Sociologija literature skozi panoramo

  • Zarja Vršič

Povzetek

Kritika:

Gisèle Sapiro: La sociologie de la littérature. Pariz: La Découverte, 2014. (Repères 641). 125 str.

Literatura

Escarpit, Robert. Sociologie de la littérature. Pariz: Presses universitaires de France, 1973. (Que sais-je? 777).

Kos, Janko. »Sociologija slovenske literature: izhodišča in metode«. Primerjalna književnost 35.3 (2012): 35–51.

Rupel, Dimitrij. Literarna sociologija. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1982. (Literarni leksikon 18).

Sapiro, Gisèle. La sociologie de la littérature. Pariz: La Découverte, 2014. (Repères 641).

Objavljeno
2017-11-01
Rubrike
Kritike