Retorika – pot do resnice?

  • Polonca Zupančič

Povzetek

Aristotel: Retorika. Prevod, spremna beseda, komentar in slovar Matej Hriberšek. Zbirka Traditio lampadis. Ljubljana: Šola retorika Zupančič&Zupančič, 2011 (1. izd.). 526 str.

Literatura

Antika: leksikon. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1998.

Aristotel. Poetika. Prev. Matej Hriberšek. Ljubljana: Študentska založba, 2005.

Fragmenti predsokratikov. Prev. Dašo Benko [et al.]. Ljubljana: Študentska založba, 2012.

Kennedy, George Alexander. Klasična retorika ter njena krščanska in posvetna tradicija od antike do sodobnosti. Ljubljana: Založba ZRC, 2001.

Lisija, Izokrat, Demosten, Ciceron, Evmenij: antologija antičnega govorništva. Prev. Matjaž Babič [et al.]. Ljubljana: Študentska založba, 2001.

Objavljeno
2017-10-26
Rubrike
Kritike