Umetnost pesništva: od antike h klasicizmu

  • Kajetan Gantar

Povzetek

Kvint Horacij Flak – Nicolas Boileau Despréaux. Umetnost pesništva od antike h klasicizmu. Prev. Nada Grošelj, Marija Javoršek. Spremni študiji Nada Grošelj, Agata Šega. Ur. Maja Sunčič. Ljubljana: Institutum Studiorum Humanitatis, 2012. 131 str. (Zbirka Dialog z antiko 17).

Literatura

Horatius, Q. Flaccus. »O pesništvu«. Prev. Anton Sovrè. Dom in svet 41 (1928): 134–139, 168–171.

– – –. »Pesništvena umeteljnost«. Prev. Lajh Korbinijan. Zora 1 (1872): 219–220, 230–231, 243, 255–256, 268, 280.

– – –. Pismo o pesništvu. Prev. Anton Sovrè. Celje: Družba sv. Mohorja, 1934. (Cvetje iz domačih in tujih logov 3).

Gantar, Kajetan (ur.). O pesništvu. Odlomki o pesništvu iz antičnega slovstva. Izbrala in prevedla A. Sovrè in K. Gantar. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1963. (Kondor 59).

– – –. Študije o Horaciju. Maribor: Založba Obzorja, 1993.

Netušil, Ivan Vjačeslavovič. »Le thème et le plan de l’Ars poetica«. Žurnal ministerstva narodnogo prosveščenija 336 (1901): 40–76.

Norden, Eduard. »Die Composition und die Litteraturgattung der horazischen Epistel ad Pisones«. Hermes 40 (1905): 481–528.

Novak, Boris. A. Oblika, ljubezen jezika. Recepcija romanskih pesniških oblik v slovenski poeziji. Maribor: Založba Obzorja, 1995. 89–172.

Sovrè, Anton. »Opombe k Horatijevi Poetiki«. Dom in svet 42 (1929): 38–46.

Šašel, Jaroslav. »Calpurnia L. Pisonis auguris filiaŽiva antika 12 (1962): 387–390.

Vidmar, Luka. Zoisova literarna republika. Vloga pisma v prerodih Slovencev in Slovanov. Ljubljana: Založba ZRC SAZU, 2010.

Vraz, Stanko. »Q. Horatius Flaccus«. Dela V. Pesme, pabirci, proza i pisma. Zagreb: Matica Hrvatska, 1887. 94–96. (Ponatis iz: Kolo 3 (1843): 136–137).

Objavljeno
2017-10-26
Rubrike
Kritike