Etika v sodobni britanski dramatiki

  • Gašper Troha
Ključne besede: literatura in etika, angleška dramatika, gledališče »u fris«, Kane, Sarah, Crimp, Martin

Povzetek

V devetdesetih letih je v Veliki Britaniji nastajala dramatika, ki jo je kasneje Aleks Sierz poimenoval gledališče »u fris«. Njena glavna značilnost je bil šok, ki so ga dosegali s prikazovanjem skrajnih tem na odru (posilstva, umori, zloraba drog, psihično mučenje ...). Je ob takšnih tekstih sploh mogoče razpravljati o etiki? Gledališče »u fris« je zaznamovalo tudi kasnejšo britansko in evropsko dramatiko, ki pa ni več tako radikalna v prikazovanju mučenja na odru. Kakšne so možnosti etične razsežnosti teh besedil, ki pa nastajajo v skrajno deziluzioniranem svetu? Razprava analizira Razdejane Sarah Kane in V Republiki sreče Martina Crimpa, da bi prišla do odgovora na vprašanje, kako je etična dimenzija vpisana v te drame in koliko je ta možnost etike prepričljiva za sodobnega bralca/gledalca.

Literatura

Alighieri, Dante. Božanska komedija. Raj. Prevedel Andrej Capuder. Celje: Celjska Mohorjeva družba, 2005.

Crimp, Martin. V republiki sreče. Prevedla Tina Mahkota. Gledališki list SNG Drama Ljubljana XCV.7 (2016): 33–63.

Hillis Miller, Joseph. The Ethics of Reading. New York: Columbia University Press, 1987.

Kane, Sarah. Razdejani. Dramatikon 2. Ur. Aleš Šteger in Mojca Kranjc. Ljubljana: Študentska založba, 2000. 253–290.

Nussbaum, Martha. »Perceptive Equilibrium: Literary Theory and Ethical Theory«. The Future of Literary Theory. Ur. Ralph Cohen. New York: Routledge, 1989. 58–85.

Ricoeur, Paul. Oneself as Other. Chicago: The University of Chicago Press, 1992.

Sierz, Aleks. Gledališče »u fris«. Ljubljana: Mestno gledališče ljubljansko, 2004.

– – –. The Theatre of Martin Crimp. London: Bloomsbury, 2013.

Urban, Ken. »An Ethics of Catastrophe: The Theatre of Sarah Kane«. PAJ: A Journal of Performance and Art 23.3 (september 2001): 36–46.

Zapf, Hubert. »Literary Ecology and the Ethics of Texts«. New Literary History 39.4. (2008): 847–868.

Objavljeno
2017-11-02