov, Agamben, Giorgio, Homo Sacer

Povzetek

V članku analiziram roman V pričakovanju barbarov (1980) J. M. Coetzeeja in pri tem poskušam prikazati, kako avtor uprizarja nezadostnost etičnega odziva tako, da ga umesti na družbeni oder, ki določa njegov domet in učinek. V nadaljevanju ta oder razlagam s kategorijami koncepta izrednega stanja, kakor ga je razvil Giorgio Agamben, ki zaobjema vse dogodke v romanu in opredeljuje razmerja med glavnimi liki, torej med Uradnikom (pripovedovalec in protagonist), »barbarskim dekletom« in polkovnikom Jollom. Posebno pozornost posvečam epizodama: najprej predstavim, kako je Uradnikovo domnevno humano obravnavanje »barbarske deklice« dejansko le humanizacija imperialne dominacije, nato pa analiziram prizor množičnega mučenja »barbarov«, ki ga vodi polkovnik Joll, v katerem je Uradnikov odziv prikazan kot neumesten in nezadosten. V sklepnem delu se vrnem k Badioujevemu razumevanju etike in prikažem, da tako Uradnik kot tudi polkovnik Joll delujeta znotraj meja imperialne logike. Uradnikovi etični odzivi ostajajo neučinkoviti, ker ne postavljajo pod vprašaj temeljev, torej domnevnega univerzalnega zakona, iz katerega izhajajo, in zato nikoli ne dosežejo objektivne ravni dejanj. V tem smislu Coetzeejev roman kot forma izpolnjuje, kar je v njem na ravni vsebine prikazano kot manjkajoče – nas bralce prisili, da najdemo stališče zunaj logike literarnih likov, sooča nas z nezadostnostjo etike, ki se ne povezuje s politiko.

Literatura

Agamben, Giorgio. Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life. Stanford: Stanford UP, 1998.

Ashcroft, Bill. “Irony, Allegory and Empire: J. M. Coetzee’s Waiting for the Barbarians and In the Heart of the Country.” Bill Ashcroft. On Post-Colonial Futures: Transformations of Colonial Culture. London: Continuum International Publishing, 2001. 140–159.

Attridge, Derek. J. M. Coetzee and the Ethics of Reading. Chicago: University of Chicago Press, 2004.

Attwell, David. South Africa and the Politics of Writing. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1993.

Badiou, Alain. Ethics: An Essay on the Understanding of Evil. London and New York: Verso, 2001.

Coetzee, J. M. Waiting for the Barbarians. New York: Penguin Books Ltd., 1999.

Crocker, Thomas P. “Still Waiting for the Barbarians: What Is New About Post-September 11 Exceptionalism?” Law and Literature 19.2 (Summer 2007): 303–326.

Engle, Lars. “Western Classics in the South African State of Emergency.” Thresholds of Western Culture: Identity, Postcoloniality, Transnationalism. Eds. John Burt Foster, Jr. and Wayne Jeffrey Froman. New York: Continuum, 2002. 114–133.

Hayes, Patrick. J. M. Coetzee and the Novel. New York: Oxford UP, 2010.

Jameson, Fredric. “Third-World Literature in the Era of Multinational Capitalism.” Social Text 15 (autumn 1986): 65–88.

Lenta, Patrick. “‘Legal Illegality’: Waiting for the Barbarians After September 11.” Journal of Postcolonial Writing 42.1 (May 2006): 71–83.

Poyner, Jane. “Madness and Civilization in Waiting for the Barbarians.” Jane Poyner. J. M. Coetzee and the Paradox of Postcolonial Authorship. Surrey: Ashgate Publishing Limited, 2009. 53–69.

Objavljeno
2017-11-02