Problem implicitnosti smisla v literarnih delih

  • Maja Žvokelj

Povzetek

Kritika:

Miroslava Režná: Implicitnost’ zmyslu v literárnom diele. Nitra: Ústav literárnej a umeleckej komunikácie FF UKF, 2007. 140 str.

Objavljeno
2017-10-16
Rubrike
Kritike