Etika in estetika v romanu Pomlad barbarov Jonasa Lüscherja

  • Yvonne Hütter
Ključne besede: literatura in etika, švicarska književnost, Lüscher, Jonas, Pomlad barbarov, etika in estetika, didaktičnost, terapevtskost, družbeni angažma

Povzetek

Prispevek analizira prvi roman Jonasa Lüscherja Frühling der Barbaren (2013) in ugotavlja, da roman razvija dva koncepta: ima izrazito moralno in politično sporočilo, istočasno pa izziva potencial književnosti, da bralca spodbudi k dejavnosti. Roman se uvršča v tradicijo razsvetljenstva, tako v ožjem smislu, saj gre za vzgajanje bralca, kakor tudi v širšem, saj tematizira družbeno vrednost »omike«, vendar pa istočasno opozarja tudi na meje razsvetljenske drže, ko razgradi vezi med moralnim védenjem in dejanskim vedênjem. Pri razvijanju teh dveh konceptov roman prepleta tradicionalne estetske oblike z modernističnimi idejami in prikaže meje uporabnosti in plodnosti obeh pristopov v sodobnem kontekstu, zlasti glede na posledice. Besedilo diagnosticira nepravilno delovanje sinkretizma med kapitalizmom, krščanstvom in razsvetljenstvom, in sicer ne le tedaj, ko gre za vzpostavljanje pravil moralnega vedenja, temveč tudi tedaj, ko gre za osmišljanje izkušenj. Roman upošteva postopke osmišljanja kot drugo možno funkcijo književnosti in pri tem preverja njene terapevtske zmožnosti, pri čemer je s terapijo mišljena integracija in kreacija koherentne interpretacijske sheme.

Literatura

Beck, Laura. “A Little Apart from the Center of Action: Postcolonial Space and the Role of Switzerland in Jonas Lüscher’s Novel The Barbarian Spring.” Web. 11 Dec 2016. www.mlecture.unibremen.de/ml/ index.php?option = com_mlplayer&template=ml2&mlid=2894.

C. H. Beck Webpage on Jonas Lüscher. Web. 11 Dec 2016. www.chbeck.de/trefferliste.aspx?action=author& author=140723067.

Department of Law. University of Lucerne. Web. 11 Dec 2016. www.unilu.ch/fakultaeten/rf/institute/kompetenzstelle-fuer-logistik-und-transportrecht-kolt/.

Department of Theology. University of Lucerne. Web. 11 Dec 2016. www.unilu.ch/fakultaeten/tf/institute/institut-fuer-juedisch-christliche-forschung-ijcf/.

Hofer-Krucker Valderrama, Stefan. “Die perpetuierte Katastrophe. Globalisierung und ihre Schattenseiten in Jonas Lüschers Frühling der Barbaren. Mit einigen literaturdidaktischen Anmerkungen.” Globalisierung – Natur – Zukunft erzählen. Aktuelle deutschsprachige Literatur für die Internationale Germanistik und das Fach Deutsch als Fremdsprache. Eds. Almut Hille, Sabine Jambon, and Marita Meyer. Munich: Lehmanns, 2015. 39–57.

Kleinpass, Susanne. “ Storytelling in Zeiten der Finanzkrise. Ein narratives Spiel mit novellentypischen Merkmalen in Jonas Lüschers Frühling der Barbaren.” Praxis Deutsch 255 (2016): 33–38.

Lepenies, Wolf. Melancholie und Gesellschaft. Frankfurt: Suhrkamp, 1969.

Lüscher, Jonas. Frühling der Barbaren. Munich: C. H. Beck, 2013.

– – –. Barbarian Spring. London: Haus Publishing, 2014.

– – –. “Literatur darf und kann fast alles.” Tagesanzeiger. Web. 11 Dec 2016. www.tagesanzeiger.ch/kultur/buecher/literatur-darf-und-kann-fast-alles/story/31948946.

Reidy, Julian. “‘Wie der Geist Zum Kamele Ward’: Zu einem Leitmotiv in Jonas Lüschers Frühling der Barbaren.” Poetik und Rhetorik des Barbarischen. Poétique et Rhétorique du Barbare. Eds. Melanie Rohner and Markus Winkler. Colloquium Helveticum 45 (2016): 157–173.

Speirs, Ronald. “The German Novel During the Third Reich.” The Cambridge Companion to the Modern German Novel. Ed. Graham Bartram. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. 152–166.

Stamm, Peter. “Lieber Jonas Lüscher!” Tagesanzeiger. Web. 11 Dec 2016. www.tagesanzeiger.ch/kultur/buecher/lieber-jonas-luescher/story/18818536.

Taylor, Charles. Sources of the Self. The Making of the Modern Identity. Cambridge: Harvard University Press, 1989.

Objavljeno
2017-11-02